Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

26.MAI 2020 | 12:51
Agder: coronapandemi

Fra 27.05: Linje 200, alle avganger fra Kristiansand-Farsund har ingen avstigning før Føssa bru (holdeplass etter Tangvall E39).

11.MAI 2020 | 07:48
Kristiansand: Lund

Omkjøring via Industrigt for linje 13 og 15 til 11.06

19.FEB 2020 | 11:49
Lyngdal-Flekkefjord: E39

Fra 02.03 kjøres alle avganger mellom Flekkefjord og Lyngdal via Liknes grunnet oppgradering av tunneler langs E39.

Alle trafikkmeldinger
Coronavirus: status og reiseråd

Coronavirus: status og reiseråd

Status og reiseråd for kollektivtrafikken på Agder

sist oppdatert: 26.05.20

Information in English

For å støtte opp under viktige samfunnsfunksjoner, opprettholder AKT driften og tilbudet i kollektivtrafikken på et så høyt nivå som mulig under de rådende forhold. For å kunne holde kollektivtrafikken i gang ønsker vi å begrense kontakten mellom passasjerer og sjåfører i størst mulig grad. For å redusere smittefare skjerpes det daglige renholdet ombord på bussene på Agder. Hyppig vask av kontaktflater har høyeste prioritet. Husk at selv om vi forsterker renholdsrutinene er det viktig at alle følger helsemyndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene. Ved kjøp av periodebillett i nettbutikken vil perioden nå starte automatisk én dag etter kjøpstidspunkt, uavhengig av om du bruker busskortet eller ikke. Merk! kjøp kun 1 periode pr. busskort. Gjenstående dager på aktiv periodebillett kan avleses som saldo i nettbutikken. 

AKT følger blant annet retningslinjene i veileder for smittevern i kollektivtrafikk som ble utgitt 5. mai 2020 av Helsedirektoratet 

Last ned AKT Reise-appen med sanntidsinformasjon for hele Agder

Oppdaterte rutetider finner du i vår reiseplanlegger eller mobil-appen «AKT Reise».


  

AKT Reise er den enkleste måten å holde seg oppdatert i forhold til endringer som kan skje i rutetilbudet i denne perioden.

Informasjon om rutetilbudet på helligdagene og offentlige fridager våren 2020 finner du her

Gjeldende status for rutetilbudet på Agder

2. juni gjenopprette del ekstraavganger i Kristiansandsområdet, hovedsaklig knyttet til skoleskyss, se lenger ned på siden.

Kollektivtrafikken på Agder pr 27. mai

 • Fra 27.05: Alle avganger med Sørlandsruta fra Kristiansand mot Mandal/Farsund, ingen avstigning på strekningen Kristiansand rutebilstasjon - Føssa bru (holdeplass etter Tangvall E39), kun påstigning på denne strekningen
 • Fra 22.05: Grunnet mange passasjerer på de  to siste avgangene fra Kristiansand til Farsund (Sørlandsruta) 1830 og 2015 så blir det kun påstigning til og med Tangvall (ikke avstigning på denne strekningen). Dette vil gjelde alle dager.
 • AKTs kundesentre har ordinære åpningstider. Husk på avstandsbegrensningene, maks 3-4 kunder i kundesenteret i Kristiansand og Arendal samtidig, færre i Lyngdal og Flekkefjord. 
 • Fremste dør på bussene og fremste seterekke er stengt. Påstigning kun med forhåndskjøpt billett. Sørg for å ha gyldig billett før du går om bord –dette for å minimere direkte kontakt mellom sjåfør og passasjer. Dette betyr at passasjerer ikke kan oppdatere periodebilletter/Flexikort via sjåfør eller kjøpe billetter kontant eller med bankkort ombord. Forhånskjøpt billett kan kjøpes i mobilbilletten AKT Billett. Har du busskort kan du oppdatere periodebilletter/Flexikort i AKT Nettbutikk 
 • Hold avstand til medpassasjerer for å begrense smitterisiko.

