Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

27.NOV 2020 | 15:31
Arendal: Hisøy

Veiarbeid på Hisøy/Kirkeveien med omkjøring for linje 103 fra 02.01.20. Normal trasé fra 07.12.20

19.NOV 2020 | 14:55
Kristiansand: Henrik Wergelandsgt

Henrik Wergelandsgate stenger for trafikk lørdag 21.11

15.OKT 2020 | 14:21
Agder: coronapandemi

Status for kollektivtrafikken på Agder

Alle trafikkmeldinger
3. mars 2020: nye busspriser – for hele Agder

3. mars 2020: nye busspriser – for hele Agder

Med virkning fra 3. mars 2020 endres prisene på AKTs billettprodukter. Endringene gjelder AKTs ordinære ruter; på ekspressbusser, nattbusser og flybusser gjelder egne priser. I tillegg er AKT gjennom statsbudsjettet tildelt 20 millioner kroner til reduserte priser, øremerket Kristiansandsområdet. Prisjusteringen ellers har generelt fokus på at det fortsatt skal være mer lønnsomt å forhåndsbetale reisen, fremfor å kjøpe enkeltbillett hos sjåfør. Periodebilletter og enkeltbilletter kan du kjøpe i AKT Billett-appen eller på reisekort.

3. mars 2020: nye busspriser – for hele Agder

 

Nye busspriser – for hele Agder

Prisen for en bussreise beregnes ut fra antall soner en passerer. På Agder regnes én kommune som én sone. 

Forhåndskjøpt enkeltbillett lønner seg:

På enkeltreiser lønner det seg å forhåndskjøpe enkeltreisen med mobilbillett eller reisepenger, fremfor å kjøpe billett hos sjåfør. Eksempelvis vil prisen for 1 sone for mobilbillett/reisepenger øke med kr 1,- Tilsvarende økning ved kontantkjøp hos sjåfør er kr 3,- Gjennomsnittlig vil du få 40 % rabatt ved å forhåndskjøpe enkeltbilletten i AKT Billett eller ved å benytte reisepenger på reisekortet, fremfor å kjøpe billetten kontant hos sjåfør.

Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet:

I statsbudsjettet for 2020 er Kristiansand, sammen med en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser, se informasjon fra statsbudsjettet her  

Prisreduksjonen vil fokuseres på Flexikort og 30 dagers periodebilletter og vil være av ubestemt varighet. Som følge av vedtaket vil det opprettes egne billetter/produkter, som kun er gyldig i Kristiansandsområdet, for 30 dagers periodebillett:

 • Barn (6-17 år)
 • Ungdom (18-19 år)
 • Ung voksen (20-29 år)
 • Voksen (30-66 år, også 180 dagers periodebillett)
 • Honnør (+ 67 år)
 • Student Kristiansandsområdet (20-29 år)

Last ned AKT Billett-appen for hele Agder

Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhåndskjøpe periodebilletter eller enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT. NB! Periodebilletter har samme pris i AKT Billett og reisekort. På enkeltbilletter vil du oppnå over 40 % rabatt ved å bruke AKT Billett fremfor å kjøpe billett hos sjåfør. 

   

 

Priser fra 3. mars 2020

 

Periodebilletter i AKT Billett-appen:

Du kan kjøpe følgende periodebilletter i AKT Billett-appen:

 • 30-dagersbillett (barn, ungdom, ung voksen, voksen, honnør)
 • 7-dagersbillett (voksen)
 • 24-timersbillett (barn, voksen, honnør)

 Sjekk pris mot antall soner i sonekart for Agder her!

Merk at det ikke er tillatt å kopiere eller overføre billetter på annen måte enn gjennom den funksjonalitet som støttes av AKT Billett-appen til enhver tid.  Dette betyr at "screenshots" eller foto/video av andres billett ikke er tillatt. Med periodebillett på AKT Billett-appen kan du få et varsel før billetten utløper og eventuelt må fornyes. Dette velges som egen funksjon under "Innstillinger" i mobilappen. 

  

30-dagersbillett:

 • Periodebilletten er gyldig i 30 døgn fra du aktiverer den og gjelder for hele Agder.
 • 30-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet.

