Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Periodebilletter på reisekort

Periodebilletter på reisekort

Periodebillettene deles inn etter alder og gjelder for hele Agder. Periodebillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet. 180-dagersbillett er også tilgjengelig for periodebillett voksen. Alle periodebilletter kan brukes av flere, men ikke på samme reise – og bare så lenge personen er innenfor samme alderskategori. Ta alltid vare på kvitteringen fra siste oppdatering, i tilfelle problemer med reisekortet. Periodebillettene er ikke gyldig på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser. Periodebilletter er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.

Periodebilletter på reisekort

Reisekortet/busskortet kjøpes første gang på bussen/kundesentre. 

MERK: Kjøp av periodebilletter i nettbutikken: Merk at kjøpet i nettbutikken ikke kan garanteres å kunne benyttes på bussen før neste dag kl 05.00. Dette fordi billettmaskinene i bussene ikke er online til enhver tid og dermed ikke mottar kjøpet fra nettbutikken direkte. Meldingen "På vei til kort" betyr at reiseproduktet lastes til busskortet når busskortet leses av (aktiveres) på kortleseren om bord på bussen.   Se nærmere info om kjøp i nettbutikken her

Periodebilletter – for deg som tar bussen ofte

Du kan kjøpe følgende periodebilletter på reisekortet:

 • 30-dagersbillett (barn, ungdom, ung voksen, voksen, honnør)
 • 180-dagersbillett (voksen)

De fleste periodebilletter kan oppdateres i AKT Nettbutikk!

 Sjekk pris mot antall soner i sonekart for Agder her!


Pristabell for 30-dagersbillett

 • Periodebilletten er gyldig i 30 døgn fra du aktiverer den og gjelder for hele Agder.
 • 30-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet.

 

ANTALL SONER

Barn

6-17 år

Ungdom 

18-19 år

Ung Voksen 

20-29 år

Honnør*

fra 67 år

Student**

20-29 år

Voksen***

30-66 år

1

 

375,-


 

390,-


 

520,-


 

520,-


450,-

795,-

2

  950,-

Alle soner (3+)

  1 340,- 

Kristiansandsområdet****

275,- 300,- 400,- 400,- 350,- 600,-

Priser pr 3. mars 2020.

*Honnør: Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.

**Student: Kun gyldig for reiser innenfor enten Kristiansandspmrådet eller Grimstad kommune. Tilgjengelig i AKT Nettbutikk. Student over 30 år: Pris lik Ung Voksen (520,-). Særskilt tilbud/betingelser gjelder.

***Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: Kristiansand og Vennesla (inkludert Øvrebø), regnes som én felles sone. 

****  Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet: I statsbudsjettet for 2020 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser, se informasjon fra statsbudsjettet her   Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort og periodebilletter 30 dager, samt periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

 

Pristabell 180-dagersbillett

 • Reis så ofte du vil i 180 dager, innenfor de sonene du betaler for. Betal for 5 måneder, reis i seks måneder
 • 1 sone = 1 kommune.
 • Gjelder aldersgruppen 30–66 år og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
Kjøp av 180-dagersbillett gir 30 dager gratis reise!

ANTALL SONER

Voksen

30-66 år

 1  3 975,-  
 2 4 750,- 
 Alle soner (3+) 6 700,-  
Kristiansandsområdet**** 3 000,- 

Priser pr 3. mars 2020.

****  Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet: I statsbudsjettet for 2020 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser, se informasjon fra statsbudsjettet her   Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort og periodebilletter 30 dager, samt periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

Prisene gjelder alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS. På nattbusser, flybusser og kommersielle ekspressbusser gjelder egne priser.

Ofte stilte spørsmål

Periodebilletter

Busskortet kjøpes på bussen/kundesentre. 

Du kan oppdatere periodebilletten din i nettbutikken eller på bussen. Merk at det ved kjøp om bord på bussen ikke er mulig å splitte betalingen i en kontantdel og en kortdel. Hele betalingen må skje på samme betalingsform.

Busskortene er berøringsfrie smartkort. Alt du trenger å gjøre er holde busskortet inntil vinduet i nedre del av kortleseren foran i bussen slik at busskortet blir avlest/registrert.

På kortleserne om bord på bussen leses busskort av på nederste skjerm. Husk derfor å holde kortet rolig over kortleseren til den store skjermen lyser grønt. Grønn skjerm betyr at kortet/reisen er registrert og gyldig. Rød skjerm betyr at reiseproduktet er ugyldig – eller at noe annet er feil. Ta kontakt med sjåføren hvis det skjer.

Husk at ved overgang mellom busser må du alltid lese kortet på nytt!

Periodebillett er ny betegnelse på periodekort.

Periodebillettene deles inn etter alder og gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet. Alle periodebilletter kan brukes av flere, men ikke på samme reise – og bare så lenge personen er innenfor samme alderskategori.

30-dagersbillett er tilgjengelig for barn (6–17 år), ungdom (18–19 år), ung voksen (20–29 år), honnør (fra 67 år eller honnørkort fra NAV) , student (20–29 år) og voksen (30–66 år).
180-dagersbillett er også tilgjengelig for periodebillett voksen.

Periodebilletter er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.

30-dagersbillett og 180-dagersbillett gjelder alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS. På nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser gjelder egne priser og periodebilletter kan derfor ikke brukes.

30- og 180-dagersbillett voksen (30–66 år) er gyldig i hele Agder og gjelder fra 1 til maks 3 soner. Det finnes også en egen 30-dagersbillett for voksen som gjelder utelukkende i Kristiansandsområdet (inkludert tidligere kommuner Søgne, Songdalen) og Vennesla (inkludert Øvrebø), regnes som én felles sone.

30-dagersbillett student (20–29 år) er kun gyldig i enten Kristiansand kommune eller Grimstad kommune.

For alle andre alderskategorier (barn, ungdom, ung voksen og honnør) kan 30-dagersbillett brukes i hele Agder.

Merk at periodebilletter ikke kan benyttes på nattbuss, flybuss eller kommersielle ekspressbusser.

30-dagersbillett og 180-dagersbillett kan oppdateres i AKT Nettbutikk, på våre kundesentre eller om bord på bussen. Oppdateringen i nettbutikken er tilgjengelig allerede neste dag fra kl. 0500 og skjer automatisk neste gang du bruker kortet på bussen.

Husk at periodebillett kan oppdateres før gyldighetsperioden utløper eller reiser. 
Men oppdateringen (dvs. antall gjenstående dager) vises ikke i displayet (kortleseren) før det aktive reiseproduktet er oppbrukt.

Nei, på periodebilletter er det ingen begrensning på overgangstid.

Ja, flere i samme alderskategori (eller lavere alderskategori) kan bruke periodebilletten, men ikke på samme reise. Merk at dersom du har honnørkort fra NAV og studentkort (over 30 år), er det ikke mulig å låne bort periodebilletten til andre reisekategorier/aldersgrupper.

Periodeproduktet/kortet må tas i bruk innen 365 dager etter at produktet er lagt inn på reisekortet.

Hvis du legger inn/kjøper flere perioder/måneder, må også den siste perioden tas i bruk innen 365 dager etter kjøpstidspunktet.  

Kvitteringen alene kan ikke brukes som reisebevis. Ta likevel alltid vare på kvitteringen for siste oppdatering av busskortet, i tilfelle problemer med kortet. 

Det er passasjerens eget ansvar å kunne fremvise gyldig enkeltbillett/busskort, samt legitimasjon, ved billettkontroll. Brudd på disse bestemmelsene vil medføre et straffegebyr.