Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

16.AUG 2019 | 09:25
Kristiansand: sentrum

Rutebilstasjonen: linjer til Søgne/Songdalen flytter til midlertidige holdeplasser i Havnegata v/fergeterminal fra 19/8

14.AUG 2019 | 14:24
Agder: reiseplanlegger

En del holdeplasser i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Marnardal og Evje og Hornnes får nye holdeplassnavn. Se liste i artikkelen nedenfor.

22.JUL 2019 | 12:00
Lyngdal-Flekkefjord: E39

Fra skolestart torsdag 15. august blir E-39 igjen stengt pga tunneloppgradering mellom Feda terminal og Pit-Stop på Kvinesheia. All trafikk går via Liknes og Utsikten (på gamle E-18).

Alle trafikkmeldinger
Andre tiltak

Andre tiltak

Under følger andre tiltak for å tilrettelegge kollektivtilbudet for utviklingshemmede og personer med nedsatt funksjonsevne.

Andre tiltak


BUSSTRENING

Vest-Agder fylkeskommune legger vekt på at skolebarn i størst mulig utstrekning skal gjøres i stand til å ta ordinær skoleskyss i stedet for tilrettelagt transport. Det betyr at man i samarbeid med kommunene og skolene legger til rette for ”busstrening” med evt. ledsager i kortere eller lengre periode med sikte på å gjøre utviklingshemmede og andre med nedsatt funksjonsevne i stand til å ta buss.

 

GRATIS LEDSAGER

Alle brukere av Transporttjenesten for funksjonshemmede kan benytte buss med gratis ledsager. Selv betaler brukeren billett etter gjeldende busstakst mens ledsager går gratis. Ordningen gjelder alle vanlige bussruter i Vest-Agder, men ikke ekspressbusser og nattbusser.

Personer som kun har behov for gratis ledsager på buss, kan søke eget brukerkort for dette.

 

LEDSAGERBEVIS-ORDNINGEN

Dette er en kommunal ordning som har som formål at personer som er avhengig av ledsager på grunn av sin funksjonsnedsettelse skal kunne delta i kulturaktiviteter uten å måtte betale ekstra for ledsageren. Også de som er godkjent i denne ordningen og som fremviser ledsagerbevis, kan reise med vanlig buss i Vest-Agder og slippe å betale billett for ledsager.