Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Transportklagenemda

Transportklagenemda

Du kan klage til Transportklagenemnda - Kollektivreiser dersom du og tjenesteyter ikke blir enige i en klagesak. For å få saken behandlet av nemnda er det en forutsetning at du på forhånd har reklamert skriftlig til tjenesteyteren uten at saken har løst seg i minnelighet.

 

Transportklagenemnda behandler klager som gjelder jernbaneforetak på det nasjonale jernbanenettet, kommersielle bussruter og kollektivreiser med trikk, buss, T-bane og bybane. Transportklagenemnda tilbyr en rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom passasjerer og tjenesteyter. For passasjerer er klagebehandlingen gratis.

For at nemnda skal kunne behandle en klage, er det en forutsetning at du først har forsøkt å løse tvisten med motparten på egen hånd. Hvis motparten avviser din klage eller du ikke er fornøyd med det svaret du har fått, kan du få saken behandlet av Transportklagenemnda.

Se her for mer informasjon om Transportklagenemnda