Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Reisepenger

Reisepenger

Reisepenger er penger du fyller på reisekortet. Reisepenger kan du bruke istedenfor kontanter og er gyldig på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT. Gjelder ikke på flybuss og kommersielle ekspressbusser. Forhåndsbetaling med reisepenger gir rabatt på enkeltbillett for barn, voksen og honnør (ikke rabatt på nattbuss). Pris fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks 6 soner). Reisepenger kan også fylles på i vår nettbutikk.

Reisepenger

Busskortet kjøpes første gang på bussen/kundesentre. 


Reisepenger – for deg som tar buss av og til

Forhåndsbetaling med reisepenger (på reisekortet) gir rabatt på enkeltbillett for barn, voksen og honnør (ikke rabatt på nattbuss).
 • Reisepenger er penger du fyller på reisekortet (dvs. ønsket verdi, min. 200 kr og maks 2000 kr).
 • Pris fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks 6 soner). 1 sone = 1 kommune.
 • Forhåndsbetaling med reisepenger gir rabatt på enkeltbillett for barn, voksen og honnør (ikke rabatt på nattbuss).
 • Det kan legges inn en forhåndsdefinert strekning, såkalt autoreise, som forenkler bruken. 
 • Reisepenger kan brukes til å betale for flere personer.
 • Gyldig på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT. Gjelder ikke på flybuss og kommersielle ekspressbusser.

 Se pristabell, billettyper og reiseregler for enkeltbilletter her!

 

Kjøp av Reisepenger i nettbutikken: Merk at kjøpet i nettbutikken ikke kan garanteres å kunne benyttes på bussen før neste dag kl 05.00. Dette fordi billettmaskinene i bussene ikke er online til enhver tid og dermed ikke mottar kjøpet fra nettbutikken direkte. Meldingen "På vei til kort" i nettbutikken betyr at reiseproduktet lastes til busskortet når busskortet aktiveres på kortleseren om bord på bussen. Se nærmere info om kjøp i nettbutikken her

Ofte stilte spørsmål

Reisepenger

Busskortet kjøpes første gang på bussen/kundesentre. 

Reisepenger er penger som fylles på busskortet (min. kr 200,- og maks kr 2000,-) og som du kan bruke som betalingsmiddel på buss istedenfor kontanter. Hvis du reiser en strekning ofte, kan du legge dette inn som en forhåndsdefinert strekning, såkalt autoreise, som forenkler bruken. Du kan fylle på penger i nettbutikken, kundesenter eller på bussen. Merk at det ved kjøp om bord på bussen ikke er mulig å splitte betalingen i en kontantdel og en kortdel. Hele betalingen må skje på samme betalingsform.

Forhåndsbetaling med reisepenger gir rabatt på enkeltbillett for barn, voksen og honnør (ikke rabatt på nattbuss).

Alle alderskategorier kan bruke reisepenger, som gir rabatt sammenliknet med å betale med kontanter eller bankkort om bord på bussen.

Pris fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks 6 soner). 1 sone = 1 kommune. Det er 3 alderskategorier ved kjøp av enkeltbilletter: Barn (6-17 år), voksen (18–66 år) og honnør (alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV)

Reisepenger kan benyttes i hele Agder, på alle linjer som kjøres på oppdrag av AKT. Gjelder ikke på flybuss eller kommersielle ekspressbusser Du kan derimot bruke reisepenger på nattbuss, men det gir ikke rabatt.

Reisepenger kan oppdateres / fylles på med ønsket verdi i nettbutikken, på et av våre kundesentre eller om bord på bussen.

Nei, alle våre busskort upersonlige og ikke tilknyttet navn/person, kun alder. Husk å ta vare på kvitteringen fra siste oppdatering.

Ja, busskortet er upersonlig og kan derfor benyttes av andre, også på samme reise. 

Det kan legges inn en forhåndsdefinert strekning, såkalt autoreise, som forenkler bruken når du betaler med reisepenger. 

Enkeltbillett betalt med reisepenger er gyldig for reise innenfor sonen(e) billetten gjelder for. Siste påstigning må skje innenfor tidspunktet angitt på billetten. 90 minutter i første sone, deretter 30 minutter pr. nye sone

Det er passasjerens eget ansvar å kunne fremvise gyldig enkeltbillett/busskort, samt legitimasjon, ved billettkontroll. Brudd på disse bestemmelsene vil medføre et straffegebyr.

 
Velg område