Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

27.NOV 2020 | 15:31
Arendal: Hisøy

Veiarbeid på Hisøy/Kirkeveien med omkjøring for linje 103 fra 02.01.20. Normal trasé fra 07.12.20

19.NOV 2020 | 14:55
Kristiansand: Henrik Wergelandsgt

Henrik Wergelandsgate stenger for trafikk lørdag 21.11

15.OKT 2020 | 14:21
Agder: coronapandemi

Status for kollektivtrafikken på Agder

Alle trafikkmeldinger
Ruteendringer Kristiansandsområdet fra 19. august

Ruteendringer Kristiansandsområdet fra 19. august

Bedre tilbud på kveldstid og helger, samt ny Bussmetrolinje M4 er de største endringene i rutetilbudet i Kristiansandsområdet fra 19. august.

Ruteendringer Kristiansandsområdet fra 19. august

 

Oppdaterte rutetider finner du i reiseplanleggeren eller i vår mobil-app, «AKT-Reise».

Last ned AKT Reise for iPhone

Last ned AKT Reise for Android
  

Bussmetroen utvides, nye linjer, nye reisemuligheter, nye områder får busstilbud og mange vil oppleve at bussen går oftere på kveldstid og i helgene. I fjor var det en stor omlegging i Kristiansand, i år justerer vi tilbudet etter erfaringer med dette samtidig som vi forbedrer tilbudet for mange. Spesielt merkbart er det at mange linjer får 50% flere avganger på hverdagskveldene og på dagtid på lørdag. Samtidig vil noen oppleve at de må endre reisemønster og mange vil oppleve at avgangstider endres.

Se den detaljerte oversikten om hvordan din hverdag påvirkes og bruk reiseplanlegger på nett og mobil for å se detaljerte avgangstider for din reise. Se også de nye rutetabellene her

De viktigste endringene 19. august 2019:

Linje M1 Flekkerøy-Sørlandsparken-IKEA

 • Linje M1 til Flekkerøy får avgang hvert 20. minutt helt til siste avgang på hverdager, i tillegg til de eksisterende hyppige avgangene til/fra Sørlandsparken med avgang hvert 10. minutt fra Sørlandssenteret til Kvadraturen frem til ca 21:30 og hvert 20. minutt til/fra IKEA.
 • Linje M1 til Flekkerøy og Dyreparken/IKEA får avgang hvert 20. minutt mellom ca kl 10:30 og 16:30 på lørdager.
 • Linje M1 fra Flekkerøy til Sørlandsparken får forlenget periode med avgang hvert 10. minutt om morgenen (i tillegg til flere avganger på kvelder og lørdager).
 • Enkelte endringer i avgangstider

Linje M2 Hånes - Voiebyen

 • Linje M2 til Voiebyen og Hånes får avgang hvert 20. minutt helt til siste avgang på hverdager.
 • Linje M2 til Voiebyen og Hånes får avgang hvert 20. minutt mellom ca kl 10:30 og 16:30 på lørdager
 • Enkelte endringer i avgangstider

Linje M3 Slettheia- Søm

 • Linje M3 til Slettheia og Søm får avgang hvert 20. minutt frem til ca 20:30, deretter avgang hvert 30. minutt på hverdager
 • Linje M3 til Slettheia og Søm får avgang hvert 20. minutt mellom ca kl 10:30 og 16:30 på lørdager.
 • Enkelte endringer i avgangstider

Linje M4 Hellemyr-Tømmerstø (Holte)- Ny metrolinje!

 • Det opprettes en ny metrolinje M4 mellom Hellemyr og Tømmerstø. M4 erstatter linjene 17 og 18 og følger traseen til dagens linje 18 mellom Hellemyr (Solkollen snuplass) og Tømmerstø (Holte snuplass) via Hellemyr skole, Hannevika, Kvadraturen, Universitetet, Rona, Strømme, Dvergsnes og Fidjeåsen.
 • Det blir flere avganger, spesielt på hverdagskvelder og i helgene. M4 vil ha avgang hvert 20. minutt på hverdager fra ca kl 05:30 helt til ca kl 20:30 og på lørdager mellom ca kl 10:30 og 16:30. Forøvrig avgang hver halvtime.
 • I rushtiden forlenges perioden med avgang hvert 10. minutt til/fra Hellemyr.

Linje A2 - Bedre rushtilbud til Vågsbygd senter

 • Linje A2 fra Hånes forlenges fra Kvadraturen til Vågsbygd senter. Linjen går fra Hånes via Rådhuset og Vestre Strandgate til Vågsbygd senter om morgenen og fra Vågsbygd senter via H.Wergelandsgate til Hånes om ettermiddagen.
 • Bussene kjører ellers raskeste vei gjennom Oddernestunnelen, Baneheitunnelen og Vågsbygdporten (og kjører altså IKKE via Trekanten, Universitetet, Lund torv og Hannevika).

Linje 10 Sykehuset - Kvadraturen - Sykehuset

 • Linje 10 til Sykehuset får ny førsteavgang kl 06:18 på hverdager, for å passe bedre til arbeidsstart kl. 07:00 på Sykehuset
 • Linje 10 til Sykehuset får avgang hvert 20. minutt mellom ca kl 10:30 og 16:30 på lørdager.

