Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

27.NOV 2020 | 15:31
Arendal: Hisøy

Veiarbeid på Hisøy/Kirkeveien med omkjøring for linje 103 fra 02.01.20. Normal trasé fra 07.12.20

19.NOV 2020 | 14:55
Kristiansand: Henrik Wergelandsgt

Henrik Wergelandsgate stenger for trafikk lørdag 21.11

15.OKT 2020 | 14:21
Agder: coronapandemi

Status for kollektivtrafikken på Agder

Alle trafikkmeldinger
E18 Haumyrheitunnelen - tunneloppgradering fra 2020

E18 Haumyrheitunnelen - tunneloppgradering fra 2020

Oppdatert info 25.09: Haumyrheitunnelen på E18 i Kristiansand skal gjennomgå en større oppgradering fra april 2020. Dette innvirker på trafikkavviklingen i Kristiansand øst og vil særlig ha konsekvenser for kollektivtrafikken i morgenrushet vestover mot Kvadraturen. Trafikken østover vil kjøre vekselvis i begge løpene i Haumyrheitunnelen i anleggsperioden og blir dermed ikke berørt i samme grad.

sist oppdatert: 25.09.20:

  A3 gjenopptar ordinær trasé fra Kvadraturen mot Søm fra mandag 28. september

Ordinær ruteplan innføres i Kristiansand fra 11.05. Det vil si at alle «grønne avganger» i ruteheftene kjøres. Ekstratilbud til Søm og Tømmerstø videreføres som før 11.05.

Informasjon gis med forbehold at det kan oppstå endringer i anleggsperioden. Merk at den pågående coronapandemien vil kunne legge føringer/begrensninger for utformingen av tilbudet. Vi vil i denne sammenheng følge pålegg gitt av helsemyndighetene.

Konsekvenser for kollektivtilbudet

Det iverksettes tiltak for å redusere konsekvensene av forsinkelser, men enkelte forsinkelser må påregnes. Dette gjelder spesielt fra Søm og Tømmerstø mot Rona i morgenrushet. De reisende bør beregne god tid, og litt ekstra på dager hvor det skjer omlegging av trafikken. Siden tilbudet justeres etter behov, anbefaler vi å følge med på AKT Reise på mobil eller akt.no for oppdaterte avgangstider. 

Husk! 

 • Bussreisen planlegger du enkelt i appen AKT Reise
 • Bussreisen betaler du enkelt i appen AKT Billett

Midlertidig holdeplass mot Kvadraturen: "Varoddbrua"

Merk at det opprettes en midlertidig holdeplass på Sømsveien ved Varoddbrua som vil gi god tilgjengelighet til busser mot Kvadraturen for beboere på nordre del av Søm. Samtlige busslinjer mot Kvadraturen vil passere holdeplassen, som i reiseplanlegger være søkbar under navnet "Varoddbrua"

Se mer info om prosjektet hos Statens vegvesen: www.vegvesen.no/e18haumyrhe

Detaljert informasjon for ulike områder i ruteområdet

Nedenfor finner du detaljert informasjon om hvordan endringer i kollektivtilbudet vil inntreffe i forhold til de ulike stadiene i prosjektet. Det er viktig å være klar over at det kan forekomme plutselige endringer som ikke beskrives her. 

Midlertidige ruteplaner i pdf i forbindelsen med anleggsarbeidet for de berørte linjene finner du her. Merk at det ikke trykkes ruteplaner i papir, da forholdene rundt coronapandemien vanskeliggjør distribusjon av disse.  

 Fra 20. april:

 • Tilbudet forsterkes på linjene mellom Søm/Dvergsnes/Tømmerstø og Kvadraturen.
 • Det blir avganger hvert 5.-10. minutt til Kvadraturen mellom ca kl 06:00 og 09:00 og fra Kvadraturen mellom ca kl 14:00 og 17:00. Tilbudet blir justert etter behovet, slik at det skal være nok kapasitet.
 • På Søm vil ekstraavgangene kjøre som M3 mellom Søm og Kvadraturen via Søm. Linje A3 vil kjøre tilnærmet som normalt, men kjører via Strømme i periodene hvor det ikke er mulig å kjøre Sømsveien.
 • På Tømmerstø vil ekstraavgangene om morgenen starte fra Fidjeåsen (enkeltavganger kan starte på Odderhei), siden snuplassen på Holte er for liten. På ettermiddagen vil avgangene gå til Holte. Da Sømsveien blir stengt vil linje 56 endres slik at fra Sømsveien blir 56A matebuss til M4 på Golfbanen (Korsvik), mens linje 56B Dvergsnesåsen og Odderhei mates til M4 på Dvergsneskrysset. 
 • I tillegg til eksisterende pendlerparkeringer, opprettes det ny pendlerparkeing ved MHWirth på Dvergsnes. 

