Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Rapporter, planer og prosjekter

Rapporter, planer og prosjekter

Morgendagens utfordringer løses kun gjennom et samordnet nettverk av mange aktører. Du vil her finne rapporter, planer og prosjekter som AKT jobber med for å beskrive fremtidens kollektivløsninger for Agderfylkene.

Rapporter, planer og prosjekter

 

Rapportene er utarbeidet enten av AKT på selvstendig grunnlag, eller som samarbeidsprosjekt med andre aktører.

ÅRSRAPPORTER

Våre årsrapporter finner du på siden "Om selskapet"

RAPPORTER, PLANER OG PROSJEKTER

 

AKT-rapport pr 04/2019: Fremkommelighetstiltak for buss (pdf 9 MB)

AKT-rapport pr 05/2018: Trafikkplan Arendalsregionen (pdf 2,7 MB) 

AKT-rapport pr 12/2017Elektrifisering av bybussene i Agder (pdf 4,9 MB)

AKT-rapport pr 11/2017: Trafikkplan for kommunene Lillesand og Birkenes 2018 – 2024 (pdf 2,6 MB)

AKT-rapport pr 05/2017: Utviklingsplan for linje 100 Arendal – Kristiansand (pdf 2,8 MB) 

AKT-rapport pr 09/2016: AKT strategiplan 2017-2030 (pdf 9,5 MB)

AKT-rapport pr 03/2016: Prinsipper for en kollektivvennlig arealbruksutvikling (pdf, 2,4 MB)

AKT-rapport pr 12/2015: Veileder, prinsipper for linjenett (pdf, 3,4MB)

AKT-rapport pr 12/2014: Alternative drivstoffer til bussene i Agder (pdf, 2 MB)