Ordinære linjer:

 • Alle bussavganger på Agder som normalt. Ordinær ruteplan innføres i Kristiansand fra 11.05. Det vil si at alle «grønne avganger» i ruteheftene kjøres. Ekstratilbud til Søm og Tømmerstø videreføres som før 11.05.
 • Båtruter i Kristiansand kjøres som normalt, men med redusert kapasitet om bord.

Skolebusser

 • Alle skoleruter kjøres som normalt

Nattbusser:

 • Alle nattbusser er innstilt.

Flybusser:

 • Flybuss mellom Kristiansand og Kjevik er innstilt. 
 • Flybuss mellom Arendal/Grimstad/Lillesand og Kjevik kjøres med redusert antall avganger. Se "www.taxi-turvogn.no/flybuss"

2219 – 19 – ekstraavgang linje 19
2235 – 35x – ekstraavganger linje 35, inkl Dønnestad
2246 – 46 – ekstraavgang linje 46
2255 – A40 – direktebusser Årosskogen / Tangvall – Baneheitunnelen – UiA (KKG)
2256 – ekstraavganger Kristiansand – Strai / Sødal – Venneslahallen (Vennesla vgs)
2258 – ekstraavganger Kristiansand / Tangvall – Søgne vgs
2261 – M1 – ekstraavgang linje M1
2262 – M2 – ekstraavganger linje M2
2263 – M3 – ekstraavganger linje M3, kun til/fra Slettheia
2264 – M4 – ekstraavganger linje M4, kun til/fra Hellemyr

For ekstraavganger på Søm og Dvergnes / Holte, vil tilbudet på linje M3 / A3 og M4 justeres etter behov.

Ledig kapasitet på bussen?

Myndighetene har innført avstandsbegrensninger som et av smitteverntiltakene på buss under coronapandemien. I praksis betyr dette at bussene på Agder nå kjører med halv kapasitet av normalkapasitet. Ved å benytte vår nye "kapasitetsindikator" kan du lettere forutse når det er ledig kapasitet på bussene til og fra Kristiansand sentrum (flere områder vil komme senere).

Her kan du få en indikasjon på gjennomsnittlig belastning på tilgjengelige avganger i tidsrommet du planlegger å reise. Indikatoren baserer seg på historiske data og vil kunne endre seg ved nye forutsetninger i smittevernsituasjonen. Du får ikke konkret informasjon om ledig kapasitet på en spesifikk avgang, men verktøyet gir en indikasjon på hvordan kapasiteten gjennomsnittlig har vært de 5 siste virkedagene, eller lørdager/søndager, på bussene/linjene i et område. Se mer informasjon om ledig kapasitet på bussen her

Anbefalt sitteplassering ombord

Helsedirektoratet kom 5. mai med en veileder for kollektivtrafikken. Denne veilederen skal gi råd og føringer til alle som jobber med kollektivtrafikk i offentlig regi i Norge under Covid 19 utbruddet våren 2020. Veilederen gir anbefalinger i forhold til plassering ombord. 

På grunn av avstandskrav vil det være begrenset kapasitet på busslinjene, se illustrasjon nedenfor. Nøyaktig seteplassering vil variere fra busstype til busstype. Passasjerer bør sitte med minst ett setes mellomrom. På buss med fire sitteplasser per rad, sitter én passasjer ved vindu på den ene siden og én passasjer ved midtgang på den andre siden. Passasjerer bør ikke sitte rett foran eller bak hverandre, og ingen skal sitte på første rad.  Bildet under viser hvordan passasjerer bør sitte i forhold til hverandre for å oppnå størst mulig avstand ombord.

anbefalt sitteplassering

For å hjelpe passasjerene til å overholde en meters avstand om bord, vil setene i bussene bli fysisk merket med hvilke seter passasjerene kan sitte på. De nasjonale anbefalingene tilsier at det er du som passasjer som må ta ansvar for å overholde avstandsbegrensningene. Er bussen full, må du vente på neste avgang.

Last ned AKT Billett-appen for hele Agder

Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhåndskjøpe periodebilletter eller enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT.

   

Tips og råd for å redusere smitterisikoen

I likhet med alle andre steder der mange mennesker er samlet på et lite areal, så øker risikoen for smitte også på bussen. Derfor anbefaler vi at våre kunder i størst mulig grad reiser utenfor rushtid, eller benytter sykkel/gåing eller hjemmekontor i de tilfeller det er mulig. Smittesituasjonen endres daglig og det er et faktum at steder hvor mange er samlet, som eksempelvis fulle busser, betyr en økt smittefare. På bussen øker vi renholdet av håndtak, stoppknapper og andre områder med smitterisiko.

 • Vis hensyn til dine medpassasjerer, det er ikke alltid mulig å se om en person er mer mottakelig for smitte enn andre
 • Er du syk, skal du ikke reise kollektivt
 • Hold avstand ombord på bussen
 • Reis utenfor rushtid i størst mulig grad. Bruk hjemmekontor, sykkel eller gå hvis du har mulighet. Da får vi bedre plass om bord til alle som må bruke kollektivtilbudet.
 • Benytt bakdør for påstigning/avstigning
 • Reis med forhåndsbetalt billett via mobilbilletten AKT Billett. Periodebilletter/Flexikort kan også oppdateres i vår nettbutikk
 • Følg rådene fra helsemyndighetene. Er du syk eller antar at du er smittet, skal du ikke reise med buss
   

Helsemyndighetenes råd om gode vaner forebygger smitte.

Nedenfor følger anbefalinger fra Helsedirektoratet og lenke til oppdatert informasjon.

 

 • Ikke reis hvis du er syk: Hvis du er syk eller mistenker at du er syk bør du ikke reise med offentlig kommunikasjon.
 • Er reisen nødvendig? Vurder nødvendigheten av å gjennomføre reisen.
 • Bruk sykkel og andre transportmidler: Hvis mulig, oppfordres du til å sykle, gå eller bruke andre transportmidler istedenfor å bruke offentlig kommunikasjon.
 • Unngå rush: Forsøk å legge reisen til et tidspunkt utenfor rushtiden for å redusere trengsel på offentlig kommunikasjon, på holdeplasser, i havner osv.
 • God hostehygiene: Unngå å hoste og nyse i retning av medpassasjerer. Dersom du må hoste eller nyse bør du gjøre dette i et engangslommetørkle eller i albuekroken.
 • God håndhygiene: Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen. Vær ekstra oppmerksom på dette når du har vært i direkte kontakt med felles berøringspunkter, slik som håndtak, signalknapper, armlener mv. Unngå å berøre flater når det ikke er nødvendig.
 • Hold avstand: Forsøk å holde god avstand til andre passasjerer. Det anbefales å holde en avstand på minst en meter til andre medpassasjerer på offentlige transportmidler. Dersom du ser at det er trengsel på transportmiddelet du hadde planlagt å reise med, bør du vurdere å vente til neste avgang eller å utsette reisen ytterligere.
 • Vis hensyn til andre reisende: Sørg for å vise hensyn til medpassasjerer og andre reisende, spesielt eldre personer.

Sist faglig oppdatert: 05. mai 2020

AKT følger retningslinjene i veileder for smittevern i kollektivtrafikk som ble utgitt 5. mai 2020 av Helsedirektoratet 

Råd fra Helsenorge angående kollektivtransport

Oppdatert informasjon om coronaviruset finner du på Helsedirektoratet sine nettside

Mer informasjon om coronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettside

Papirlommetørkle
Bruk papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.

Host i albuekroken
Bruk albuekroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

Vask hendene
Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjon
Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

 

Spørsmål og svar om AKT og Coronaviruset

Vi har nedenfor samlet en del spørsmål og svar som du kanskje har rundt hvordan AKT og busselskapene håndterer den pågående krisen i forhold til kollektivtrafikk. For generelt helserelaterte spørsmål knyttet til coronasmitten må du søke svar på Folkehelseinstituttets nettside

I og med at det ikke lenger er mulig å kjøpe billett eller fylle på busskort hos sjåfør, er du nødt til å ha en forhåndskjøpt billett for å reise med bussen. 

 • Du kan kjøpe enkeltbilletter og periodebilletter i mobilbilletten AKT Billett
 • Du kan kjøpe periodebilletter i AKT Nettbutikk. Merk at perioden på periodebilletten vil starte automatisk dagen etter at du har gjennomført kjøpet i nettbutikken.
 • I Kristiansandsområdet kan du også kjøpe Flexikort (10 reiser/20 reiser i Kristiansandsområdet) i AKT Nettbutikk).
 • I Kristiansandsområdet (hvor det er kortleser ved bakdør) kan du også benytte reisepenger som betaling for enkeltbillett. Dette forutsetter at du har lagt inn en forhåndsdefinert "favorittstrekning", en såkalt autoreise. Autoreise må du komme innom et av våre kundesentre for å legge inn på ditt busskort. 

Våre kundesenter har ordinære åpningstider hvor du kan kjøpe periodebilletter og Flexikort (og legge inn Autoreise).

Myndighetene har innført avstandsbegrensninger som et av smitteverntiltakene på buss under coronapandemien. I praksis betyr dette at bussene på Agder nå kjører med halv kapasitet av normalkapasitet. Ved å benytte vår nye kapasitetsindikator kan du lettere forutse når det er ledig kapasitet på bussene til og fra Kristiansand sentrum.

Her kan du få en indikasjon på gjennomsnittlig belastning på tilgjengelige avganger i tidsrommet du planlegger å reise. Indikatoren baserer seg på historiske data og vil kunne endre seg ved nye forutsetninger i smittevernsituasjonen.

I likhet med alle andre steder der mange mennesker er samlet på et lite areal, så øker risikoen for smitte. Derfor anbefaler vi at våre kunder i størst mulig grad reiser utenfor rushtid, eller benytter sykkel/gåing eller hjemmekontor i de tilfeller det er mulig.

For å redusere smittefare skjerpes det daglige renholdet ombord på bussene på Agder. Hyppig vask av kontaktflater har høyeste prioritet. Husk at selv om vi forsterker renholdsrutinene er det viktig at alle følger Folkehelseinstituttets rutiner om hånd- og hostehygiene.

 • På bussen øker vi renholdet av håndtak, stoppknapper og andre områder med smitterisiko.
 • Kun bakdør skal benyttes ved påstigning/avstigning. 
 • De fremste seteradene er avsperret for å unngå kontakt med sjåfør
 • Vi anbefaler våre kunder å holde størst mulig avstand om bord på bussen. Hold minst 1 meters avstand til andre ombord
 • Er du syk eller antar at du er smittet, skal du ikke reise med buss. 
 • Du kan kun reise med forhånskjøpt billett, enten i mobilbilletten AKT Billett eller på ordinært busskort. Reis med forhåndsbetalt billett via mobilbilletten AKT Billett. Periodebilletter/Flexikort kan også oppdateres i vår nettbutikk
 • Er bussen full? Vent til neste avgang hvis du har mulighet for det. Kan du sykle, gå eller ha hjemmekontor anbefaler vi dette.  Vi anbefaler også flest mulig å reise utenfor rushtiden. 

 

 

AKT gir refusjon på den delen av periodebilletten som ikke er brukt i perioden. Merk at periodebilletten må være ubenyttet i de dagene det søkes refusjon for. Det er ikke nødvendig med sykemelding for å refundere disse tilfellene.

Hvis du har periodebillett på AKT Billett:

 • Ring 177 i vår åpningstid, så hjelper vi deg via telefon.

