Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

21.JAN 2020 | 22:54
Spangereid: fv 460

Fv 460 på strekningen Snik-Rødberg er stengt på ubestemt tid, grunnet rasfare. Konsekvenser for skoleskyss på linje 203/218.

04.DES 2019 | 11:12
Arendal: Hisøy

Veiarbeid på Hisøy/Kirkeveien med omkjøring for linje 103 fra 02.01.20

01.JAN 2014 | 00:00
Akutte trafikkavvik

Akutte hendelser (som ulykker etc) og ikke-planlagte avvik i kollektivtrafikken publiseres i reiseplanlegger og appen AKT Reise med gult symbol.

Alle trafikkmeldinger
Bestillingsruter

Bestillingsruter

Alle bestillingsruter er tilrettelagte. Rutene kjøres i utgangspunktet på samme måte som en fast bussrute, men bare dersom det kommer inn bestillinger.

Det kan bestilles ekstra tilkjøring / henting. Det settes inn tilrettelagt materiell for rullestolbrukere ved behov (rullestolbrukere bes oppgi slikt behov ved bestilling).

Bestillingsruter er opprettet i Kristiansandsområdet og i indre deler av Vest-Agder, for nærmere ruteopplysning se oversikt over bestillingsruter her.