Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

25.MAR 2020 | 15:53
Kristiansand: ferieplan

Boreal vil fra 30.03 kjøre ruteopplegget etter ferieruteplan (sommerruter), med enkelte unntak, grunnet coronapandemien.

20.MAR 2020 | 09:00
Agder: skolebusser

Reduksjon i skolebusstilbudet fra 23.03

17.MAR 2020 | 12:00
Agder: natt- og flybusser

Nattbusser på Agder innstilles inntil videre, sammen med flybuss mellom Kristiansand og Kjevik.

Alle trafikkmeldinger
Coronavirus: reiseråd

Coronavirus: reiseråd

Reiseråd og status for kollektivtrafikken på Agder

Information in English

For å støtte opp under viktige samfunnsfunksjoner, opprettholder AKT driften og tilbudet i kollektivtrafikken på et så høyt nivå som mulig under de rådende forhold. Det vil bli kjørt ferieplan ("sommerrute") i Kristiansandsområdet fra mandag 30.03 og inntil videre. Fra 23.03 innstilles de fleste skoleruter.  Vi vurderer situasjonen på Agder dag for dag, time for time for eventuelt flere endringer. For å kunne holde kollektivtrafikken i gang ønsker vi å begrense kontakten mellom passasjerer og sjåfører i størst mulig grad.. For å redusere smittefare skjerpes det daglige renholdet ombord på bussene på Agder. Hyppig vask av kontaktflater har høyeste prioritet. Husk at selv om vi forsterker renholdsrutinene er det viktig at alle følger Folkehelseinstituttes rutiner om hånd- og hostehygiene. 

NB! Merk at papirbaserte holdeplassoppslag på de enkelte holdeplasser nå vil kunne gi feil/misvisende informasjon i forhold til innstilte avganger. Holdeplassoppslagene vil ikke ajourholdes under den pågående krisen!

Last ned AKT Reise-appen med sanntidsinformasjon for hele Agder

Oppdaterte rutetider finner du i vår reiseplanlegger eller mobil-appen «AKT Reise».


  

 

AKT Reise er den enkleste måten å holde seg oppdatert i forhold til endringer som kan skje i rutetilbudet i denne perioden.

Gjeldende status for rutetilbudet på Agder

fra 30.03.2020: ferieruteplan i Kristiansandsområdet

 • Det vil bli kjørt ferieplan ("sommerrute") i Kristiansandsområdet fra mandag 30.03.20 og inntil videre. Dette er på grunn av coronasituasjonen hvor antallet reiser i rushtiden har gått kraftig ned, mens det er behov for å opprettholde tilbudet resten av dagen. Vi reduserer derfor antall avganger i rushtiden for å sikre tilbudet på øvrige tider.

Ferieplan medfører følgende:

 • Rutetidene vil i hovedsak være de samme som ellers i året. De fleste avganger vil gå på de samme tidene, mens ekstraavganger i rushtiden i hovedsak er innstilt. Lørdager og søndager er som hovedregel like hele året. Dette vil fremgå i rutetabellene, hvor innstilte avganger eller tidsperioder med endringer vil være markert med farger. Bussene i Kristiansandsområdet vil kjøre etter planen som er angitt for påsken (6.4.-13.4.), med unntak av at linje 34 og 57 kjøres ekstra.
 • De fleste linjene kjører etter vanlig frekvens, men de fleste ekstra rushtidsavganger er innstilt.
 • Linje 34 (lokalbuss Vennesla) og linje 57 (lokalbuss Flekkerøy) kjøres ekstra på ordinære hverdager, men er innstilt 06.04.-13.04.
 • Innstillinger i rushtid gjelder for linjene M1, M2, M3, M4, 12, 15, 31, 32, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56 og 59 (se den enkelte ruteplan for oversikt).
 • Linjene A2, A3, A25, A26, A27 og 41 er innstilt i sin helhet.
 • Linje M1 kjører ikke ekstraavgangene til Dyreparken. Det vil si at avgangstider merket med gult/lilla gjelder ikke i denne tabellen.
 • Linje 42 kjører ekstra mellom Langenes og Tangvall.
 • Nattbusser er fremdeles innstilt inntil videre.

Haumyrheitunnelen - linje M3/A3 og M4:

I forbindelse med dette prosjektet, vil det bli kjørt ekstraavganger til/fra Søm og Dvergsnes/Fidjeåsen fra 14.04. Egen info vil bli lagt ut.

fra 23.03.2020 vil de fleste skolerutene bli innstilt

 • Bussrutene som kjøres av Boreal og Sørlandsruta: vil følge skolefriplan fra og med mandag 23.03 og inntil videre. Dette vil si at avganger som bare kjøres på skoledager er innstilte, disse er markert med "S" eller "kun skoledager" i ruteplanene.
  • Unntak: Avgang linje 201 kl 0625 frå Byremo kjøres som på skoledager
 • Bussruter som kjøres av Setesdal Bilruter og Agder Buss: Alle skoleruter som har 4-sifret rutenummer som starter med 19xx, 21xx og 22xx innstilles fra mandag 23.03. Dette er ruter som i utgangspunktet betjener skoleskyss, men som normalt er åpne for publikum. Avganger merket «S» på øvrige linjer kjøres som normalt.
 • Båtruter i Kristiansandsområdet: Innskjerpet maksimalt tillatt antall passasjerer pr tur, slik at det kan oppnås større avstand inne i båten. Vi regner maksimal kapasitet under le på HANNIBAL (Søgne) til 10 passasjerer, og på ODD (Randesund) til 7 passasjerer.

