Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Spesialskyss og midlertidig skyss på grunn av sykdom/skade

Spesialskyss og midlertidig skyss på grunn av sykdom/skade

Opplæringsloven § 7-3 gir elever som har varige eller midlertidige sykdom, skade og funksjonsnedsettelse rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole.

For elever med funksjonsnedsettelse og elever med midlertidige sykdom/ skadde elever, som etter legeerklæring har behov for spesielt tilrettelagt skyss, skal det sørges for daglig skyss til nærskolen uten hensyn til minsteavstanden.

Søknadsfristen for spesialskyss er 1.april for elever som fortsatt har behov for spesialskyss, og 20.mai for evt. nye elever for kommende skoleår, og oppdatert lege- eller sakkyndigattest skal vedlegges hver søknad. Søknader uten nødvendig dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Legeerklæring skal spesifikt omtale elevens behov for tilrettelagt skyss og hvorfor ikke ordinært kollektivtilbud kan benyttes.

Søknad om spesialskyss og midlertidig skyss skal registreres i AKTs digitale skoleskyssportal, "FSkyss". Det vil i løpet av høsten være mulig å laste opp legeerklæring direkte i søknaden. Frem til det fungerer er det fremdeles mulig å sende søknad på skjema som finnes under her, men de må sendes pr. post. Søknader og erklæringer inneholder sensitive opplysninger som ikke skal sendes pr. epost.

 

Aktuelle søknadsskjemaer:

 Sendes til Agder Kollektivtrafikk AS, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand.