Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Reisegaranti

Reisegaranti

Agder Kollektivtrafikk AS har innført reisegaranti på ruter som blir utført på vegne av Agder Kollektivtrafikk AS. Reisegarantien er basert på den nasjonale bransjestandarden avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport.

Coronapandemien og reisegaranti: Som kunde har du rett til transport innenfor den kapasiteten vi har mulighet til å ha med om bord. I perioder, hvor vi er pålagt strenge avstandsbegrensninger som smitteverntiltak ombord på våre kjøretøy, kan dette innvirke på tilgjengelig kapasitet. Det betyr at reisegarantien ikke gjelder hvis transportmiddelet du skal reise med ikke har ledig plass.

Vi gjør oppmerksom på at du/dere kan få saken behandlet av Transportklagenemnda hvis du og tjenesteyter ikke blir enig i en klagesak. Har du sendt en klage til motparten, og ikke mottatt hverken midlertidig eller endelig svar innen fire uker fra klagen er sendt, kan du likevel sende saken til Transportklagenemnda. Har du fått et midlertidig svar, kan du sende klage til nemnda etter at det har gått åtte uker fra du fikk det midlertidige svaret fra selskapet.

Informasjon om nemnda og klagebehandlingen finner du/dere på nemndas nettsider: Transportklagenemnda.no

Reisegaranti


Situasjoner hvor du ikke kan påberobe deg reisegarantien

Det finnes situasjoner hvor reisegarantien ikke gjelder. Det er blant annet ved omstendigheter som busselskapet eller Agder Kollektivtrafikk ikke råder over, såkalt force majeure. Det er ikke mulig for våre operatører på telefon 177 å ha kunnskap om alt som skjer i trafikken til enhver tid. Derfor er reisegarantien utformet slik at det er du selv som tar beslutningen om å ta drosje eller ikke.

Dersom du vet at du kan få god hjelp av et annet rutetilbud bør du bruke det, eventuelt i tillegg til drosje. Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang i dine reiser. Du må beregne tilstrekkelig overgangstid i tillegg til nødvendig gangtid dersom det ikke er fast korrespondanse.

Reisegarantien gjelder ikke dersom det er 20 minutter eller mindre til neste avgang iht. rutetabell. Reisegarantien gjelder heller ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor vår/transportørens kontroll, slik som:

 • Offentlige påbud og forbud, streik og lignende
 • Naturkatastrofer
 • Ekstraordinære værforhold (eks. kraftig snøfall, ras, flom eller eksepsjonelt glatt veibane)
 • Veiarbeid eller uforutsette problemer med kjøreveien
 • Store arrangementer eller andre trafikale forhold som berører kollektivtrafikken i stor grad

Reisegarantien omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f.eks. ved at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Reisegarantien gjelder heller ikke ved planlagte avvik, omlegginger eller forstyrrelser i trafikken som vi har informert om i god tid. Reisegarantien gjelder heller ikke om store grupper,eksempelvis skoleklasse, ikke får plass på samme avgang. Grupper over 15 personer som reiser samlet, skal alltid forhåndsmelde reisen dagen i forveien.


Når svikt i kollektivtilbudet fører til at bussen ermer enn 20 minutter forsinket til din holdeplass, dekker vi drosjeregning inntil kr 550 på reiser under 1 time. Ved reiser mellom 1 og 3 timer dekker vi drosjeregning inntil kr 825 hvis bussen er mer enn 40 minutter forsinket til din holdeplass. Forsinkelse over 60 minutter på reiser over 3 timer dekkes med inntil 1100 kr. Du må så snart som mulig, og senest 14 dager etter reisen, sende oss drosjeregning (originalkvittering) og oppgi hvilken bussrute, tid og sted reisegarantien søkes for.

Merk! Det er ikke mulig for våre operatører på 177 å ha kunnskap om alt som skjer i trafikken til enhver tid. Derfor er reisegarantien utformet slik at det er du selv som tar beslutningen om å ta drosje eller ikke. 

Når gjelder garantien?
Hovedregelen er at Reisegarantien alltid gjelder. Refusjonen gjelder annet rutetilbud, drosje eller egen bil*. Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos transportøren, kan vi ikke tilby refusjon. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen, f.eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.
 
Hvor gjelder garantien?
Reisegarantien gjelder på ruter utført av på vegne av Agder Kollektivtrafikk AS. Reisegarantien gjelder ikke på nattbusser, ekspressbusser og flybusser. 

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom det likevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi gi deg best mulig informasjon om hva som skjer, og så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative reisemåter. I den grad det er praktisk mulig vil vi sette opp alternativ transport.
 
Reisegarantien er en nasjonal ordning som er utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport.
 

*Kjører du egen bil, får du dekket turen etter statens satser for kjøregodtgjørelse. Ved refusjon av kilometergodtgjørelse kan kun sjåføren sende inn krav dersom flere reiser sammen. Refusjonen gjelder kun kilometergodtgjørelse, ikke bompenger og parkering.  

Kundeløfte

Reisegarantien gjelder på ruter utført av på vegne av Agder Kollektivtrafikk AS. Reisegarantien gjelder ikke på nattbusser, ekspressbusser og flybusser. Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom det likevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi gi deg best mulig informasjon om hva som skjer og så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative reisemåter. I den grad det er praktisk mulig vil vi sette opp alternativ transport.

Du skal kunne stole på:

 • At bussene som er omfattet av reisegarantiordningen kjører slik vi har sagt de skal kjøre.
  Alle avganger i rutehefter skal kjøres dersom ikke annet er kunngjort.
 • At du skal vite hvor bussen kjører.
  Bussen skal være korrekt skiltet med destinasjon eller sted for overgang/korrespondanse.

 • At du skal få informasjon på bussen.
  Bussen skal ha rutehefter for ruten bussen kjører.
 • At du skal få svar når du spør på bussen.
  Sjåføren skal kunne gi deg informasjon om relevante rutetider, takster og takstregler på egen og korresponderende ruter. Ved driftsavvik som forsinkelser eller trasèavvik skal sjåføren gi nødvendig informasjon om alternative reisemuligheter når du henvender deg til sjåføren.
 • At bussene skal være rene og trivelige.
  Det skal være trivelig å reise med våre busser. Bussene skal være rengjort innvendig og utvendig hver dag. Inventaret skal være helt og ordentlig.


Saksbehandling AKT

 • Du skal få svar innen 3 uker på henvendelser gjort til AKT vedrørende vår reisegaranti.
 • Når svikt i kollektivtilbudet fører til at bussen er mer enn 20 minutter forsinket til din holdeplass (alternativt 40 minutter på reiser mellom 1 og 3 timer, 60 minutter på reiser over 3 tmer), dekker vi drosjeregning med inntil kr 550,- (alternativt kr 825,- for reiser mellom 1 og 3 timer og kr 1 100,- for reiser over 3 timer). 


Hva må du gjøre:
Du må så snart som mulig, og senest 14 dager etter reisen, sende oss drosjeregning og oppgi hvilken bussrute, tid og sted. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Skjema for drosjerefusjon

Last ned skjema for drosjerfusjon: 

Reisegaranti Agder

 

Skjema (sammen med originalkvittering for drosje) kan sendes til:
Agder Kollektivtrafikk AS, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand eller innleveres på kundesenteret i Tollbodgata 22 i Kristiansand.

Husk å legge ved originalkvittering for drosje og send skjemaet til oss innen 14 dager.