Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Tilrettelagte bussruter

Tilrettelagte bussruter

For å sikre at alle brukergrupper får glede av kollektivtilbudet i Agder, er busser og holdeplasser tilrettelagt for syns- og funksjonshemmede.

KRISTIANSAND

I Kristiansand har det lenge vært jobbet med å tilrettelegge busstilbudet på en helhetlig måte. Holdeplassene skal være lett tilgjengelig for alle og vi har satt inn tilrettelagte busser på alle ordinære avganger.

Tilrettelagte holdeplasser skal sikre at alle brukere skal kunne komme seg av og på bussen. Det innebærer at det ikke skal være høydeforskjeller. Holdeplassen er bygget slik at bussen skal komme best mulig inntil perrongkanten. Høyden på perrongen er tilpasset slik at det ikke skal være for stor helling når rampe på bussen legges ut. Hindringer eller fare på holdeplassen skal markeres taktilt og/eller med kontrast. Det er ledelinje/markering til der bussen skal stoppe med fordøra.

En tilrettelagt buss i Kristiansand er en laventrébuss eller lavgulvsbuss, godkjent som tilrettelagt etter gjeldende regler. Laventrébuss vil si at bussen har lavt gulv fra fordør til og med sidedør bak, mens bakre del av bussen har trinn. Lavgulvsbuss har gjennomgående lavt gulv.  Fordør har ekstra bredde. Mellom fordør og bakdør er det reservert plass for rullestol, evt. barnevogn. Det er montert manuell rampe ved sidedør som kan legges ut på holdeplassen slik at man kan trille inn med rullestoler, rullatorer eller andre hjelpemidler. Det er egen varsel/stoppknapp markert for funksjonshemmede på rullestolplass inne i bussen og utvendig ved sidedør.

Det er reservert plass foran i bussen til synshemmede med ekstra plass til førehund. Bussene leveres med standard utstyr for kontrastmerking og antisklibelegg iht. fastsatte regler.


Maksimale mål på rullestol:

På bybusser: rullestol på bybusser skal ikke overstige 80 x 130 cm, med totalvekt inntil 300 kilo (rullestol og bruker til sammen).

På regionale/ekspressbusser: Heisen kan maksimalt løfte totalt 300 kg , dvs. at totalvekt (stol + kunde) ikke må overskride dette.   Rullestolens størrelse kan maksimalt være 110 cm lang  (inkludert fothviler) og 75 cm bred

 

 

KRISTIANSAND - MANDAL - FARSUND (regional bussrute)

Det er tilrettelagt holdeplasser sentralt i byer og tettsteder i kommunene langs ruta. For øvrig vil man tilrettelegge ved etterspørsel. På linje 200 har Sørlandsrutas busser rullestolheis på alle avganger.

Reisende med rullestol kan stille opp på holdeplass uten varsel til AKT, men oppfordres til å reservere plass senest dagen før hos AKT på tlf. 38 34 70 70.

Forutsetninger for bruk av rullestolheis på linje 200 Sørlandsruta:

 • Heisen kan maksimalt løfte totalt 300 kg , dvs. at totalvekt (stol + kunde) ikke må overskride dette. Rullestolens størrelse kan maksimalt være 110 cm lang, inkl fothviler, og 75 cm bred.
 • Det er reservert en rullestolplass i tilknytning til sidedør med godkjent innfestningsutstyr.
 • Det er reservert plass foran i bussen til synshemmede med beregnet plass til førehund. Bussene leveres med standard utstyr for kontrastmerking og antisklibelegg iht. fastsatte regler.

Bestillingsrutene i Lyngdal, Hægebostad og Lindesnes kan bestilles med tilrettelagt materiell. 

MANDAL (Taxus)

Taxus Mandal kjøres med tilrettelagt bussmateriell og tilrettelagte holdeplasser. TAXUS-bussen har lavt gulv og en rampe som kan legges ut dersom du har rullator eller andre ganghjelpemidler.

 

FLEKKEFJORD (Taxus)

Alle avganger på Taxus Flekkefjord kjøres med tilrettelagt materiell.

 

FLEKKEFJORD– SIRA (lokalrute/tilbringerbuss)

Tilbringerbussen mellom Flekkefjord–Sira kan tilrettelegges på forespørsel. Ruta kjøres med en laventrebuss med rampe, dvs. utformet som bussene i Kristiansand, men med færre sitteplasser. 

Sørlandsruta kjører linje 250 med tilrettelagt materiell. .