Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
AKT Reiseplanlegger & Mobilapp

AKT Reiseplanlegger & Mobilapp

Med vår reiseplanlegger finner du enkelt reiseruter og rutetider i hele Agder. Reiseplanleggeren er tilgjengelig på vår nettside, tilpasset alle skjermstørrelser, og kan i tillegg lastes ned som mobilapp («AKT Reise») for Android og iPhone (gratis). På Agder gir nett- og mobilversjonene av reiseplanleggeren (inkludert mobilappen) deg oppdatert sanntidsinformasjon for alle holdeplasser, slik at du får full oversikt over når bussen går fra ditt stoppested.


Last ned AKT Reise 
    


Sanntid på nett og mobil:

På Agder gir nett- og mobilversjonene av reiseplanleggeren (inkludert mobilappen «AKT Reise») deg oppdatert sanntidsinformasjon for alle holdeplasser, slik at du får full oversikt over når bussen går fra ditt stoppested. Alle rutetider og ruteinformasjon i sanntid vil være merket med GULT i reiseplanleggeren. OBS! Reiseplanleggeren "refresher" seg ikke automatisk.  Du må derfor refreshe nettsiden eller mobilen din jevnlig slik at rutetider og annen informasjon i sanntid alltid er oppdatert og ”live”.

 

Se video hvordan du bruker AKT Reise (for iPhone). NB! viser tidligere designversjon av appen.

Alle bussavganger som busselskapene kjører på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS vises i sanntid. Unntaket er en del av bestillingsrutene som blir kjørt med ordinære taxibusser. 

 

Den ordinære sanntidsvisningen (på holdeplasskilt eller i avgangslisten i reiseplanleggeren) viser en prognose for når bussen er forventet å gå fra holdeplassen. Som oftest er dette tilstrekkelig informasjon for deg som reisende. Sanntidssystemet klarer likevel ikke alltid å fange opp plutselige hendelser som skjer i trafikken og lage nye prognoser ut fra dette. I sentrumsområder kan bussene ofte bli sittende fast i en "rød bølge" i trafikklysene, eller det kan skje trafikkulykker som gjør at trafikken stopper opp og at minuttene teller sakte ned på sanntidsskjermen

Visning av buss i kart:

Med visningen av avgangen i kart kan du få en bekreftelse på hvor bussen befinner seg og få en trygghet for at bussen er på vei til din holdeplass. Merk at visningen av buss i kart kun fungerer når du bruker avgangslisten fra holdeplassen. I reiseplanleggeren hvor du gjør rutesøk fra en holdeplass til en holdeplass vil du ikke få frem bussavgangen i kart.

Slik gjør du det:

 • Søk opp avganger fra en holdeplass i AKT-Reise på ordinær måte
 • Trykk på knappen Kart
 • Du vil da se nøyaktig hvor din bussavgang befinner seg og at bussen beveger seg mot din holdeplass i kartet (NB! videoen viser en bussavgang før ruteendringen i Kristiansand 19. august 2019).

 Merk at bussen ikke vil være synlig i kartet før bussen har startet kjøringen på den aktuelle turen/avgangen!

 

 

 

SLIK BRUKER DU REISEPLANLEGGEREN PÅ WEB:

 

Velg reiserute fra/til stoppested, adresse eller sted

 • Søket kan inneholde holdeplass, gateadresse og sted, og søkeresultatet viser avgang og ankomst for alle reiseledd. Etter hvert som du skriver i Fra- og Til-feltet vises de alternativer som passer. Husnummer kan også knyttes til adresse for å gjøre søket enda mer presist. NB! Du kan kun søke på holdeplasser i Agderfylkene og ruter som går til/fra fylkene.
 • Vær oppmerksom på at reiseplanlegger også vil vise reisealternativ med kommersielle ekspressbusser og flybusser. Ekspressbusser til/fra Oslo og Stavanger kan ta med reisende på lokale strekninger, men AKTs ordinære reiserprodukter er ikke er gyldig som betalingsmiddel her. 
 • Ved å trykke ”Avansert” kan du gjøre enda flere spesifiseringer for søket. Avansert søk inkluderer foretrukket transportmiddel (buss, flybuss, båt, ekspressbuss, ferge og/eller tog), «via-punkt» for reisen (inkl. oppholdstid), overgangstid og andre reisepreferanser.

Velg dato/tidspunkt

 • Dagens dato og tidspunkt er forhåndsutfylt, men kan endres ved å taste inn nytt klokkeslett og/eller ny dato for ønsket avgang eller ankomst.
   

Søkeresultat – GENERELT

 • Søkemotoren gir deg de beste reiseforslagene basert på opplysningene du har gitt.

 • Reiseforslaget som presenteres er definert som den reisen som tar kortest tid mellom avgangs- og ankomststed.

 • Reiseforslagene blir sortert på avgangstid som standard, men du kan også velge å sortere ut fra ankomsttid.

