Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Periodebilletter i AKT Billett-app

Periodebilletter i AKT Billett-app

Ta buss med periodebillett på mobil i hele Agder. Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhåndskjøpe periodebilletter på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT.  30-dagerbillett kan kjøpes for barn, ungdom, ung voksen, voksen og honnør. 7-dagersbillett kan kjøpes for voksen, mens 24-timersbillett kan kjøpes for barn, honnør og voksen. Pris fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks 3 soner).

Periodebilletter i AKT Billett-app

Last ned AKT Billett
   

Merk at det ikke er tillatt å kopiere eller overføre billetter på annen måte enn gjennom den funksjonalitet som støttes av AKT Billett-appen til enhver tid.  Dette betyr at "screenshots" eller foto/video av andres billett ikke er tillatt. Med periodebillett på AKT Billett-appen kan du få et varsel før billetten utløper og eventuelt må fornyes. Dette velges som egen funksjon under "Innstillinger" i mobilappen. I en kontrollsituasjon må du kunne fremvise billetten til kontrollør, det er derfor viktig å ha tilstrekkelig strøm på mobiltelefonen under hele reisen.

 

Husk at du må lese av mobilbillettens QR-kode på kortleseren ved hver ny påstigning! 

 

avlesing av mobilbillett

 

Periodebilletter i AKT Billett-appen:

Du kan kjøpe følgende periodebilletter i AKT Billett-appen:

 • 30-dagersbillett (barn, ungdom, ung voksen, voksen, honnør)
 • 7-dagersbillett (voksen)
 • 24-timersbillett (barn, voksen, honnør)

 Sjekk pris mot antall soner i sonekart for Agder her!

 

30-dagersbillett:

 • Periodebilletten er gyldig i 30 døgn fra du aktiverer den og gjelder for hele Agder.
 • 30-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet.

 

ANTALL SONER

Barn

6-17 år

Ungdom 

18-19 år

Ung Voksen 

20-29 år

Honnør*

fra 67 år

Voksen**

30-66 år

1

 

375,-


 

390,-


 

520,-


 

520,-


795,-

2

950,-

Alle soner (3+)

1 340,- 

Kristiansandsområdet***

275,- 300,- 400,- 400,- 600,-

Priser pr 3. mars 2020. 


*Honnør:
 Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.

**Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: Kristiansand og Vennesla (inkludert Øvrebø), regnes som én felles sone. 

***Øremerkede midler til Kristiansandsområdet i statsbudsjettet: I statsbudsjettet for 2020 er Kristiansand og en del andre byområder i Norge, tildelt 20 millioner kroner i øremerkede midler til reduserte billettpriser, se informasjon fra statsbudsjettet her   Prisreduksjonen vil begrenses til Flexikort og periodebilletter 30 dager, samt periodebillett voksen 180 dager, og vil være av ubestemt varighet.

NB! Merk at periodebillett student 20-29 for Kristiansand eller Grimstad kun selges på reisekort i nettbutikken (ikke i AKT Billett), se mer info under "Periodebilletter på reisekort"

7-dagersbillett:

 • Periodebilletten er gyldig i 7 døgn fra du aktiverer den og kan kjøpes av alle i alderskategorien Voksen (30–66 år).
 • 7-dagersbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i 7 dager innenfor gyldighetsområdet. 
 • Merk at for reiser med 7-dagersbillett er alltid 1 sone = 1 kommune. Ordningen med én felles sone for reiser innenfor Kristiansandsområdet gjelder altså ikke for 7-dagersbilletter.

 

ANTALL SONER

Voksen
30–66 år

 1  265,-  
 2 320,- 
 Alle soner (3+) 450,- 

Priser pr 3. mars 2020.

  

24-timersbillett:

 • 24-timersbilletten er gyldig i 24 timer fra du aktiverer den og er gyldig for reise innenfor sonen(e) billetten gjelder for. 
 • Merk at for reiser med 24 timersbillett er alltid 1 sone = 1 kommune.
 • Pris fastsettes ut fra hvor mange soner du reiser i totalt (maks 3 soner) og hvilken billettkategori du tilhører (barn/honnør eller voksen).
 • Vernepliktige betaler barnepris for 24-timersbillett i tjenesteperioden. 

 

ANTALL SONER

Barn
 
6-17 år

Honnør
 fra 67 år

Voksen
18–66 år

 1 52,- 52,- 103,- 
 2 82,- 82,- 164,-
 Alle soner (3+) 133,- 133,- 266,-

Priser pr 3. mars 2020.

 

Betaling i AKT Billett

Du kan betale reisen med AKT Billett på følgende måter:

Du kan legge inn betalingsmåte før du kjøper billett eller første gang du kjøper billett. Vil du gjøre det før du skal kjøpe en billett går du til «Meny», «Innstillinger» og velger «Legg til» under «Betaling». Her kan du også slette eller legge til nye bankkort. Husk at du må ha BankID første gang du registrerer et bankkort. 

Klikk her for betingelser for bruk av AKT Billett-appen

 
Snarveier