Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

21.AUG 2019 | 10:47
Arendal: Tromøy Vest

Linje 103 Tromøy Vest kjører Revesandveien mellom Skilsø og Sørensens sving 22.08 -26.08

20.AUG 2019 | 14:00
Kristiansand: Tollbodgt

Midlertidig flytting av holdeplasser fra pl Q til pl P.

16.AUG 2019 | 09:25
Kristiansand: sentrum

Rutebilstasjonen: linjer til Søgne/Songdalen flytter til midlertidige holdeplasser i Havnegata v/fergeterminal fra 19/8

Alle trafikkmeldinger
Kristiansand: Varoddbrua

Kristiansand: Varoddbrua

Bygging av ny Varoddbru kan medføre avvik i anleggsperioden.

 

Varoddbrua vegarbeidsområde:

GENERELT I ANLEGGSPERIODEN: 

Bygging av ny Varoddbru fører i perioder til endringer for kollektivtrafikken på grunn av anleggsarbeid og vegstenginger. Påkjøringsrampe fra Sømsveien til E 18 vestgående (mot Kristiansand) er stengt. Busser fra Sømsveien mot Kvadraturen må kjøre via Rona. Holdeplass Varoddbrua (østover) er permanent nedlagt.  Avkjøring fra E18 Varoddbrua til Sømsveien kan periodevis bli stengt. Linje 17 vil da kjøres via Rona til Sømsveien. Forsinkelser må påregnes i disse tilfellene. 


MELDINGER OM SPESIELLE AVVIK:
p.t. ingen meldinger utover generelle avvik