Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
AKT og miljøet

AKT og miljøet

AKT er opptatt av miljøet. Derfor er vi bevisst på at vi i kontraktene med våre bussoperatører skal ha ny og miljøvennlig teknologi tilstede i størst mulig grad. Fra 1. juli 2018 kjører alle bussene i Kristiansandsområdet på fornybar energi. Dermed er en viktig brikke i AKTs miljøstrategi nå er på plass. AKT har inngått kontrakt med bussoperatøren Boreal som fra det nye, moderne bussanlegget på Dalane vil sørge for at kollektivtrafikken i Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen og Vennesla blir mye mer miljøvennlig. Det dreier seg om 155 splitter nye busser; 5 helelektriske, 77 hybridbusser og 70 biodieselbusser.

AKT og miljøet

 

Mer miljøvennlig

 • Totalt 155 nye busser 
  i Kristiansandsområdet fra 1. juli 2018
 • Fornybare energikilder
  Ren strøm og tilnærmet fossilfri biodiesel
 • Mindre utslipp
  Sparer 10 000 tonn C02 i året
 • Mindre støy
  50 % redusert støy
 • 5 helelektriske busser
  Batteriene lades med 98 % vannkraft
 • 77 hybridbusser
  Elektrisk & biodiesel
 • 70 biodieselbusser
  Følger de strenge utslippskravene til EURO VI-teknologi og slipper dermed ut kun en tredjedel så mye NOx som nye dieseldrevne personbiler i bytrafikken. 

 


Mindre utslipp fra buss enn bil

Utslippene av NOx fra en ny EURO 6 diesel personbil er i størrelsesorden 0,35 g/km, mens utslippene fra en ny EURO VI diesel buss kun er 0,12 g/km.

Kilde: Transportøkonomisk institutt (TØI). Les mer her.

 

Bedre og mer miljøvennlig busstilbud i Kristiansandsområdet

Mandag 2. juli 2018 var det markering av den nye busskontrakten mellom AKT og Boreal for Kristiansandsområdet. Det ble arrangert omvisning på det nye anlegget på Dalane, samt en prøvetur med en av de i alt fem nye helelektriske bussene. AKT, Boreal, Miljøpartnere Agder, Sørlandets sykehus og Scania talte under arrangementet, og her kan du se intervjuer av representanter for disse virksomhetene:

  

Siv Wiken, adm. direktør, Agder Kollektivtrafikk (AKT)

«Det er viktig for folk at bussene går på fornybar energi, men like viktig at de kommer seg fra A til B – og det tilbudet blir nå bedre i Kristiansandsområdet (…) Vi har sagt at vi gradvis skal elektrifisere bussparken, og det er godt å være i gang!»Harald Vålandsmyr, divisjonsleder, Boreal

«Bussene er nye og moderne, og vi har dyktige sjåfører som skal gjøre både AKT og Boreal stolte av det produktet som leveres.»  Gunn Spikkeland Hansen, prosjektleder, Klimapartnere Agder

«Med den kontrakten som er startet opp mellom AKT og Boreal, så reduseres utslippene med ca. 10 000 tonn CO2 årlig, noe som tilsvarer utslippene fra 3500 personbiler.»

 Per W. Torgersen, teknologidirektør, Sørlandet sykehus

«Det at vi nå får busser med fornybar energi, og ikke minst el-busser med hyppige avganger på ruta til sykehuset, er et betydelig bidrag til å redusere lokal forurensning.»

 


Norges flotteste og mest moderne bussanlegg

Det nye bussanlegget til Boreal på Dalane i Kristiansand ble offisielt åpnet 19. juni 2018. Anlegget er bygget og eies av Vest-Agderfylkeskommune. Hele anlegget er på 5420 kvadratmeter og har plass til mer enn 150 busser. Verksted- og vaskehall, inkludert tankstasjon for drivstoff, sikrer at bussene hele tiden får optimal service. Hovedbygget består av kontorplasser, pauserom og garderober for 390 ansatte/sjåfører.


Flere miljøgevinster i det nye, klimanøytrale anlegget:

 • Ved at alle fasilitetene er samlet på Dalane blir det mindre tomkjøring og lavere dieselforbruk fra bussene, fordi anlegget ligger nærmere de ordinære bussrutene
 • Solcelleanlegg på takene produsere opp til 150 kilowatt peak, og sørger for at bygget er selvforsynt med energi
 • El-ladnings-fasiliteter for helelektriske- og hybridbusser
 • Administrasjonsbygget er bygget i passivhus-standard hvor strømbehovet er minimalt, med utelukkende LED-belysning og fjernvarme fra søppel-forbrenningsanlegget til Returkraft like ved
 • Det er også satt opp en rekke ladestasjoner for el-biler, inkludert sju hurtigladere
 • Det er også tilrettelagt for gjenbruk av vaskevann dersom det blir aktuelt i fremtiden

Kilde: Vest-Agder fylkeskommune. Les om den offisielle åpningen av selve anlegget ved fylkesordfører Terje Damman her.


Se reportasje fra NRK Sørlandet her!