 

ANTALL SONER

Barn

6-17 år

Ungdom 

18-19 år

Ung Voksen 

20-29 år

Honnør*

fra 67 år

Voksen**

30-66 år

1

 

375,-


 

390,-


 

520,-


 

520,-


795,-

2

950,-

Alle soner (3+)

1 340,- 

Kristiansandsområdet***

275,- 300,- 400,- 400,- 600,-

Priser pr 3. mars 2020. 


*Honnør:
 Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.

**Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: Kristiansand og Vennesla (inkludert Øvrebø), regnes som én felles sone. 

***Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet: I statsbudsjettet for 2020 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser, se informasjon fra statsbudsjettet her   Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort og periodebilletter 30 dager, samt periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

NB! Merk at periodebillett student 20-29 for Kristiansand eller Grimstad kun selges på reisekort i nettbutikken (ikke i AKT Billett), se mer info under "Periodebilletter på reisekort"

7-dagersbillett:

 • Periodebilletten er gyldig i 7 døgn fra du aktiverer den og kan kjøpes av alle i alderskategorien Voksen (30–66 år).
 • 7-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 7 dager innenfor gyldighetsområdet. 
 • Merk at for reiser med 7-dagersbillett er alltid 1 sone = 1 kommune. Ordningen med én felles sone for reiser innenfor Kristiansandsområdet gjelder altså ikke for 7-dagersbilletter.

 

ANTALL SONER

Voksen
30–66 år

 1  265,-  
 2 320,- 
 Alle soner (3+) 450,- 

Priser pr 3. mars 2020.

  

24-timersbillett:

 • 24-timersbilletten er gyldig i 24 timer fra du aktiverer den og er gyldig for reise innenfor sonen(e) billetten gjelder for. 
 • Merk at for reiser med 24 timersbillett er alltid 1 sone = 1 kommune.
 • Pris fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks 3 soner) og hvilken billettkategori du tilhører (barn/honnør eller voksen).
 • Vernepliktige betaler barnepris for 24-timersbillett i tjenesteperioden. 

 

ANTALL SONER

Barn
 
6-17 år

Honnør
 fra 67 år

Voksen
18–66 år

 1 52,- 52,- 103,- 
 2 82,- 82,- 164,-
 Alle soner (3+) 133,- 133,- 266,-

Priser pr 3. mars 2020.

 

 

Periodebilletter – for deg som tar bussen ofte

Du kan kjøpe følgende periodebilletter på reisekortet:

 • 30-dagersbillett (barn, ungdom, ung voksen, voksen, honnør)
 • 180-dagersbillett (voksen)

De fleste periodebilletter kan oppdateres i AKT Nettbutikk!

 Sjekk pris mot antall soner i sonekart for Agder her!


Pristabell for 30-dagersbillett

 • Periodebilletten er gyldig i 30 døgn fra du aktiverer den og gjelder for hele Agder.
 • 30-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet.

 

ANTALL SONER

Barn

6-17 år

Ungdom 

18-19 år

Ung Voksen 

20-29 år

Honnør*

fra 67 år

Student**

20-29 år

Voksen***

30-66 år

1

 

375,-


 

390,-


 

520,-


 

520,-


450,-

795,-

2

  950,-

Alle soner (3+)

  1 340,- 

Kristiansandsområdet****

275,- 300,- 400,- 400,- 350,- 600,-

Priser pr 3. mars 2020.

*Honnør: Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.

**Student: Kun gyldig for reiser innenfor enten Kristiansandspmrådet eller Grimstad kommune. Tilgjengelig i AKT Nettbutikk. Student over 30 år: Pris lik Ung Voksen (520,-). Særskilt tilbud/betingelser gjelder.

***Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: Kristiansand og Vennesla (inkludert Øvrebø), regnes som én felles sone. 

****  Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet: I statsbudsjettet for 2020 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser, se informasjon fra statsbudsjettet her   Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort og periodebilletter 30 dager, samt periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

 

Pristabell 180-dagersbillett

 • Reis så ofte du vil i 180 dager, innenfor de sonene du betaler for. Betal for 5 måneder, reis i seks måneder
 • 1 sone = 1 kommune.
 • Gjelder aldersgruppen 30–66 år og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
Kjøp av 180-dagersbillett gir 30 dager gratis reise!

