Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

26.MAI 2020 | 12:51
Agder: coronapandemi

Fra 27.05: Linje 200, alle avganger fra Kristiansand-Farsund har ingen avstigning før Føssa bru (holdeplass etter Tangvall E39).

11.MAI 2020 | 07:48
Kristiansand: Lund

Omkjøring via Industrigt for linje 13 og 15 til 11.06

19.FEB 2020 | 11:49
Lyngdal-Flekkefjord: E39

Fra 02.03 kjøres alle avganger mellom Flekkefjord og Lyngdal via Liknes grunnet oppgradering av tunneler langs E39.

Alle trafikkmeldinger
Setebeltekontroll i buss

Trygt på vei

Fra mandag 2. september vil Statens vegvesen gjennomføre kontroll av beltebruk i busser over hele landet.

Setebeltekontroll i buss

 

Husk belte - også i bussen

Vi anbefaler deg å bruke beltet der det er montert. Om du glemmer det kan det koste deg 1 500 kr.

Kun 69 prosent oppgir nå at de bruker belte i buss, mot 73 prosent på samme tid i fjor. Lavere tall betyr flere kontroller, og nå gjennomfører Statens vegvesen kontroller over hele landet.

Ofte buss, sjelden belte
I aldersgruppen 16-29 år er beltebruken enda lavere enn i befolkningen generelt, viser en spørreundersøkelse utført for Statens vegvesen. En av to i alderen 15-29 år tar daglig eller ukentlig buss med belte. Men til tross for tilgjengelig belte på hvert et sete, velger kun halvparten av de yngste å ta det i bruk.

Årsakene til den lave bruken er sammensatte. For en del handler det om gammel vane og behov for påminnelser. For de yngste kan det i stor grad handle om sosiale normer. En av to unge i alderen 16-29 år mener det er sosialt akseptert ikke å bruke belte i buss.

Pass på dem du er glad i
Men beltebruk er ikke bare en privatsak – særlig ikke i bussen. Det er få ulykker med buss, men det skjer og det vil skje igjen. En rekke rapporter fra Statens Havarikommisjon for transport har vist at nettopp det å bli kastet ut av setet, kan øke skadeomfanget betraktelig. Årsaken er definitivt ikke manglende kunnskap. Det er få ulykker med buss, men når det først skjer kan beltet være det som avgjør om du overlever eller unngår alvorlig skade. 

Setebelte i samtlige busser på Agder

Beltet holder deg på plass i setet, og du er heller ikke til fare for andre i bussen hvis det skulle skje en ulykke. På Agder har samtlige rutebusser montert setebelte, AKT ber deg derfor bruke setebeltet i bussene våre. 

Barnekontrolløren, 2018 

 

Følg Bilbelteløftet på Facebook - https://www.facebook.com/bilbelteloftet