Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Kontrakter

Kontrakter

AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Aust- og Vest-Agder. AKT har ikke egne busser/båter eller sjåfører ansatt, men kjøper tjenester fra ulike transportselskaper. Det betyr hovedsakelig at AKT bestemmer ruteplanen, mens selskapene sin oppgave er å kjøre ruteplanen mest mulig effektivt. Nedenfor er en oversikt over de ulike kontraktene AKT har ansvar for på Agder.

Kontrakter

 

AVTALER MED BUSSELSKAPDROSJER OG BÅTSELSKAP 


AKT har avtaler med Boreal Buss AS, Sørlandsruta AS, L/L Setesdal Bilruter og Agder Buss AS om kjøp av busstjenester i Vest-Agder og Aust-Agder.  
 

Kontraktsområdene og varighet av avtalene er som følger: 
 

Transportør 

Område 

Avtaleperiode 

Opsjon 

 

Boreal Buss AS 

Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla 

01.07.2018 - 30.06.2025 

Gjensidig opsjon på inntil 3 år 

 

 

 

 

 

 

Sørlandsruta AS 

Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal 

01.01.2016 - 31.12.2025 

 

 

Sørlandsruta AS 

Mandal, Lindesnes, Lista 

01.07.2012 - 30.06.2022 

 

 

L/L Setesdal Bilruter  

Setesdal og Vennesla nord 

 

01.01.2017 – 30.06.2026 

 

 

L/L Setesdal Bilruter  

Åseral 

01.07.2014 - 30.06.2020 

2 år 

 

Agder Buss AS 

Ruteområde øst – Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 

 

 

Tvedestrand 

Risør, Gjerstad,  

Tvedestrand,  

Vegårshei og Åmli (1) 

01.01.2015 – 30.06.2022 

2 år 

 

L/L Setesdal Bilruter 

Ruteområde vest – Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes 

 

01.01.2015 – 30.06.2022 

2 år 

 

 

AKT har avtaler med drosjeselskapene om kjøp av drosjetjenester. 

  

Kommune 

Drosjer/ persontransport/  

bestillingsruter 

Utløp kontrakt 

Opsjon 

Kristiansand, Søgne, Songdalen  

Taxi Sør 

 31.12.2019 

2 år 

Øvre del av Songdalen (Finsland), Marnardal 

Taxi Sør 

31.12.2019 

2 år 

Vennesla 

Agder Taxi 

31.12.2017 

2 år  

Mandal, Lindesnes, Åseral, Audnedal, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Hægebostad og Sirdal 

Elite Drosjen 

31.12.2020 

2 år  

Arendal, Grimstad 

 I-Taxi 

31.12.2020 

1,5 år 

Lillesand 

Taxi Sør 

 

 

Tvedestrand 

Tvedestrand Drosjesentral 

31.12.2020 

1,5 år 

Risør 

Risør tur og taxi NUF 

31.12.2020 

1,5 år 

Vegårshei 

Gjerstad tur og taxi  

31.12.2020 

1,5 år 

Gjerstad 

Gjerstad tur og taxi 

31.12.2020 

1,5 år 

Åmli 

Nils Oddvar Oland 

31.12.2018 

1,5 år 

Valle og Bykle 

Setesdal Bilruter 

31.12.2018 

1,5 år 

Froland 

Finns Transport AS 

31.12.2018 

1,5 år 

Iveland, Evje og Hornnes, Bygland 

Setesdal Bilruter 

31.12.2018 

1,5 år  

 I Birkenes kommune er det ikke drosjeavtale.  

 

AKT har avtale med Skagerrak Navigation AS om kjøp av båttjenester. 
 

Transportør 

Område  

Avtaleperiode 

Opsjon 

Skagerrak Navigation AS 

Kristiansand og Søgne 

01.07.2018 - 30.06.2023 

2 år