Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Apper/ønsker/spørsmål

Apper/ønsker/spørsmål

Her kan du sende inn dine forslag og ønsker til utvikling av kollektivtilbudet, eller spørsmål knyttet til apper, produkter, billetter eller andre av våre tjenester.

Avhengig av henvendelsens natur vil den bli gjennomgått av ulike avdelinger. Konkrete forslag eller spørsmål knyttet til rutetilbudet eller andre av våre tjenester vil som oftest bli behandlet internt i AKTs driftsavdelinger. Gjelder henvendelsen forhold rundt veier og holdeplasser vil dette bli behandlet av dem som er ansvarlig for infrastruktur, både innenfor og utenfor AKT. Vi svarer så raskt som mulig. Henvendelser som krever behandling hos tredjepart må påregnes noe lenger behandlingstid.

Vi kan ikke love at vi kan gjøre noe med alle forslagene som kommer inn, men vi kan love at alle innspill blir lest gjennom og tatt med i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

  * = obligatoriske felt

NB! Når du har trykket SEND  kan det, avhengig av din nettverksforbindelse, ta noe tid før bildet forsvinner. Du behøver ikke trykke SEND flere ganger, skjemaet er registrert hos AKT. 

 

Skjema for apper/ønsker/spørsmål