Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Tilrettelagt togtilbud

Tilrettelagt togtilbud

Rullestolheier, handikaptoalett, festeanordninger for rullestol og ramper for av- og påstigning er blant NSBs tilrettelagte tilbud for personer med funksjonsnedsettelser.

NSB er opptatt av at toget skal være et praktisk fremkomstmiddel for alle. Derfor er alle nyere tog godt utstyrt for rullestolbrukere.

 

Tilgjengelighet

Vi ønsker at toget skal være et praktisk fremkomstmiddel for alle. Skal du være trygg for at du får en behagelig reise, er det viktig at du orienterer deg om hvilke hjelpemidler som finnes på din togavgang.

Alle nyere tog er godt utstyrt for rullestolbrukere:

 • Heis, handikaptoalett og festeanordninger for stolen.
 • Eldre tog har tilgang på ramper og skinner slik at det er større behov for assistanse ved på- og avstigning.

Reiser du med ledsager og har ledsagerbevis fra kommunen får du 50 prosent rabatt av ordinær voksen pris for både kortholder og ledsager.

 

Manuell bestilling

Krever din togreise spesielle behov er det viktig at du bestiller billetten gjennom NSB Kundeservice på telefon 815 00 888 eller hos en kundebehandler på stasjonen. Tjenester som rullestolplass og gratis plass for førerhund kan i dag ikke bestilles på nettet, men funksjonshemmede får likevel tilbud om de ulike rabattene. For rullestolbrukere som ønsker å reise med NSB Sove, har vi en bredere kupé. Denne kupeen må bestilles ved å ringe NSB Kundesenter på tlf. 815 00 888.

Informasjon om tilgjengelighet på stasjoner og adgang 
til plattform finner du på Jernbaneverkets sider.

 

 

 

Ledsager

Dersom du reiser med ledsager og har et nasjonalt ledsagerbevis for funksjonshemmede utstedt av kommunen, gir vi 50% rabatt til deg (kortholder) og 50% til din ledsager på ordinær voksen billett. Hvem som er ledsager er i denne ordningen valgfritt for eieren av ledsagerbeviset. Tilleggslegitimasjon ut over ledsagerbeviset kreves ikke.

Blinde med medlemsbevis fra Norges blindeforbund kan ta med ledsager på samme vilkår som nasjonalt ledsagerbevis.

Døvblinde med legitimasjon fra kompetansesenter for døvblinde (grønt kort) får honnørrabatt og fri reise for en ledsager.

 

Motorisert rullestol

Plassen for rullestoler tilfredsstiller internasjonale mål og er på 700 x 1200 millimeter. Rullestolen må ikke veie mer enn 250 – 350 kilo inklusive bruker. Dersom disse målkravene tilfredsstilles, kan rullestolen sikres under transport, og brukeren får tilgang til handikaptoalett, ramper og heiser der det er tilstede.

Rullestolheisenes begrensning varierer fra togtype til togtype. Dersom vekten på passasjer og rullestol totalt overstiger disse begrensningene, vil ikke heisen løfte. Hjelpemidler som skinner har en tålegrense på 250 kilo og ramper på stasjonen har en grense på 300 kilo. Motoriserte rullestoler må dessuten være typegodkjent som rullestoler av Statens refusjonsordning for hjelpemidler.

Rullestolen må kunne festes forsvarlig på anvist plass. I motsatt fall vil den kunne komme i bevegelse under uønskede hendelser og den vil stenge mulige rømningsveier ved eventuell evakuering. Dermed kan den utgjøre en sikkerhetsrisiko for både brukeren og andre passasjerer.

Brukere av rullestoler som ikke tilfredsstiller disse kravene kan ikke forventes plass på NSBs tog og blir heller ikke tilbudt spesialtransport av NSB.