Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Salg av reklameplass på bussen

Salg av reklameplass på bussen

AKT formidler reklameplass på baksiden av Setesdal Bilruter/Agder Buss sine busser i tidligere Aust-Agder

Har du behov for en god eksponeringsflate for dine reklamebudskap?

Reklamesalg på bakparten av våre busser:

Sammen med våre bussoperatører tilbyr AKT reklameplass på bussenes bakpart i tidligere Aust-Agder. Bussreklame er en svært synlig reklameflate som gir god eksponering mot store befolkningsområder. Det tilbys p.t. ikke reklameplass på busser i Kristiansandsområdet.

Vi formidler reklame på store deler av bussmateriellet som trafikkerer våre ruteområder i tidligere Aust-Agder. Bussene trafikkerer ikke samme rute til enhver tid og vil derfor kjøre i ulike områder/bydeler gjennom driftsdøgnet. Dette betyr at du får en god eksponeringsflate på ditt budskap til store deler av markedet. Avhengig av tilgjengelig/ønsket busstype kan du velge mellom reklame under bakvindu eller heldekkende bakpart. Heldekkende bakpart er kun tilgjengelig på deler av bussmateriellet grunnet begrensninger i trafikkreglene. All reklame på bussene skal være innenfor norsk reklamelovgivning og følge allment aksepterte reklameetiske standarder.

Forbehold:

AKT og operatør har adgang til å nekte annonsør adgang til å reklamere på bussene, hvis reklamen ansees å være i strid med allment aksepterte standarder. Innholdet i reklamen må gjenspeile at annonseplassen er et virkningsfullt annonsemedium i det offentlige rom, som ikke kan velges bort av befolkningen. Innholdet i reklamen må også gjenspeile at den fremviste reklamen har en overførbar effekt på kollektivtransportens omdømme, AKTs image, så vel som kommersielle og økonomiske interesser. Reklame som dermed står i direkte konflikt med AKTs tilbud og interessefelt (eksempelvis bilreklame) vil derfor ikke kunne vises på bussene. Med henvisning til dette, forbeholder AKT seg retten til å kunne tilpasse og justere utforming av annonsene i samarbeid med annonsør. Annonser som påvirker eller omhandler religiøse eller politiske synspunkter, kjønnsrelaterte annonser, annonser som kan være særlig støtende mot personer, inkludert barn og ungdom, eller på annen måte kan være egnet for konflikt, bør alltid forhåndsgodkjennes av AKT og kan nektes å vises på bussen. Annonser skal alltid ha en tydelig avsender. 

Fyll inn skjemaet nedenfor, så blir du kontaktet av våre representanter i ettertid. 

 

Plakater innvendig:

Innvendig plakatplass er reservert for AKT (og samarbeidspartnere). Innvendig plakatplass er derfor ikke tilgjengelig for kommersielt salg.

For nærmere uforpliktende informasjon, fyll ut skjemaet. AKT eller våre bussoperatører/reklamerepresentanter for bussoperatørene vil så kontakte deg i ettertid:

 NB! Når du har trykket SEND  kan det, avhengig av din nettverksforbindelse, ta noe tid før bildet forsvinner. Du behøver ikke trykke SEND flere ganger, skjemaet er registrert hos AKT.

Forespørsel bussreklame