Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Personvernombudet

Personvernombudet

Etter ny personvernforordningen (GDPR) skal fylkeskommunene ha personvernombud. Stian D. Kringlebotn er personvernombud for Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Agder Kollektivtrafikk (AKT).

 

Oppgaver og rolle

Hensikten med personvernombud er å styrke vår evne til å følge personvernregelverket. En dedikert person, som både skal kunne opptre i uavhengighet og som er faglig kompetent, øker sikkerheten for at virksomheten følger reglene i praksis. Dette kommer til nytte for både virksomheten selv og de som vi behandler personopplysninger om.

Personvernombudet skal gi råd i egen virksomhet og ombudet skal følge med på at krav i personvernregelverk og interne retningslinjer for personvern blir fulgt. Personvernombudet skal også være et mulig kontaktpunkt for de som virksomheten behandler personopplysninger om, typisk om innsyn eller andre rettigheter. Fylkeskommunen skal involvere ombudet i alle spørsmål som gjelder vern av personopplysninger.

 

Personvernombudet har taushetsplikt.

Personvernombudet har en sentral rolle i det nye personvernregelverket. Personvernforordningen og personopplysningsloven regulerer hvordan personvernombudsordning skal fungere og pliktene til både virksomheten og ombudet.

Les mer om personvernombud på Datatilsynets nettsider.

 

Hva kan du kontakte personvernombudet om?

Regelverket sier at personer en virksomhet behandler personopplysninger om, skal kunne kontakte personvernombudet om bruk av deres personopplysninger. Typiske temaer er rettigheter, slik som innsyn i egne personopplysninger eller retting av gale personopplysninger. Personvernombudet kan gi råd og ombudet kan også bringe saker videre i egen organisasjon.

Styrking av individets rettigheter har vært et sentralt mål med nytt personvernregelverk. Du kan lese mer om den enkelte rettigheter på Datatilsynets nettsider.

 

Kontaktinfo: 


Personvernombud Stian D. Kringlebotn

 • Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand
 • Postadresse: postboks 517, 4605 Kristiansand

personvernombud@akt.no

 
NB: Vennligst ikke send sensitiv info i e-post.

+47 38 07 45 00/ 476 12 859