Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

16.AUG 2019 | 09:25
Kristiansand: sentrum

Rutebilstasjonen: linjer til Søgne/Songdalen flytter til midlertidige holdeplasser i Havnegata v/fergeterminal fra 19/8

14.AUG 2019 | 14:24
Agder: reiseplanlegger

En del holdeplasser i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Marnardal og Evje og Hornnes får nye holdeplassnavn. Se liste i artikkelen nedenfor.

22.JUL 2019 | 12:00
Lyngdal-Flekkefjord: E39

Fra skolestart torsdag 15. august blir E-39 igjen stengt pga tunneloppgradering mellom Feda terminal og Pit-Stop på Kvinesheia. All trafikk går via Liknes og Utsikten (på gamle E-18).

Alle trafikkmeldinger
Ledsagertjeneste

Ledsagertjeneste

Busselskapene som kjører på kontrakt for Agder Kollektivtrafikk AS er underlagt ordningen med ledsager.

 

Ledsagerordninger:

Rutebilselskapene som kjører etter avtale med AKT forholder seg i dag til to ulike ordninger som gir rett til gratis ledsager på buss:

 

Ledsagerbevisordningen 

Ledsagerbevisordningen gir innehaver av ledsagerbevis rett til å ta med ledsager gratis på lokalbussene i Agder. Brukeren betaler billett/bruker busskort på ordinær måte, mens ledsager reiser gratis. Det er angitt på ledsagerbeviset hvor mange ledsagere brukeren eventuelt kan ta med.

 

Transporttjenesten for funksjonshemmede 

Brukere av Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Brukere av Transporttjenesten for funksjonshemmede fikk fra 1. januar 2014 nye brukerkort. Dette er et plastkort, påført navn, brukernummer og brukergruppe. Kortene utstedes ikke med bilde. Sammen med annen gyldig legitimasjon, gir brukerkortet rett til å reise med buss med gratis ledsager. Retten til gratis ledsager gjelder brukere i alle brukergrupper. Det vil si at brukeren løser billett på vanlig måte, mens ledsager reiser gratis.

Se nærmere informasjon på Vest-Agder fylkeskommunes hjemmesider