Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

16.AUG 2018 | 11:10
Kvinesdal: Feda

Busser vil kun betjene Feda sentrum fra øst

26.JUL 2018 | 09:33
Arendal: Tromøy

Elgveien stenges fra og med mandag 30.07.18 til høsten 2020

01.JAN 2014 | 00:00
Akutte trafikkavvik

Akutte hendelser og ikke-planlagte avvik i kollektivtrafikken publiseres i reiseplanlegger på web og mobilapp.

Alle trafikkmeldinger
Kristiansand: Vågsbygd

Kristiansand: Vågsbygd

Holskogveien ved Kjoskrysset stenges til fredag ettermiddag. M2 må kjøre endret trasé Vågsbygdveien - Møvig - Voiebyen- Holskogveien. Linje 41, 52 og skolebuss vil også få endret kjøremønster.

Stenging av Holskogveien ved Kjoskrysset:

Oppdatert info 15.03.19: Grunnet ledningsbrudd i kloakkledning, vil Holskogveien ved Kjoskrysset bli stengt til fredag ettermiddag. Forventet åpningstid er mellom 1800 og 1900 fredag ettermiddag. Etter åpning vil kollektivtrafikken så snart som praktisk mulig gjenoppta ordinær trasé.

Linje M2 må derfor kjøre Vågsbygdveien til Møvig/Skonnertveien og deretter gjennom Voiebyen i motsatt retning fra ordinær trasé frem til krysset Voie ringvei/Holskogveien. Avgangstid fra Vågsbygd ringvei nedre (etter snuing) blir ca samme som angitt fra Skonnertveien.

Øvrig trafikk ledes opp og ned Steindalen, sammen med linje 41 Langenes og 52 Bråvann. Skolebuss 218 vil kjøre Voie ringvei.

Konsekvenser for busstrafikken i Voiebyen/Holskogveien:

 • Linje M2 må kjøre motsatt vei i Voiebyen i begge retninger. Det betyr at kundene må benytte holdeplasser på motsatt side av veien for dagens trasé, så lenge det er omkjøring på Holskogveien. Bussene fra Voiebyen vil da kjøre Voiebyen nedre/Holskogveien-Voie ringvei - Suppa-Skonnertveien/Møvig-Vågsbygdveien-Auglandsbukta, se rød farge i kart.
 • Linje 41 Søgne/Langenes vil kjøre Steindalen-Voie Ringvei - Holskogveien-Langenes i begge retninger, se blå farge i kart
 • Linje 52 Bråvann vil kjøre Steindalen-Voie Ringvei - Holskogveien-Bråvann i begge retninger,  se blå farge i kart
 • Skolebuss 218 Møvig skole /Voiebyen skole vil kjøre motsatt retning i Voiebyen: Bråvann-Holskogveien-Voie Ringvei-Voiebyen skole Torkelsmyra- Voiebyen skole Voie- Skonnertveien- Møvig skole. 

Det må påregnes forsinkelser og andre avvik på de berørte strekningene i forhold til dagens ruteplan grunnet at det blir økt trafikk på omkjørinsveiene. Vær oppmerksom på at destinasjonsskilter i bussene kan vise midlertidig feil destinasjon så lenge bussene kjører avvikende trasé.

Se kart over midlertidige traséer for de berørte linjene i Voiebyen/Holskogveien: