Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Student (20-29 år) – Kristiansand eller Grimstad

Student (20–29 år) – for reiser i Kristiansand eller Grimstad kommune

Studenter i aldersgruppen 20-29 år kan reise så ofte de vil i 30 dager i enten Kristiansandsområdet eller i Grimstad kommune. Gyldig på alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS. Gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser. Studentkortet er kun tilgjengelig for salg i nettbutikken.

Student (20-29 år) – Kristiansand eller Grimstad


MERK!
Studentkortet for reiser i enten Kristiansand eller Grimstad kommune er kun tilgjengelig for salg i nettbutikken. Selve busskortet kjøpes første gang på bussen/kundesentre.

30-dagersbillett

Priser pr. 3. mars 2020

STUDENT (20–29 år): kr 450,– for Grimstad kommune, kr 350 for Kristiansansområdet*

 • Gyldig i enten Kristiansandsområdet eller Grimstad kommune.
 • Reis så ofte du vil i 30 dager (1 sone).
 • Gjelder studenter i aldersgruppen 20–29 år, og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
 • Gyldig på alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS.
  Gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Kun tilgjengelig for salg i nettbutikken. 
STUDENT OVER 30 ÅR? Heltidsstudenter over 30 år som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA), kan kjøpe et særskilt studentkort som gjelder for reiser i hele Agder. Pris lik 30-dagerbillett Ung Voksen . For mer informasjon/betingelser for dette særskilte tilbudet – klikk her!

 *  Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet: I statsbudsjettet for 2020 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser, se informasjon fra statsbudsjettet her   Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort og periodebilletter 30 dager, samt periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

Hvor er studentkortet gyldig?

Studentkort dekker reiser i nærområdene til campus i enten Kristiansand eller Grimstad. 

 • Studentkort Kristiansand er gyldig i sonen Kristiansand kommune (sone 900)
 • Studentkort Grimstad er gyldig i sonen i Grimstad kommune
 • Merk at studenkort Kristiansand ikke kan brukes i Grimstad og studentkort Grimstad ikke kan brukes i Kristiansand. Reiser du mellom campusene må du ha det ordinære Ung Voksenkortet


Hvem kan få studentkort?

Du kan få studentkort for Kritsiansand/Grimstad hvis du er student i aldersgruppen 20–29 år og enten ...

 • ... studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som  kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt.
 • ... er lærling/lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i  opplæringslovens kapittel 4.

Har du fylt 30 år, må du kjøpe studentkort for dem over 30 år. Er du yngre enn 20 år, lønner det seg å kjøpe 30-dagers ungdomskort.


Krav til studiet og studenten

 • Du må ha ordinær utdanning som mål, og i forbindelse med skolegangen kan du ikke motta lønn eller annen godtgjørelse. Unntaket er lærlinger/lærekandidater som får rabatt mens de går i lære. Stipend og mottatte legater regnes ikke som lønn.
 • Studiet må ha en varighet på minst tre måneder, og for høyere utdanning skal studiet være på 30 studiepoeng eller mer per semester. I videregående opplæring skal studiebelastningen være årskurs (Vg1, Vg2 eller Vg3) eller tilsvarende. Hvis du bruker lengre tid enn normalt eller undervisningen ikke følges i alle fag, regnes studiet som deltid, og du er derfor ikke kvalifisert til studentrabatt.
 • Rabatt gis kun om du deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid. Voksne fremmedspråklige under 30 år, som gjennomgår kurset «Norsk med samfunnskunnskap» eller introduksjonsprogrammet for flyktninger, får likevel studierabatt.


Studier som ikke går under studentrabattordningen

 • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling
 • Etatskoler (under Forsvaret, Postverket, Kriminalomsorgen m.v.)
 • Korrespondanseskoler
 • Kortvarige kveldskurs


Husk gyldig bevis for rabatt når du reiser!

Når du reiser med studentkort må du i en eventuell billettkontroll alltid kunne vise gyldig bevis på at du studerer eller går i lære det aktuelle semesteret. Beviset må inneholde navnet ditt og fødselsdato, studiested samt at det gjelder det aktuelle semesteret.


Hva er gyldig bevis
?

 • Studiekort eller studentbevis på mobil.
 • Skolebevis for lærlinger, som bekrefter at du er student/lærling inneværende semester.
 • Dokumentasjon fra skole eller lærebedrift, som bekrefter skolegang inneværende semester, sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen legitimasjon med foto.
 • ISIC-kort med NSB-logo.

ANSA-kort godtas ikke.

Studiebevis for vårsemesteret gjelder til og med august, og høstsemesteret til og med januar. Avslutter du studiet betyr det at siste dato for aktivering av nytt studentkort er 31. juli eller 31. desember.

Ofte stilte spørsmål

Studentkort

Studentkortet for reiser i enten Kristiansand eller Grimstad kommune er kun tilgjengelig for salg i nettbutikken. Selve busskortet kjøpes første gang på bussen/kundesentre. Engangsgebyr: 20,- for selve kortet.

Busskortene er berøringsfrie smartkort. Alt du trenger å gjøre er holde busskortet inntil vinduet i nedre del av kortleseren foran i bussen slik at busskortet blir avlest/registrert. På de nye kortleserne om bord på bussen leses busskort noe tregere enn tidligere. Husk derfor å holde kortet rolig over kortleseren til den store skjermen lyser grønt. Grønn skjerm betyr at kortet/reisen er registrert og gyldig. Rød skjerm betyr at reiseproduktet er ugyldig – eller at noe annet er feil. Ta kontakt med sjåføren hvis det skjer. 

Husk at ved overgang mellom busser må du alltid lese kortet på nytt!