ANTALL SONER

Voksen

30-66 år

 1  3 975,-  
 2 4 750,- 
 Alle soner (3+) 6 700,-  
Kristiansandsområdet**** 3 000,- 

Priser pr 3. mars 2020.

****  Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet: I statsbudsjettet for 2020 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser, se informasjon fra statsbudsjettet her   Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort og periodebilletter 30 dager, samt periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

Prisene gjelder alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS. På nattbusser, flybusser og kommersielle ekspressbusser gjelder egne priser.

 

Enkeltbilletter – for deg som tar buss av og til

Du kan kjøpe følgende enkeltbilletter:

 • Enkeltbillett (barn, voksen, honnør) med reisepenger/mobilbillett/kontant/bankkort

PRISTABELL FOR ENKELTBILLETTER

 • Sjekk pris mot antall soner i sonekartet.
 • Prisene gjelder alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS. På nattbusser, flybusser og kommersielle ekspressbusser gjelder egne priser.
 • Vernepliktige betaler barnepris for enkeltbillett i tjenesteperioden.

 

1 sone = 1 kommune
 Pris fastsettes ut fra

hvor mange soner 
du reiser i totalt
(maks 6 soner).

 
FORHÅNDSKJØP
Mobilbillett/Reisepenger


KONTANTKJØP*
Om bord

 ANTALL SONER

 

Voksen

 

Barn/honnør

 

Voksen

 

Barn/honnør

 1 32,- 16,- 54,-  27,-
 2  45,-   23,-  75,-  38,- 
 3 89,- 45,- 149,- 75,-
 4 126,- 63,- 211,- 106,-
 5 158,- 79,- 264,- 132,-
 Alle soner (6+) 192,-  96,- 321,- 161,-

 *Også med bankkort på bankkortterminal

Priser pr 3. mars 2020.

MERK! For reiser med enkeltbillett er alltid 1 sone = 1 kommune. 


Enkeltbilletter – billettyper og reiseregler

 • Gyldighet: Enkeltbilletten er gyldig for reise innenfor sonen(e) billetten gjelder for. Siste påstigning må skje innenfor tidspunktet angitt på billetten. 90 minutter i første sone, deretter 30 minutter pr. nye sone. Eksempel: Kristiansand-Vennesla: 90 min + 30 min = 120 min (2 timer). Gjelder alle typer enkeltbilletter. 
 • Voksen: Enkeltbilletter gjelder for aldersgruppen 18–66 år. For periodebilletter gjelder andre aldersgrenser. 
 • Barn: Gjelder for aldersgruppen 6–17 år. Barn under 6 år reiser gratis i følge med betalende passasjer.
 • Honnør: Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.
 • Vernepliktig: Gjelder for alle i førstegangs-tjeneste. Pris lik barnebillett – også på AKT Billett-appen.
 • Familierabatt: Gjelder lørdager, søndager og offentlige fridager. En voksen over 18 år med gyldig reisebevis (enkeltbillett, periodebillett eller Flexikort) kan ta med inntil fire barn under 18 år gratis.
 • Hund: Gratis. Ikke garantert plass, sjåføren avgjør. Situasjonsbetinget. Hunder skal sitte på gulvet eller fanget, ikke på setet.
 • Sykkel: Gratis. Ikke garantert plass, sjåføren avgjør. Situasjonsbetinget.

 

 

 

Flexikort for Kristiansandsområdet

Priser pr 3. mars 2020.


10 reiser kr 230,- (ordinær pris kr 290,-) *
20 reiser
kr 380,- (ordinær pris 495,-) *

 • Gyldig i hele Kristiansandsområdet, dvs. Kristiansand og Vennesla (inkludert Øvrebø).
 • Flexikort er uavhengig av alderskategori.
 • Flexikort kan brukes til å betale for flere på samme reise.
 • Overgangstid gjelder 60 minutter fra første påstigning.
 • Flexikort gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.