Se rutetabeller i pdf her

fra: 17.03.2020

 • Våre kundesentre stenger for fysisk oppmøte fra 17.03. Kontakt oss på telefon 177 mellom 07:00 -18:00. Hittegods (lommebok/telefon etc) utleveres etter særskilt avtale på telefon.
 • Flybusser mellom Kjevik og Kristiansand er innstilt inntil videre.
 • Vi stenger fremste dør og de to forreste seterekkene på alle busser.
 • Kontantbetaling om bord stoppes nå av hensyn både til passasjerer og sjåfører.
 • Alle nattbusser på Agder (Boreal og Setesdal Bilruter) innstilles inntil videre. 
 • For å begrense trengselen på busser skal passasjerer sørge for å holde god avstand til sine medpassasjerer/sjåfør om bord på bussen. Bussjåfør avgjør når bussen er fullsatt etter dette kriteriet, og vil kjøre forbi påfølgende holdeplasser til det igjen er plass til flere passasjerer.
 • Påstigning kun med forhåndskjøpt billett. Sørg for å ha gyldig billett før du går om bord –dette for å minimere direkte kontakt mellom sjåfør og passasjer. Dette betyr at passasjerer ikke kan oppdatere periodebilletter/Flexikort via sjåfør eller kjøpe billetter kontant eller med bankkort ombord. Forhånskjøpt billett kan kjøpes i mobilbilletten AKT Billett. Har du busskort kan du oppdatere periodebilletter/Flexikort i AKT Nettbutikk

Last ned AKT Billett-appen for hele Agder

Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhåndskjøpe periodebilletter eller enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT.

   

Tips og råd for å redusere smitterisikoen

I likhet med alle andre steder der mange mennesker er samlet på et lite areal, så øker risikoen for smitte også på bussen. Derfor anbefaler vi at våre kunder i størst mulig grad reiser utenfor rushtid, eller benytter sykkel/gåing eller hjemmekontor i de tilfeller det er mulig. Smittesituasjonen endres daglig og det er et faktum at steder hvor mange er samlet, som eksempelvis fulle busser, betyr en økt smittefare. På bussen øker vi renholdet av håndtak, stoppknapper og andre områder med smitterisiko.

 •  Vis hensyn til dine medpassasjerer, det er ikke alltid mulig å se om en person er mer mottakelig for smitte enn andre
 • Hold avstand ombord på bussen
 • Reis utenfor rushtid i størst mulig grad. Bruk hjemmekontor, sykkel eller gå hvis du har mulighet. Da får vi bedre plass om bord til alle som må bruke kollektivtilbudet.
 • Benytt bakdør for påstigning/avstigning
 • Reis med forhåndsbetalt billett via mobilbilletten AKT Billett. Periodebilletter/Flexikort kan også oppdateres i vår nettbutikk
 • Følg rådene fra helsemyndighetene. Er du syk eller antar at du er smittet, skal du ikke reise med buss
   

Folkehelseinstituttets råd om gode vaner forebygger smitte.

Nedenfor følger anbefalinger fra Helsedirektoratet og lenke til oppdatert informasjon.

Alle som har vært i områder med koronasmitte OG får feber, hoste eller pustevansker, bør straks kontakte lege eller legevakt på telefon. NB! Det er viktig at du ringer legen før du oppsøker hjelp. 

Ring legevakt på tlf 116117 

Råd fra Helsenorge angående kollektivtransport

Oppdatert informasjon om koronaviruset finner du på Helsedirektoratet sine nettside

Mer informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettside

Papirlommetørkle
Bruk papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.

Host i albuekroken
Bruk albuekroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

Vask hendene
Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjon
Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

 

Spørsmål og svar om AKT og Coronaviruset

Vi har nedenfor samlet en del spørsmål og svar som du kanskje har rundt hvordan AKT og busselskapene håndterer den pågående krisen i forhold til kollektivtrafikk. For generelt helserelaterte spørsmål knyttet til coronasmitten må du søke svar på Folkehelseinstituttets nettside

I likhet med alle andre steder der mange mennesker er samlet på et lite areal, så øker risikoen for smitte. Derfor anbefaler vi at våre kunder i størst mulig grad reiser utenfor rushtid, eller benytter sykkel/gåing eller hjemmekontor i de tilfeller det er mulig.

For å redusere smittefare skjerpes det daglige renholdet ombord på bussene på Agder. Hyppig vask av kontaktflater har høyeste prioritet. Husk at selv om vi forsterker renholdsrutinene er det viktig at alle følger Folkehelseinstituttets rutiner om hånd- og hostehygiene.

