Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

21.JAN 2020 | 22:54
Spangereid: fv 460

Fv 460 på strekningen Snik-Rødberg er stengt på ubestemt tid, grunnet rasfare. Konsekvenser for skoleskyss på linje 203/218.

04.DES 2019 | 11:12
Arendal: Hisøy

Veiarbeid på Hisøy/Kirkeveien med omkjøring for linje 103 fra 02.01.20

01.JAN 2014 | 00:00
Akutte trafikkavvik

Akutte hendelser (som ulykker etc) og ikke-planlagte avvik i kollektivtrafikken publiseres i reiseplanlegger og appen AKT Reise med gult symbol.

Alle trafikkmeldinger
Bestillingsruter

Bestillingsruter

Bestillingsruter er opprettet for å forbedre transporttilbudet og gi nye reisemuligheter for alle brukergrupper. Ordningen baserer seg på at rutene forhåndsbestilles, og kjøres kun dersom det kommer inn bestilling på forhånd.

Bestillingsruter


Bestillingsrutene følger som regel en definert hovedstrekning, men det er også i en viss utstrekning mulig å bestille ekstra henting og tilkjøring utenfor hovedstrekningen. Avtal dette ved bestilling. Bestillingsruter kjøres med vanlig drosje eller minibuss, som oftest av drosjetransportører. Rullestolbrukere må oppgi dette rullestolbehov ved bestilling slik at det kan settes inn tilrettelagt materiell.

Nedenfor finner du informasjon om bestillingsrutene (og andre ruter som er tilrettelagt) og dermed enklere å bruke for alle, også deg med funksjonsnedsettelser. Tilbudet gir nye reisemuligheter til handel, service, ulike ærend og aktiviteter!


 

    Sirkel PDF Pos AKT RGB Sirkel PDF Pos AKT RGB 
  KRISTIANSANDSOMRÅDET    
  Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne   Ruteplan
       
       
  VEST-AGDER    
  Åseral  Ruteplan fra 06.01.20 Ruteplan
  Audnedal     Ruteplan
  Kvinesdal   Ruteplan
  Marnardal   Ruteplan
  Lyngdal-Snartemo-Eiken   Ruteplan 
  Bestillingsrute Lyngdal     Ruteplan
       
  AUST-AGDER    
  Bestillingsrute Hastensund   Ruteinfo
  Bestillingsrute Arendal-Tvedestrand gamle e-18   Ruteinfo

 

Ofte stilte spørsmål

 

Bestillingsruter

Ordningen med bestillingsruter baserer seg på at de aktuelle rutene forhåndsbestilles på telefon mellom kl. 08.00–22.00, og senest 2 timer før ønsket avreise. Når det gjelder morgenrutene, må disse bestilles kvelden før.

Når det gjelder Sirdal, Kvinesdal*, Audnedal og Marnardal må bestillingsrutene forhåndsbestilles på telefon mellom kl. 08.00–22.00, og senest 2 timer før ønsket avreise.

For Audnedal og Marnardal tilbys i tillegg spesielt tilrettelagte bestillingsruter der bestilling må foretas dagen i forveien mellom kl. 09.00 og 18.00 – se ruteplan for detaljer.

I Åseral må bestillingsrutene forhåndsbestilles på telefon mellom kl. 09.00 og 18.00 dagen i forveien.

Når det gjelder strekningen Lyngdal–Snartemo må bestillingsrutene forhåndsbestilles på telefon mellom kl. 08.00 og 21.00, og senest to timer før ønsket avreise.

Korrekt telefonnummer for bestilling er angitt i den enkelte ruteoversikten/ruteplanen.

I Vest-Agder betaler du vanlig busstakst for bestillingsrutene. Mot et pristillegg på kr 20 kan det i tillegg, innenfor angitt avstand fra kjøretraseen, avtales henting og bringing.

 

I Vest-Agder setter vi inn tilrettelagte kjøretøy for rullestolbrukere/bevegelseshemmede – gi beskjed om dette ved bestilling. 

Ja, men rutene kjøres bare dersom en eller flere personer har bestilt på forhånd. Starttid og startsted for hver enkelt rute vil variere ut fra bestillingene som kommer inn – spør transportøren ved bestilling.

Bestillingsruter er et tilbud for alle.

For TT-brukere i Vest-Agder vil det være rimeligere å benytte bestillingsruter og man kan dessuten reise så mye en vil uten å bruke av reisekvoten, men betaler ordinær pris.