Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Periodebilletter i AKT Billett-app

Periodebilletter i AKT Billett-app

Ta buss med periodebillett på mobil i hele Agder. Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhåndskjøpe periodebilletter på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT.  30-dagerbillett kan kjøpes for barn, ungdom, ung voksen, voksen og honnør. 7-dagersbillett kan kjøpes for voksen, mens 24-timersbillett kan kjøpes for barn, honnør og voksen. Pris fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks 3 soner).

Periodebilletter i AKT Billett-app

Last ned AKT Billett
   

  

 

Merk at det ikke er tillatt å kopiere eller overføre billetter på annen måte enn gjennom den funksjonalitet som støttes av AKT Billett-appen til enhver tid.  Dette betyr at "screenshots" eller foto/video av andres billett ikke er tillatt. Med periodebillett på AKT Billett-appen kan du få et varsel før billetten utløper og eventuelt må fornyes. Dette velges som egen funksjon under "Innstillinger" i mobilappen. 

 

Husk at du må lese av mobilbillettens QR-kode på kortleseren ved hver ny påstigning! 

 

avlesing av mobilbillett

 

Periodebilletter i AKT Billett-appen:

Du kan kjøpe følgende periodebilletter i AKT Billett-appen:

 • 30-dagersbillett (barn, ungdom, ung voksen, voksen, honnør)
 • 7-dagersbillett (voksen)
 • 24-timersbillett (barn, voksen, honnør)

 Sjekk pris mot antall soner i sonekart for Agder her!

 

30-dagersbillett:

 • Periodebilletten er gyldig i 30 døgn fra du aktiverer den og gjelder for hele Agder.
 • 30-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet.

 

ANTALL SONER

Barn
6–17 år

Ungdom
18–19 år

Ung Voksen
20–29 år

Honnør*
fra 67 år

Voksen**
30–66 år

 1 365,– 380,–  505,–  505,–  770,–  
 2 920,– 
 Alle soner (3+) 1 300,–  

Priser pr 1 februar 2019. 

*Honnør: Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.
**Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: Kristiansand (inkludert tidligere kommuner Søgne, Songdalen) og Vennesla (inkludert Øvrebø), regnes som én felles sone. 

7-dagersbillett:

 • Periodebilletten er gyldig i 7 døgn fra du aktiverer den og kan kjøpes av alle i alderskategorien Voksen (30–66 år).
 • 7-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 7 dager innenfor gyldighetsområdet. 
 • Merk at for reiser med 7-dagersbillett er alltid 1 sone = 1 kommune. Ordningen med én felles sone for reiser innenfor Kristiansandsområdet gjelder altså ikke for 7-dagersbilletter.

 

ANTALL SONER

Voksen
30–66 år

 1  250,–  
 2 315,– 
 Alle soner (3+) 450,–  

Priser pr 1 februar 2019.

  

24-timersbillett:

 • 24-timersbilletten er gyldig i 24 timer fra du aktiverer den og er gyldig for reise innenfor sonen(e) billetten gjelder for. Merk at for reiser med 24 timersbillett er alltid 1 sone = 1 kommune.
 • Pris fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks 3 soner) og hvilken billettkategori du tilhører (barn/honnør eller voksen).
 • Vernepliktige betaler barnepris for 24-timersbillett i tjenesteperioden. 

 

ANTALL SONER

Barn
 
6-17 år

Honnør
 fra 67 år

Voksen
18–66 år

 1 50,- 50,-  100,–  
 2 80,- 80,- 160,– 
 Alle soner (3+) 130,- 130,- 260,–  

Priser pr 1 februar 2019. 

 

Merk at det ikke er tillatt å kopiere eller overføre billetter på annen måte enn gjennom den funksjonalitet som støttes av AKT Billett-appen til enhver tid. Med periodebillett på AKT Billett-appen kan du få et varsel før billetten utløper og eventuelt må fornyes. Dette velges som egen funksjon under "Innstillinger" i mobilappen. 

 

 
Snarveier