Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Periodebilletter på reisekort

Periodebilletter på reisekort

Periodebillettene deles inn etter alder og gjelder for hele Agder. Periodebillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet. 180-dagersbillett er også tilgjengelig for periodebillett voksen. Alle periodebilletter kan brukes av flere, men ikke på samme reise – og bare så lenge personen er innenfor samme alderskategori. Ta alltid vare på kvitteringen fra siste oppdatering, i tilfelle problemer med reisekortet. Periodebillettene er ikke gyldig på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser. Periodebilletter er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.

Periodebilletter på reisekort

Reisekortet/busskortet kjøpes første gang på bussen/kundesentre. Engangsgebyr: 20,– for selve kortet.

MERK: Kjøp av periodebilletter i nettbutikken: Merk at kjøpet i nettbutikken ikke kan garanteres å kunne benyttes på bussen før neste dag kl 05.00. Dette fordi billettmaskinene i bussene ikke er online til enhver tid og dermed ikke mottar kjøpet fra nettbutikken direkte. Meldingen "På vei til kort" betyr at reiseproduktet lastes til busskortet når busskortet leses av (aktiveres) på kortleseren om bord på bussen.   Se nærmere info om kjøp i nettbutikken her

Periodebilletter – for deg som tar bussen ofte

Du kan kjøpe følgende periodebilletter på reisekortet:

 • 30-dagersbillett (barn, ungdom, ung voksen, voksen, honnør)
 • 180-dagersbillett (voksen)

De fleste periodebilletter kan oppdateres i AKT Nettbutikk!

 Sjekk pris mot antall soner i sonekart for Agder her!


Pristabell for 30-dagersbillett

 • Periodebilletten er gyldig i 30 døgn fra du aktiverer den og gjelder for hele Agder.
 • 30-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet.

 

ANTALL SONER

Barn
6–17 år

Ungdom
18–19 år

Ung Voksen
20–29 år

Honnør*
fra 67 år

Student**
20–29 år

Voksen***
30–66 år

 1 365,– 380,–  505,–  505,–  440,–   770,–  
 2  — 920,– 
 Alle soner (3+) —  1 300,–  

Priser pr 1 februar 2019.


*Honnør:
Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV
**Student: Kun gyldig for reiser innenfor enten Kristiansand kommune eller Grimstad kommune. Tilgjengelig i AKT Nettbutikk
Student over 30 år: Pris lik Ung Voksen (505,-). Særskilt tilbud/betingelser gjelder.
***Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: Kristiansand (inkludert tidligere kommuner Søgne, Songdalen) og Vennesla (inkludert Øvrebø), regnes som én felles sone.

 

30-dagersbillett

Priser pr.1 februar 2019


VOKSEN
(30–66 ÅR)

1 sone kr 770,–
2 soner kr 920,– 
Alle soner kr 1 300,–  

 • Reis så ofte du vil i 30 dager, innenfor de sonene du betaler for.
  1 sone = 1 kommune.
 • Gjelder aldersgruppen 30–66 år og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
 • Gyldig på alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS.
  Gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.
Husk at periodebillett voksen er også tilgjengelig som 180-dagersbillett. Kjøp av 180-dagersbillett gir 30 dager gratis reise!


Kristiansandsområdet kr 770,– 

 • Reis så ofte du vil i 30 dager, innenfor Kristiansandsområdet.
  Kristiansand (inkludert tidligere kommuner Søgne og Songdalen og Vennesla (inkludert Øvrebø) = 1 felles sone.
 • Gjelder aldersgruppen 30–66 år og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
 • Gyldig på alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS.
 • Gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.
MERK! For reiser med periodebillett voksen Kristiansandsområdet regnes Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla (inkludert Øvrebø) som én felles sone.

 

BARN (6–17 år): kr 365,–

 • Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder.
 • Gjelder aldersgruppen 6–17 år, og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
 • Gyldig på alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS.
 • Gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Kan benyttes på fergene mellom Arendal, Hisøy og Tromøy uten ekstra kostnad.
 • Tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.


UNGDOM
(18–19 år): kr 380,–

 • Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder.
 • Gjelder aldersgruppen 18–19 år og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
 • Gyldig på alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS.
 • Gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Kan benyttes på fergene mellom Arendal, Hisøy og Tromøy uten ekstra kostnad.
 • Tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.

UNG VOKSEN (20–29 år): kr 505,–

 • Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder.
 • Gjelder aldersgruppen 20–29 år og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
 • Gyldig på alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS.
 • Gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Kan benyttes på fergene mellom Arendal, Hisøy og Tromøy uten ekstra kostnad.
 • Tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.
   

HONNØR (fra 67 år): kr 505,–

 • Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder.
 • Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV
 • Kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
 • Gyldig på alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS.
 • Gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.
   

STUDENT (20–29 år): kr 440,–

 • Gyldig i enten Kristiansand kommune eller Grimstad kommune.
 • Reis så ofte du vil i 30 dager (1 sone).
 • Gjelder studenter i aldersgruppen 20–29 år, og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
 • Gyldig på alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS.
 • Gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Kun tilgjengelig for salg i nettbutikken.
STUDENT OVER 30 ÅR? Heltidsstudenter over 30 år som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA), kan kjøpe et særskilt studentkort som gjelder for reiser i hele Agder. Pris lik 30-dagerbillett Ung Voksen (kr 505,-). For mer informasjon/betingelser for dette særskilte tilbudet – klikk her!