 *= Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2020 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser, se informasjon fra statsbudsjettet her  Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort og periodebilletter 30 dager, samt periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

 

Familierabatt i helger og offentlige fridager 

 • Familierabatten gjelder lørdager, søndager og offentlige fridager.
 • En voksen over 18 år med gyldig reisebevis kan ta med inntil fire barn under 18 år gratis på strekningen reisebeviset/billetten gjelder for.
 • Gyldig reisebevis er enkeltbillett, periodebillett eller Flexikort.
 • Familierabatt registreres ved at den voksne kjøper/fremviser sin enkeltbillett eller leser av sitt reisekort – og samtidig oppgir reisestrekning og antall barn i reisefølget til sjåføren. Sjåfør vil så utstede en papirbillett til gruppen.
 • Husk at alle må reise sammen på hele strekningen. 
 • Man trenger ikke å være i familie for å benytte Familerabatten
 • Familierabatt gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.

 

 

Sonekart for hele Agder

Hele Agder: 1 sone = 1 kommune. 
Du betaler for maks 6 soner ved bruk av enkeltbillett og maks 3 soner for periodebillett voksen.


Sjekk antall soner i kartet mot pristabellene for enkeltbillett og periodebillett.

 • Hver tekstboks på kartet utgjør én sone/kommune. (1 sone = 1 kommune.)
 • Følg strekene på kartet, og husk å telle med både avgangs- og ankomstsone.
 • MERK! Du betaler kun for alternativet med færrest antall sonepasseringer langs strekene i kartet (gunstigste alternativ).

 

*Gjelder også Moi (Lund kommune i Rogaland) og Haukeli (Vinje kommune i Telemark).
Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: 
Kristiansand, (inkludert tidligere kommuner Søgne og Songdalen) og Vennesla (inkludert Øvrebø) regnes som én felles sone (grønt område i kart)

Flexikort: Gyldig i hele Kristiansandsområdet (grønt område i kart).

Klikk her for mer informasjon om bruk av sonekart. 

Spørsmål: Hvorfor må billettprisene på kollektivtrafikk i det hele tatt justeres? 

Svar: Kollektivtrafikken finansieres av offentlige tilskudd (ca 2/3) og billettinntekter (ca 1/3). AKTs mål er å skape så mye kollektivtrafikk vi klarer innenfor de budsjettmessige rammene vi til enhver tid har til rådighet. Kontraktene med busselskapene blir årlig regulert i forhold til statsbudsjettets forutsetninger om kostnadsveksten i samfunnet. Hvis vi skal opprettholde tilsvarende rutetilbud som i dag, men med lavere eller like billettpriser, betyr dette i realiteten at våre økonomiske rammer blir mindre og at vi ikke kan kjøre like mye kollektivtrafikk som i dag. Alternativt må dette kompenseres i form av økte offentlige tilskudd. 


Spørsmål: Er målet for AKT å oppnå størst mulig overskudd og betale størst mulig utbytte til eierne?

Svar: Nei. Målet til AKT er å produsere mest mulig kollektivtrafikk innenfor de rammene vi har til rådighet. AKT organiserer kollektivtrafikken i fylkene innenfor avgrensede økonomiske rammer. De økonomiske rammene til AKT kommer fra offentlige tilskudd og billettinntekter, som vi igjen bruker til å kjøpe busstjenester for hos våre operatørselskap. Det er i denne sammenhengen viktig å være klar over at AKT ikke skal utbetale utbytte til våre eiere eller ha formål om størst mulig økonomisk overskudd. 

 Offentlige tilskudd + billettinntekter = produksjon av kollektivtrafikk:

 

Kollektivtrafikken finansieres av offentlige tilskudd (ca 2/3) og billettinntekter (ca 1/3). Våre billettinntekter blir brukt til å opprettholde rutetilbudet i fylket, men billettinntektene dekker likevel kun en liten del av det kollektivtrafikken koster. Dersom vi ikke endrer billettprisene i takt med den generelle prisveksten, vil det ikke være mulig å opprettholde rutetilbudet. Alternativt må dette kompenseres i form av økte offentlige tilskudd.

 

 

 
Snarveier