Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

21.JAN 2020 | 22:54
Spangereid: fv 460

Fv 460 på strekningen Snik-Rødberg er stengt på ubestemt tid, grunnet rasfare. Konsekvenser for skoleskyss på linje 203/218.

04.DES 2019 | 11:12
Arendal: Hisøy

Veiarbeid på Hisøy/Kirkeveien med omkjøring for linje 103 fra 02.01.20

01.JAN 2014 | 00:00
Akutte trafikkavvik

Akutte hendelser (som ulykker etc) og ikke-planlagte avvik i kollektivtrafikken publiseres i reiseplanlegger og appen AKT Reise med gult symbol.

Alle trafikkmeldinger
Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på sentrale spørsmål knyttet til tilrettelagt kollektivtransport i Agder.

Tilrettelagt tilbud

Med dette menes det at selve bussen og holdeplassene er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Blant tiltakene kan nevnes lavt gulv, fordør med ekstra bredde, reserverte plasser for rullestol og tilpasset høyde på perrong for å sikre at brukere kommer seg enkelt av og på bussen.

Med dette menes det at tog og holdeplasser er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, med ramper for ombordstigning av rullestoler, rullestolplass med fleksibel bordløsning, HC-toalett, merking for synshemmede og informasjonsdisplayer for annonsering av stasjoner m.m. 

For å gjøre skolebarn i stand til å ta ordinær skoleskyss i stedet for tilrettelagt transport, legger Vest-Agder Fylkeskommune i samarbeid med skolesektoren til rette for ”busstrening” med evt. ledsager i kortere eller lengre periode med sikte på å gjøre utviklingshemmede og andre med nedsatt funksjonsevne i stand til å ta buss.

Alle brukere av Transporttjenesten for funksjonshemmede kan benytte buss med gratis ledsager.

Togselskapene aksepterer ledsagerbevis for hele landet utstedt av kommunen.  og praktiserer denne slik:

Ledsagerbevis sammen med honnørbevis gir 50 % rabatt til kortholderen og 50 % til ledsager på full pris voksenbillett.