 • Reiseplanleggeren kan foreslå overganger og tar ikke hensyn til at enkelte strekninger kan være trafikkert av selskaper med andre takstregler.


Søkeresultat – SANNTID

 • Alle rutetider og ruteinformasjon i sanntid vil være merket med GULT.

 • Øvrige planlagte rutetider basert på ordinær ruteplan (ikke sanntid) vises med HVIT tekst.

 • I oversikten som presenteres først vil de reiseleddene som foregår i sanntid markeres med en GUL firkant rundt buss-symbolet.

 • I detaljert visning vil alle avganger i sanntid være merket GULT, med overstrekning av planlagt rutetid.

 • Ankomst- og avgangstidspunkter i sanntid beregnes ut i fra forventet kjøretid, dvs. hvor lang tid kjøretøyet normalt bruker mellom to stoppesteder, og tar hensyn til kjøretid for siste passerende busser på samme kjørestrekning.  Sanntidsprognosen fanger dermed opp mer akutte trafikale problemer på strekningen du skal reise, og vil alltid være sikrere desto tettere på forventet avgangstid du gjør et rutesøk.

 • Sanntidsinformasjon påvirker ikke reiseplanleggeren, dvs. reiseforslagene endres ikke selv om sanntidsinformasjon fra noen av reiseleddene gir indikasjon på at reisen ikke lar seg gjennomføre. Reiseplanleggeren vil fortsatt vise de planlagte rutetidene, og det er du som passasjer som må foreta vurderingen om reisen lar seg gjennomføre eller ikke.

 • OBS! Reiseplanleggeren refresher seg ikke automatisk.  Du må derfor refreshe nettsiden eller mobilen din jevnlig slik at rutetider og annen informasjon i sanntid alltid er oppdatert og ”live”.

 

Screenshot Reiseplanlegger 7 Okt

(skjermdump reiseplanlegger med sanntid)


 

Velg ”Avgangstider” og ønsket stoppested 

 • Du kan også velge knappen ”Avgangstider” for å søke på ruteavganger fra din holdeplass. Ved å skrive inn ønsket holdeplassnavn eller trykke på holdeplassen i kartet, vil du få opp en avgangsliste. Dersom sted eller adresse er valgt, vil du få opp de nærmeste stoppestedene og derfra få opp avgangene. NB! Du kan kun søke på holdeplasser i Agderfylkene og ruter som går til/fra fylkene.
 • Vær oppmerksom på at reiseplanlegger også vil vise reisealternativ med kommersielle ekspressbusser og flybusser. Ekspressbusser til/fra Oslo og Stavanger kan ta med reisende på lokale strekninger, men AKTs ordinære reiserprodukter er ikke er gyldig som betalingsmiddel her. Disse avgangene er merket: NX 190, NW 191, NW 192, 221, 300, FLY Kristiansand, FLY Arendal. 
 • Ved å trykke ”Avansert” kan du gjøre enda flere spesifiseringer for søket. Avansert søk inkluderer foretrukket transportmiddel (buss, flybuss, båt, ekspressbuss, ferge og/eller tog), «via-punkt» for reisen (inkl. oppholdstid), overgangstid og andre reisepreferanser.

Velg dato/tidspunkt

 • Dagens dato og tidspunkt er forhåndsutfylt, men kan endres ved å taste inn nytt klokkeslett og/eller ny dato for ønsket avgang.

 

Søkeresultat - GENERELT

 • Søkemotoren viser deg en avgangsliste over alle rutene som går fra valgt holdeplass

Søkeresultat - SANNTID

 • Alle rutetider og ruteinformasjon i sanntid vil være merket med GULT.

 • Øvrige planlagte rutetider basert på ordinær ruteplan (ikke sanntid) vises med HVIT tekst.

 • I oversikten som presenteres først vil avgangstid i sanntid markeres med gult. Når det er mer enn 10 minutter til avgang vises klokkeslett. Når det er mindre enn 10 minutter til avgang vises antall gjenstående minutter.

 • I detaljert visning vil alle avgangs-/passeringstider i sanntid være merket GULT, med overstrekning av planlagt rutetid.

 • Ankomst- og avgangstidspunkter i sanntid beregnes ut i fra forventet kjøretid, dvs. hvor lang tid kjøretøyet normalt bruker mellom to stoppesteder, og tar hensyn til kjøretid for siste passerende busser på samme kjørestrekning. Sanntidsprognosen fanger dermed opp mer akutte trafikale problemer på strekningen du skal reise, og vil alltid være sikrere desto tettere på forventet avgangstid du gjør et rutesøk.

 • OBS! Reiseplanleggeren refresher seg ikke automatisk. Du må derfor refreshe nettsiden eller mobilen din jevnlig slik at rutetider og annen informasjon i sanntid alltid er oppdatert og ”live”. 


Bilde Avgangsliste 7 Okt

 (skjermdump avgangsliste med sanntid)