 • På bussen øker vi renholdet av håndtak, stoppknapper og andre områder med smitterisiko.
 • Kun bakdør skal benyttes ved påstigning/avstigning. 
 • De fremste seteradene er avsperret for å unngå kontakt med sjåfør
 • Vi anbefaler våre kunder å holde størst mulig avstand om bord på bussen. Hold minst 1 meters avstand til andre ombord
 • Er du syk eller antar at du er smittet, skal du ikke reise med buss. 
 • Du kan kun reise med forhånskjøpt billett, enten i mobilbilletten AKT Billett eller på ordinært busskort. Reis med forhåndsbetalt billett via mobilbilletten AKT Billett. Periodebilletter/Flexikort kan også oppdateres i vår nettbutikk
 • Er bussen full? Vent til neste avgang hvis du har mulighet for det. Kan du sykle, gå eller ha hjemmekontor anbefaler vi dette.  Vi anbefaler også flest mulig å reise utenfor rushtiden. 

 

 

AKT gir refusjon på den delen av periodebilletten som ikke er brukt i perioden. Merk at periodebilletten må være ubenyttet i de dagene det søkes refusjon for. Det er ikke nødvendig med sykemelding for å refundere disse tilfellene.

Hvis du har periodebillett på AKT Billett:

 • Ring 177 i vår åpningstid, så hjelper vi deg via telefon.

Hvis du har periodebillett på reisekort/busskort:

 • På reisekort kan du få tilbake de dagene du ikke har benyttet kortet i denne perioden. Det utbetales ikke penger i forbindelse med denne refusjonen. Reisekort kan kun refunderes manuelt, på våre kundesentre, noe som dessverre ikke er mulig p.t. siden kundesenter er stengt av smittehensyn. Ta kontakt med ditt nærmeste kundesenter når vi er tilbake i normal drift, slik at du kan på lagt på de "fryste" dagene fra denne perioden på ditt reisekort. 

NB! Det er tidvis stor pågang på telefon 177. Kontakt oss via vårt kontaktskjema (husk å oppgi telefonnummer, så kontakter vi deg så snart vi kan):

Fra mandag 23.03 vil store deler av skolebusstilbudet på Agder bli redusert. Det er ulike grunner til at skolebussene har kjørt i denne perioden hvor skolene stort sett har vært stengt. Skolebussene på Agder er åpne for ordinært reisende og i mange områder representerer skolebussen et viktig tilbud i kollektivtrafikken, også for ordinære reisende. Det er også åpnet opp for at barn av foreldre som har særskilt samfunnskritiske oppgaver skal kunne få et skoletilbud. Skolebussen er dermed det nærmeste tilbudet til å frakte elever til og fra skolen. Nå er dette behovet avklart og fra mandag vil de fleste skolebussene bli innstilt (med noen unntak), se

Nå er dette behovet avklart og fra mandag vil de fleste skolebussene bli innstilt (med noen unntak), se i artikkelen ovenfor

Våre kundesentre er midlertidig stengt for fysisk oppmøte fra 17.03. Kontakt oss på telefon 177 mellom 07:00 -18:00. Hittegods (lommebok/telefon etc) utleveres etter særskilt avtale på telefon.

Du kan nå oss via vårt kontaktskjema på web eller telefon 177. Du finner oss også i sosiale medier.

Kollektivtrafikken på Agder finansieres grovt sett av offentlige tilskudd (ca 2/3) og billettinntekter (ca 1/3). Dette er midlene vi har til rådighet for å kjøpe avganger og rutetilbud hos busselskapene vi har kontrakt med. Kollektivtrafikken er derfor et spleiselag mellom offentlige myndigheter og deg som reiser og kjøper billett hos oss. AKTs mål er å skape så mye kollektivtrafikk vi klarer innenfor de budsjettmessige rammene (offentlige tilskudd og billettinntekter) vi til enhver tid har til rådighet.

I en periode med lavere passasjertall og derigjennom lavere billettinntekter kommer kollektivtrafikken nasjonalt, og på Agder, i en vanskelig finansieringssituasjon, når billettinntekter utgjør så stor andel av det vi kan kjøpe kollektivtjenester (avganger) for. Vi har justert og redusert kollektivtilbudet den siste perioden, men hvis vi skal opprettholde tilsvarende rutetilbud som i dag, men med lavere billettinntekter betyr dette i realiteten at våre økonomiske rammer blir mindre og at vi ikke kan kjøre like mye kollektivtrafikk som i dag. Alternativt må dette kompenseres i form av økte offentlige tilskudd. 

Den nasjonale Kollektivtrafikkforeningen har, sammen med blant annet NHO Transport, derfor på vegne av alle medlemmer i bransjen løftet problemstillingen om nødvendig tilleggsfinansiering fra staten, til nasjonalt nivå. Hvis en statlig tilleggsfinansiering for å kompensere tapte billettinntekter ikke kommer på plass, kan dette bety et enda mer redusert kollektivtilbud fremover.

 
Snarveier