Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

28.JUN 2019 | 12:33
Kristiansand: sentrum

Omlegging av holdeplasser på rutebilstasjonen 3. juli grunnet riving av gamle Kristiansand rutebilstasjon

16.AUG 2018 | 11:10
Kvinesdal: Feda

Busser vil kun betjene Feda sentrum fra øst

01.JAN 2014 | 00:00
Akutte trafikkavvik

Akutte hendelser og ikke-planlagte avvik i kollektivtrafikken publiseres i reiseplanlegger og app AKT Reise.

Alle trafikkmeldinger
Kristiansand: Varoddbrua

Kristiansand: Varoddbrua

Bygging av ny Varoddbru kan medføre avvik i anleggsperioden.

 

Varoddbrua vegarbeidsområde:

GENERELT I ANLEGGSPERIODEN: 

Bygging av ny Varoddbru fører i perioder til endringer for kollektivtrafikken på grunn av anleggsarbeid og vegstenginger. Påkjøringsrampe fra Sømsveien til E 18 vestgående (mot Kristiansand) er stengt. Busser fra Sømsveien mot Kvadraturen må kjøre via Rona. Holdeplass Varoddbrua (østover) er permanent nedlagt.  Avkjøring fra E18 Varoddbrua til Sømsveien kan periodevis bli stengt. Linje 17 vil da kjøres via Rona til Sømsveien. Forsinkelser må påregnes i disse tilfellene. 


MELDINGER OM SPESIELLE AVVIK:
p.t. ingen meldinger utover generelle avvik