Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

30.JUL 2020 | 12:33
Kristiansand: Havnegata

Anleggsarbeid i Havnegata/rutebilstasjonen fra 11.08

26.MAI 2020 | 12:51
Agder: coronapandemi

Status for kollektivtrafikken på Agder

04.DES 2019 | 11:12
Arendal: Hisøy

Veiarbeid på Hisøy/Kirkeveien med omkjøring for linje 103 fra 02.01.20

Alle trafikkmeldinger
Status for skoleskyss

Status for skoleskyss

Ordinær ruter og skoleskyss kjøres på Agder fra 11. mai. Samtidig er vi pålagt strenge avstandsbegrensinger, som smitteverntiltak, som medfører lavere kapasitet ombord på våre busser.

oppdatert 08.05.20

AKT setter opp skyss til skolenes start- og sluttider. 

AKT ønsker at elever, foresatte og skoler skal oppleve det som trygt å reise med skolebusser og drosjer i den situasjonen vi er i nå, og det er behov for gode smittevernråd. Smittevernrådene medfører også at det blir mindre kapasitet i bussene og drosjene som normalt sett brukes i skoleskyssen. AKT oppfordrer derfor til at de elevene som har mulighet til å gå eller sykle til skolen, gjør dette, og at de foresatte som har anledning til å kjøre barna selv, gjør dette i en periode fremover. Dette blir særlig viktig når det etter hvert kommer flere klassetrinn tilbake på skolene

Se Utdanningsdirektoratets og helsemyndighetenes veiledning knyttet til skoleskyss.

 Skoleskyss fra 11. mai:

 • Ordinære ruter kjører som normalt igjen fra mandag 11. mai i Kristiansandsområdet (resten av Agder fra 27. april). Skoleskyssen går som normalt fra den dag skolene begynner.
 • På grunn av smittevernstiltakene (i form av avstandsrestriksjoner) som er pålagt oss av offentlige myndigheter og usikkerhet i forhold til antall elever som må benytte seg av skolebussen, kan det oppstå situasjoner hvor ikke alle får plass på sin skolebuss. Dette kan først løses når det er ledige busser som må kjøre retur og hente resterende elever.
 • Det er derfor svært viktig at elevene som kan gå, sykle eller kjøres av foreldre/andre til skolen gjør det, slik at kapasiteten vi har på busser og drosjer brukes av de elevene som ta kollektivtransport.
 • For drosjer kan det medføre endringer som følge av restriksjoner om antall elever i hver bil.
 • Elever må kjøpe forhåndskjøpte billettprodukter og skolereisekortene må medbringes.
 • Sjekk reiseplanlegger på akt.no eller på appen AKT Reise for oppdatert informasjon om rutetilbudet! Ta kontakt dersom spørsmål.

Plassering ombord i bussen

 • Døren fremme i bussen er avsperret. Det er sperrebånd fremme i bussen, og de fremste seteradene skal ikke benyttes.
 • Alle elever skal benytte døren bak i bussen på påstigning/avstigning. Husk å bruke setebelte.
 • Sjåførene har ikke anledning til å hjelpe elever med setebelte. Avstandskrav i buss er 1 meter, og det skal kun være én reisende per dobbeltsete.

Skole og foresatte oppfordres til å veilede elevene om hvordan de skal forholde seg til transport til og fra skolen før oppstart. Det skal legges til rette for at skoleskyssen skal være trygg for alle. På grunn av avstandskrav vil det være begrenset kapasitet på skolelinjene, se illustrasjon nedenfor. Nøyaktig seteplassering vil variere fra busstype til busstype. Elevene bør sitte med minst ett setes mellomrom. På buss med fire sitteplasser per rad, sitter én elev ved vindu på den ene siden og én elev ved midtgang på den andre siden. De bør ikke sitte rett foran eller bak hverandre, og ingen skal sitte på første rad.  Søsken som reiser på samme buss kan sitte sammen. Bildet under viser hvordan elevene plasseres i forhold til hverandre for å oppnå størst mulig avstand ombord.

illustrasjon sitteplassering buss

Drosjeskyss:

 • Èn reisende pr. dobbelsete (Unntak: Søsken kan sitte sammen)
 • Maxitaxi/minibuss med 16 sitteplasser kan ta inntil 10 passasjerer
 • Maxitaxi/minibuss med 12 sitteplasser kan ta inntil 8 passasjerer
 • Mellomstor bil med 8 sitteplasser kan ta inntil 4 passasjerer
 • Vanlig taxi (personbil) kan ta inntil 2 passasjerer, ingen i fremsetet (3 søsken er ok i baksetet)
 • Stor taxi kan ta inntil 2 rullestoler dersom det er 1 meter mellom hver rullestol. Ellers er det maks 1 rullestol.

Spesialskyss: 

Når det gjelder elever som har spesialskyss er det viktig at kommunene/skolene melder fra om hvem av disse som skal på skolen. Denne skyssen bestiller AKT hos drosjene på bakgrunn av tilbakemeldingene fra kommunene/skolene. 


Det er for tiden forsterket renhold på busser og i drosjer, med generelt godt renhold én gang i døgnet, i tillegg til at berøringsflater rengjøres oftere i bussene. Generelt godt renhold gjelder også i drosjer, og berøringsflater rengjøres etter hver tur. Se også mer informasjon/reiseråd og status for AKT og coronapandemien her


Dersom det er spørsmål er det bare å ta kontakt med deres kontaktpersoner i AKT eller at henvendelsen sendes til skoleskyss@akt.no 

AKT vil oppdatere informasjon på hjemmesiden fortløpende.

Vi ønsker alle elever en god og trygg reise med skoleskyssen!

 
Snarveier