Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

16.AUG 2019 | 09:25
Kristiansand: sentrum

Rutebilstasjonen: linjer til Søgne/Songdalen flytter til midlertidige holdeplasser i Havnegata v/fergeterminal fra 19/8

14.AUG 2019 | 14:24
Agder: reiseplanlegger

En del holdeplasser i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Marnardal og Evje og Hornnes får nye holdeplassnavn. Se liste i artikkelen nedenfor.

22.JUL 2019 | 12:00
Lyngdal-Flekkefjord: E39

Fra skolestart torsdag 15. august blir E-39 igjen stengt pga tunneloppgradering mellom Feda terminal og Pit-Stop på Kvinesheia. All trafikk går via Liknes og Utsikten (på gamle E-18).

Alle trafikkmeldinger
Kart

Kart

Her finner du trasékart, holdeplasskart og sonekart for bussruter på Agder. Velg det området du ønsker nærmere informasjon om. Merk at kartene ikke dekker midlertidige traséendringer og trafikkavvik som følge av veiarbeid, omkjøring etc.

Kart

 

Trasékart (PDF)

Trasekartene viser på en forenklet form bussrutenes ordinære kjøretraseer, sentrale holdeplasser/knutepunkter og viktige geografiske holdepunkter på de ulike rutene. Ytterligere detaljer om de ulike busslinjene finner du i våre rutetabeller eller ved å søke opp reisen i vår reiseplanlegger. 

 • Kristiansandsområdet (gjelder fra og med 25. juni 2018 – 18. august 2019 Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla)
 • Arendal ( gjelder fra og med 24. juni 2019). ​
 • Agder (oversiktskart som viser ordinære linjer i Agderfylkene, for detaljer i byområdene se kart for Kristiansandsområdet og Arendal/Grimstad)

 

Holdeplasskart (PDF)

Her finner du holdeplasskart for byområder og andre sentrale holdeplassområder. Merk at alle holdeplasser i sentrum har en bokstavkode som du finner igjen i reiseplanlegger og på holdeplassen. Her er også en egen destinasjon/reisemålsliste. I tillegg finner du et eget kart med bokstavkode på Kristiansand lufthavn Kjevik. 

 • Kvadraturen (Kristiansand inkl. Reisemål A-Å) (Gjelder fra og med 19. august 2019). NB! Merk at det p.t. foregår anleggsarbeid på Kristiansand rutebilstasjon i forbindelse med riving av gammel rutebilstasjon Alle avganger i kartet for Kristiansand rutebilstasjon har midlertidig avgangsplattform, som ikke er tegnet inn i destinasjonsliste, se oppslag/info på Kristiansand rutebilstasjon eller reiseplanlegger for å se korrekte avgangsplattformer . Merk at linje 35/36 og 139 starter i Henrik Wergelandsgate pl. H.
 • Kvadraturen (Kristiansand inkl. Reisemål A-Å) (Gjelder fra og med 25. juni 2018 - 18. august 2019). NB! Merk at det p.t. foregår anleggsarbeid på Kristiansand rutebilstasjon i forbindelse med utarbeidelse av ny rutebilstasjon sommeren 2019. Alle avganger i kartet for Kristiansand rutebilstasjon har midlertidig avgangsplattform, som ikke er tegnet inn i destinasjonsliste. Merk at linje 35/36 og 139 starter i Henrik Wergelandsgate pl. H. 

 

Sonekart billettering for Agder (PDF)

16. oktober 2017 ble det innført ny sonestruktur i hele Agder: 1 sone = 1 kommune. Dvs. totalt 30 soner i Agder. Det ble også innført ny prisberegning hvor du betaler for maks 6 soner ved bruk av enkeltbillett og maks 3 soner for periodebillett voksen. Se PDF-fil i linken under – eller les mer her!

 

MERK! Hver tekstboks på kartet utgjør én sone/kommune. Følg strekene på kartet, og husk å telle med både avgangs- og ankomstsone. Du betaler kun for alternativet med færrest antall sonepasseringer langs strekene i kartet (gunstigste alternativ). For reiser med enkeltbillett er alltid 1 sone = 1 kommune. Ordningen med én felles sone for reiser innenfor Kristiansandsområdet gjelder altså ikke for enkeltbilletter.

  

Ofte stilte spørsmål

Kart

Et trasé/rutekart vil alltid representere en forenkling av virkeligheten. Det er ofte annen informasjon enn ren geografisk korrekt informasjon som er viktig å prioritere. Trasé/rutekartet prioriterer å få med holdeplasser, knutepunkter og viktige geografiske holdepunkter på de ulike rutene, uten at dette nødvendigvis stemmer helt korrekt avstandsmessig med andre kart eller den geografiske virkeligheten.  

 
Snarveier