Hvis du har periodebillett på reisekort/busskort:

 • På reisekort kan du få tilbake de dagene du ikke har benyttet kortet i denne perioden. Det utbetales ikke penger i forbindelse med denne refusjonen. Reisekort kan kun refunderes manuelt, på våre kundesentre, noe som dessverre ikke er mulig p.t. siden kundesenter er stengt av smittehensyn. Ta kontakt med ditt nærmeste kundesenter når vi er tilbake i normal drift, slik at du kan på lagt på de "fryste" dagene fra denne perioden på ditt reisekort. 

NB! Det er tidvis stor pågang på telefon 177. Kontakt oss via vårt kontaktskjema (husk å oppgi telefonnummer, så kontakter vi deg så snart vi kan):

Fra 27. april gjenopptas ordinære åpningstider ved våre kundesentre.

Du kan i tillegg nå oss via vårt kontaktskjema på web eller telefon 177. Du finner oss også i sosiale medier.

I henhold til veileder for smittevern i kollektivtrafikken vil sjåfører/konduktører og annen betjening ikke kunne yte assistanse dersom det innebærer at man ikke kan holde ca. 1 m avstand til passasjerene. For personer med nedsatt funksjonsevne innebærer det at man ikke vil få den samme assistanse ved på og avstigning som tidligere, for eksempel til å feste en rullestol om bord.


Såfremt den som trenger bistand holder tilstrekkelig avstand vil sjåfører kunne hjelpe til med å få ut rampen som tidligere. Dersom bussen allerede frakter en rullestol eller barnevogn, må du vente på neste avgang.

I og med at det ikke lenger er påstigning ved fordør og betjening ved sjåfør, er det i praksis vanskelig å benytte reisepenger. Unntaket er Kristiansandsområdet, hvor det fortsatt er mulig å benytte reisepenger (med en innlagt forhåndsdefinert reisestrekning, såkalt autoreise).

I Kristiansandsområdet

Fra 15. mai er reisepenger igjen mulig å fylle på i nettbutikken. Men som nevnt ovenfor er det kun mulig å reise med Reisepenger i Kristiansandsområdet, med autoreise, som avleses på vanlig måte på kortleser på bakdør. 

Vi anbefaler at du laster ned appen AKT Billett som gir samme rabatt på enkeltbillett som du får ved å betale reisen med reisepenger/verdi.

Hvis du reiser i Kristiansandsområdet med Boreals busser (hvor det er kortleser ved bakdør), kan du:

 • komme innom kundesenteret i Tollbodgata 22
 • få lagt inn en angitt/bestemt "favorittreisestrekning" (en såkalt autoreise) basert på de ordinære prissonene
 • som gjør at du kan benytte reisepenger/verdi på den innlagte strekningen. Busskortet må da leses av på kortleser ved bakdør og billettprisen trekkes automatisk fra saldoen på reisepenger 

Merk at det ikke er mulig å reise andre reisetrekninger enn reisetrekningen som er lagt inn som "autoreise"

Nei, under coronapandemien er det ikke lenger mulig å fylle på busskort på bussen eller kjøpe billett fra sjåfør.

I nåværende situasjon må du ha et forhåndskjøpt billettprodukt, enten på reisekort eller mobilbilletten AKT Billett. Merk at du midlertidig heller ikke kan betale reisen med reisepenger/verdi (unntak hvis du reiser i Kristiansandsområdet med en forhåndsinnlagt "favorittreisetrekning"- autoreise).

Vi anbefaler å laste ned og benytte AKT Billett for dine reiser i denne perioden.

Coronapandemien og reisegaranti: Som kunde har du rett til transport innenfor den kapasiteten vi har mulighet til å ha med om bord. Vi er nå pålagt av myndighetene strenge avstandsbegrensninger som smitteverntiltak ombord på våre kjøretøy, som innvirker på tilgjengelig kapasitet.

Det betyr at reisegarantien ikke gjelder hvis transportmiddelet du skal reise med ikke har ledig plass.

 
Snarveier