 

 

Pristabell 180-dagersbillet

 • Reis fså ofte du vil i 180 dager, innenfor de sonene du betaler for. 
 • 1 sone = 1 kommune.
 • Gjelder aldersgruppen 30–66 år og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
Kjøp av 180-dagersbillett gir 30 dager gratis reise!

ANTALL SONER

Voksen
30–66 år

 1  3 850,–  
 2 4 600,– 
 Alle soner (3+) 6 500,–  

 

180-dagersbillett

Priser pr. 1. februar 2019 

1 sone kr 3 850,–
2 soner kr 4 600,– 
Alle soner kr 6 500,–  

 • Reis så ofte du vil i 180 dager, innenfor de sonene du betaler for.
  1 sone = 1 kommune.
 • Gjelder aldersgruppen 30–66 år og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
 • Gyldig på alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS.
 • Gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken. 

 

Ofte stilte spørsmål

Periodebilletter

Busskortet kjøpes på bussen/kundesentre. Engangsgebyr: 20,- for selve kortet.

Du kan oppdatere periodebilletten din i nettbutikken eller på bussen. Merk at det ved kjøp om bord på bussen ikke er mulig å splitte betalingen i en kontantdel og en kortdel. Hele betalingen må skje på samme betalingsform.

Busskortene er berøringsfrie smartkort. Alt du trenger å gjøre er holde busskortet inntil vinduet i nedre del av kortleseren foran i bussen slik at busskortet blir avlest/registrert.

På de nye kortleserne om bord på bussen leses busskort noe tregere enn tidligere. Husk derfor å holde kortet rolig over kortleseren til den store skjermen lyser grønt. Grønn skjerm betyr at kortet/reisen er registrert og gyldig. Rød skjerm betyr at reiseproduktet er ugyldig – eller at noe annet er feil. Ta kontakt med sjåføren hvis det skjer.

Husk at ved overgang mellom busser må du alltid lese kortet på nytt!

Periodebillett er ny betegnelse på periodekort.

Periodebillettene deles inn etter alder og gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet. Alle periodebilletter kan brukes av flere, men ikke på samme reise – og bare så lenge personen er innenfor samme alderskategori.

30-dagersbillett er tilgjengelig for barn (6–17 år), ungdom (18–19 år), ung voksen (20–29 år), honnør (fra 67 år eller honnørkort fra NAV) , student (20–29 år) og voksen (30–66 år).
180-dagersbillett er også tilgjengelig for periodebillett voksen.

Periodebilletter er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.

30-dagersbillett og 180-dagersbillett gjelder alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS. På nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser gjelder egne priser og periodebilletter kan derfor ikke brukes.

30- og 180-dagersbillett voksen (30–66 år) er gyldig i hele Agder og gjelder fra 1 til maks 3 soner. Det finnes også en egen 30-dagersbillett for voksen som gjelder utelukkende i Kristiansandsområdet (inkludert tidligere kommuner Søgne, Songdalen) og Vennesla (inkludert Øvrebø), regnes som én felles sone.

30-dagersbillett student (20–29 år) er kun gyldig i enten Kristiansand kommune eller Grimstad kommune.

For alle andre alderskategorier (barn, ungdom, ung voksen og honnør) kan 30-dagersbillett brukes i hele Agder.

Merk at periodebilletter ikke kan benyttes på nattbuss, flybuss eller kommersielle ekspressbusser.

30-dagersbillett og 180-dagersbillett kan oppdateres i AKT Nettbutikk, på våre kundesentre eller om bord på bussen. Oppdateringen i nettbutikken er tilgjengelig allerede neste dag fra kl. 0500 og skjer automatisk neste gang du bruker kortet på bussen.

Husk at periodebillett kan oppdateres før gyldighetsperioden utløper eller reiser. 
Men oppdateringen (dvs. antall gjenstående dager) vises ikke i displayet (kortleseren) før det aktive reiseproduktet er oppbrukt.

Nei, på periodebilletter er det ingen begrensning på overgangstid.

Ja, flere i samme alderskategori (eller lavere alderskategori) kan bruke periodebilletten, men ikke på samme reise. Merk at dersom du har honnørkort fra NAV og studentkort (over 30 år), er det ikke mulig å låne bort periodebilletten til andre reisekategorier/aldersgrupper.

Periodeproduktet/kortet må tas i bruk innen 365 dager etter at produktet er lagt inn på reisekortet.

Hvis du legger inn/kjøper flere perioder/måneder, må også den siste perioden tas i bruk innen 365 dager etter kjøpstidspunktet.  

Kvitteringen alene kan ikke brukes som reisebevis. Ta likevel alltid vare på kvitteringen for siste oppdatering av busskortet, i tilfelle problemer med kortet. 

Det er passasjerens eget ansvar å kunne fremvise gyldig enkeltbillett/busskort, samt legitimasjon, ved billettkontroll. Brudd på disse bestemmelsene vil medføre et straffegebyr.