Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Anbud

Anbud

Her finner du informasjon om aktuelle anbud som Agder Kollektivtrafikk AS har utlyst.

 

Aktuelle anbud presenteres nedenfor.

I forbindelse med kollektivanbud vil det være viktig for potensielle leverandører å ha tilgang til aktuelle rutedata. 

Rutedata for kollektivanbud på Agder er tilgjengelig fra denne lenken

 

 

Aktuelle anbud

Aktuelle anbud vises nedenfor

Busstjenester i Vest 2022

AKT sin kontrakt om «busstjenester i Mandal, Lindesnes og Lista» utløper 30.6.2022. For tiden arbeider AKT med utarbeidelse av et konkurransegrunnlag for aktuell kontrakt, omtalt som anbud for «Busstjenester i Vest 2022». Kontrakten vil omfatte rutekjøring i kommunene Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Lindesnes og Kristiansand. AKT sin kontrakt om «kollektivtrafikk i Åseral» utløper samtidig. En del av produksjonen i denne kontrakten vil være en del av nevnte anbud Vest ovenfor. Den øvrige delen av produksjonen vil AKT tillegge til annen kontrakt

 

Invitasjon til høringsinnspill

Invitasjon til høringsinnspill i forbindelse med anbudskonkurranse i Agder fylke. Dette gjelder anbudet om «Busstjenester i Vest 2022». Se brev vedr. invitasjon til høringsinnspill og tilhørende dokumenter som inngår i høringsutkastet. AKT håper interessenter vil ta seg tid til å gå gjennom høringsutkastet, og vi imøteser tilbakemelding innen 18. november. Tilbakemelding kan sendes til anbud@akt.no