 

Perioden 25.05.-07.06.:
Sømsveien er stengt mot Varoddbrua/Rona. Linje A3 er omlagt til å kjøre via Strømme til Rona, men vil fremdeles betjene Oddernesbrua. Det settes opp et stort antall ekstraavganger mellom Søm og Kvadraturen via Strømme. Det vil være avgang minst hvert 10. minutt om morgenen og ettermiddagen. Avgangene kjøres både som A3 og M3. Skolebuss mellom Søm og UiA er innstilt, det henvises til M3.

Perioden 08.06.-21.06.:
Sømsveien er stengt mot Kvadraturen, avkjøring fra Varoddbrua til Sømsveien er også stengt. Linje A3 er omlagt til å kjøre via Strømme mot både Rona og Søm, men vil fremdeles betjene Oddernesbrua. Det kjøres ekstraavganger slik at linjene M3 og A3 tilsammen kjører minst hvert 10.minutt i rushtiden. Skolebuss mellom Søm og UiA er innstilt, det henvises til M3.

Perioden 22.06.-16.08.:
Det kjøres ekstraavganger slik at linjene M3 og A3 tilsammen kjører inntil hvert 10.minutt i rushtiden, unntatt i fellesferien hvor eventuelle ekstraavganger kun kjøres ved behov.

Fra 17.08.og inntil videre:
Sømsveien er stengt mot Varoddbrua/Rona. Linje A3 er omlagt til å kjøre via Strømme til Rona, men vil fremdeles betjene Oddernesbrua. Det settes opp et stort antall ekstraavganger mellom Søm og Kvadraturen via Strømme. Totalt vil det være avgang inntil hvert 5. minutt om morgenen og hvert 10. minutt på ettermiddagen. Avgangene kjøres både som A3 og M3. Skolebuss mellom Søm og UiA er innstilt, det henvises til M3. Endringer kan forekomme hvis nye anleggsfaser eller behov tilsier dette.

A3 gjenopptar ordinær trasé fra Kvadraturen mot Søm fra mandag 28. september

Perioden 24.04.-21.06.:
Det kjøres ekstraavganger slik at linje M4 kjører minst hvert 10. minutt i rushtiden. Ekstraavgangene kjøres mellom Fidjeåsen og Kvadraturen om morgenen og mellom Kvadraturen og Holte snuplass om ettermiddagen. Linje 56 er omlagt fra 24.04. og inntil videre, se egen info.

Perioden 22.06.-16.08.:
Det kjøres ekstraavganger slik at linje M4 kjører inntil hvert 10.minutt i rushtiden, unntatt i fellesferien hvor eventuelle ekstraavganger kun kjøres ved behov. Ekstraavgangene kjøres mellom Fidjeåsen og Kvadraturen om morgenen og mellom Kvadraturen og Holte snuplass om ettermiddagen.

Fra 17.08. og inntil videre:
Det kjøres ekstraavganger slik at linje M4 kjører hvert 7.-10. minutt i rushtiden. Ekstraavgangene kjøres mellom Fidjeåsen og Kvadraturen om morgenen og mellom Kvadraturen og Holte snuplass om ettermiddagen. Endringer kan forekomme hvis nye anleggsfaser eller behov tilsier dette.

 

 

Perioden 20.04.-23.04:

 • Linje 56 kjøres som normalt.

Perioden 24.04.-16.08:

 • Sømsveien stenges. Linje 56 deles i to:
  • 56A - Sømsveien vil kjøre mellom Randesundsheimen og Golfbanen. På Golfbanen kan du bytte til M4 i begge retninger, det vil gå hyppige avganger på M4 i rushtiden. Linje 56A vil ha avgang hver halvtime i rushtiden, ellers hver time mandag-lørdag som eksisterende linje 56. Om morgenen vil det aldri være lenge å vente på M4 på Golfbanen. Da linje 56A ikke kan vente på en bestemt avgang på ettermiddagen, anbefales det å beregne ekstra tid til overgang.
  • 56B - Dvergsnesåsen - Odderhei vil kjøre mellom Dvergsnessvingen (snuplass) og Odderhei terrasse via Dvergsneskrysset. Ved Dvergsneskrysset kan du bytte til M4 i begge retninger, det vil gå hyppige avganger på M4 i rushtiden. Linje 56B vil ha avgang hvert 20. minutt i rushtiden, ellers hver time mandag-lørdag som eksisterende linje 56. Om morgenen vil det aldri være lenge å vente på M4 ved Dvergsneskrysset. Da linje 56B ikke kan vente på en bestemt avgang på ettermiddagen, anbefales det å beregne ekstra tid til overgang.

Fra 17.08:

 • Tilbudet vil i hovedsak være som før 16.08., men endringer kan forekomme hvis nye anleggsfaser og behov tilsier dette.

Ytre Randesund - linje 58

 • Linje 58 vil kjøre som normalt i perioden. Linje 58 vil som før korrespondere med bestemte avganger på Holte. 

Tilbudet her vil gå som normalt. Det tilstrebes at endringene på østsiden ikke skal påvirke tilbudet på vestsiden og det settes i gang tiltak for å minimere konsekvensene for Slettheia og Hellemyr. Dog må det påregnes at forsinkelser kan oppstå og at dette kan forandre seg fra dag til dag.

Det vurderes eget tilbud mellom Rona og Sykehuset i morgenrushet tilpasset reisende som kommer fra (bl.a.) Lillesand, Birkeland, Tveit, Hånes, Søm og Tømmerstø, eller et annet alternativt tilbud. Vi kommer tilbake med mer detaljer. 


Forøvrig kan det byttes mellom A3, M3 og M4 til/fra linje 10 til Sykehuset ved Kristian IVs gate og området rundt Rådhuset/Tinghuset.

 

Oversiktskart over berørte busstraséer Søm/Randesund

For deg som ikke er så kjent med hvor bussene kjører, gir kartet gir en enkel oversikt over de ulike busslinjenes kjøretrasè.

 

Tips og råd for å reise kollektivt under anleggsperioden

Nedenfor finner du noen tips og råd til hjelpemidler som kan gjøre bussreisen enklere å gjennomføre.

Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhåndskjøpe periodebilletter eller enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT. Forhåndsbetaling med mobilbillett gir rabatt på enkeltbillett for barn, voksen og honnør – i hele Agder. For periodebillett er prisen den samme som om du hadde kjøpt periodebillett på reisekortet. Du kan også kjøpe nattbussbillett i Agder i AKT Billett-appen under Andre billetter.

Last ned AKT Billett
   

 

Merk at det ikke er tillatt å kopiere eller overføre billetter på annen måte enn gjennom den funksjonalitet som støttes av AKT Billett-appen til enhver tid.  Dette betyr at "screenshots" eller foto/video av andres billett ikke er tillatt. Med periodebillett på AKT Billett-appen kan du få et varsel før billetten utløper og eventuelt må fornyes. Dette velges som egen funksjon under "Innstillinger" i mobilappen. 

avlesing av mobilbillett

 

På Agder gir nett- og mobilversjonene av reiseplanleggeren (inkludert mobilappen «AKT Reise») deg oppdatert sanntidsinformasjon for alle holdeplasser, slik at du får full oversikt over når bussen går fra ditt stoppested. Alle rutetider og ruteinformasjon i sanntid vil være merket med GULT i reiseplanleggeren. OBS! Reiseplanleggeren "refresher" seg ikke automatisk.  Du må derfor refreshe nettsiden eller mobilen din jevnlig slik at rutetider og annen informasjon i sanntid alltid er oppdatert og ”live”.


Last ned AKT Reise 
    

 

Se video hvordan du bruker AKT Reise (for iPhone). NB! viser tidligere designversjon av appen.

Alle bussavganger som busselskapene kjører på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS vises i sanntid. Unntaket er en del av bestillingsrutene som blir kjørt med ordinære taxibusser. 

 

Den ordinære sanntidsvisningen (på holdeplasskilt eller i avgangslisten i reiseplanleggeren) viser en prognose for når bussen er forventet å gå fra holdeplassen. Som oftest er dette tilstrekkelig informasjon for deg som reisende. Sanntidssystemet klarer likevel ikke alltid å fange opp plutselige hendelser som skjer i trafikken og lage nye prognoser ut fra dette. I sentrumsområder kan bussene ofte bli sittende fast i en "rød bølge" i trafikklysene, eller det kan skje trafikkulykker som gjør at trafikken stopper opp og at minuttene teller sakte ned på sanntidsskjermen. I disse tilfellene kan det være lurt å følge bussen "live" i kartvisning i AKT Reise.

Med visningen av avgangen i kart kan du få en bekreftelse på hvor bussen befinner seg og få en trygghet for at bussen er på vei til din holdeplass. Merk at visningen av buss i kart kun fungerer når du bruker avgangslisten fra holdeplassen. I reiseplanleggeren hvor du gjør rutesøk fra en holdeplass til en holdeplass vil du ikke få frem bussavgangen i kart.

Slik gjør du det:

 • Søk opp avganger fra en holdeplass i AKT-Reise på ordinær måte
 • Trykk på knappen Kart
 • Du vil da se nøyaktig hvor din bussavgang befinner seg og at bussen beveger seg mot din holdeplass i kartet (NB! videoen viser en bussavgang før ruteendringen i Kristiansand 19. august 2019).

Merk at bussen ikke vil være synlig i kartet før bussen har startet kjøringen på den aktuelle turen/avgangen!

  

Uteblitt buss?

Da kan årsaken være at bussen står fast i trafikken. Selv om vårt sanntidssystem nettopp tar høyde for uventede situasjoner og gir prognoser for når bussen er forventet å gå fra din holdeplass, kan et aktualitetsbilde fra trafikken gi en større forståelse for trafikksituasjonen. 

 

LIVEKAMERA:

Følg trafikken live via kamera: 

Livekamera fra Fædrelandsvennen, Kristiansandsområdet, se tilgjengelige kamera her (åpnes i nytt vindu):

 • Varoddbrua øst E18
 • Varoddbrua vest E 8
 • Vesterveien E39
 • Oddernesbrua E18
 • Gartnerløkka 
 
Snarveier