Linje 12 Vågsbygd senter-Kjos Haveby-Kvadraturen-Justvik

 • Enkelte endringer i avgangstider

Linje 13 Grimsmyra-Lund

 • Linje 13 til Lund og Grimsmyra starter en time senere på morgenen, men går en time senere på ettermiddagen/kvelden mandag - lørdag.
 • I Henrik Wergelandsgate flytter linjen til plattform F.

Linje 15 - Nytt tilbud mellom Tinnheia og Hannevika

 • Linje 15 Tinnheia forlenges fra Eigevannskrysset til Hannevika og Kolsdalen. Dette gjør det mye enklere for deg som skal fra Tinnheia til Vågsbygd, men også bedre for deg som skal til Søgne, Songdalen og Mandal.

Linje 17/18 Hellemyr-Tømmestø/Holte

 • Linje 17/18 legges ned, erstattes av linje M4 og linje 56 (for linje 17 i Randesund). Se mer informasjon annet sted på siden 

Linje 41 Langenes

 • Linje 41 til Langenes legges om til å kjøre via Hannevika for å betjene arbeidsplassene der. Bussene vil også stoppe både for på- og avstigning på alle holdeplasser mellom Bråvannskrysset og Kvadraturen. Dette medfører noen endringer i avgangstidene.

Linjene 43 og 44 - Nytt lokalbusstilbud i Søgne vest

 • Nye boligområder som bygges ut og ny infrastruktur for buss gir muligheten for et nytt busstilbud i Søgne vest. Den tidligere linje 44 deles i to:
  • Linje 43 kjører Tangvall - Vedderheia, fremdeles med avgang minst hver 2. time og med hyppigere avganger i rushtiden. På skoledager går enkelte avganger til/fra Lindlia og til Kristiansand som før.
  • Linje 44 kjører Tangvall - Ausviga og snur ved Norddalsheia, med avgang minst hver 2. time, men oftere i rushtiden. Enkelte avganger kjøres via Torve eller til Trysnes og på skoledager vil enkeltavganger fortsatt gå til Ålo.
 • Tilsammen gir linjene 43 og 44 avgang hver time mellom Lunde og Tangvall på hverdager og på dagtid på lørdager.
 • Lørdag og søndag ettermiddag og kveld vil bussen kjøre fra Tangvall via Vedderheia til Ausviga (Norddalsheia) og tilbake til Tangvall hver 2. time, som før.
 • Dagens bestillingsbuss mellom Tangvall og Ausviga legges ned.

Linje 46 Finsland

 • Linje 46 endrer trase i Finsland. Alle avganger vil kjøre Kilen - Finsland skole (Lauvslandsmoen) - Breivoll - Kilen. Holdeplassen på Lauvslandsmoen flyttes til Finsland skole.
 • Det kjøres fremdeles enkelte tilbringeravganger til/fra Røyrås på skoledager, men tidene på ettermiddagen endres. Avgang fra Kristiansand rutebilstasjon 15:53 vil kun kjøre til Stokkeland. Avgang fra Finsland skole kl 14:10 til Kristiansand innstilles mellom Finsland skole og Stokkeland på skolefridager. Det blir en ny avgang fra Finsland skole kl 17:10 til Kristiansand, mens andre avganger får endring av tidene.

Linje 51 Andøya-Slettheia

 • Linje 51 får enkelte endringer i avgangstidene.

Linje 52 Bråvann-Slettheia

 • Linje 52 får enkelte endringer i avgangstidene.

Linje 55 Lokalbuss Vågsbygd

 • Linje 55 lokalbuss i Vågsbygd vil, i tillegg til Kjos haveby, også betjene Skylllingsheia og Kjerrheia. Eksisterende bestillingsbuss i Kjerrheia legges derfor ned.

Linje 56 Sømsveien, Dvergsnes og Odderhei - Ny linje!

 • Sømsveien og Odderhei vil heretter bli betjent av linje 56. Denne linjen vil også betjene Dvergsnes ut til snuplassen i krysset Dvergsnesveien/gamle Dvergsnesveien.
 • Linje 56 får avgang én gang i timen frem til ca kl 20:00 på hverdager og til ca kl 17:00 på lørdager. Det vil si at tilbudet opprettholdes på dagens nivå, men utenom rushtiden vil linje 56 kun kjøre til Rona. Der er det gode byttemuligheter både til Kvadraturen og Sørlandssenteret. På Rona vil bussen i retning mot Odderhei stoppe på snuplassen (samme sted som linje 58).
 • Om morgenen vil det være avgang hvert 30. minutt helt til Kvadraturen og om ettermiddagen vil det være avgang fra Kvadraturen hvert 30. minutt, slik at i perioden hvor de fleste reiser vil man kunne reise til/fra Kvadraturen uten å bytte. Fra Kvadraturen starter linje 56 ved Henrik Wergelandsgate plattform F og stopper deretter ved Gyldengården plattform J og Tinghuset plattform L.

Linje 59 Justvik/Ålefjær

 • Linje 59 får enkelte endringer i avgangstidene.

Linje A25 Mjåvann - nytt rutetilbud!

 • Det etableres et nytt tilbud for deg som arbeider på Mjåvann. Linje A25 vil gå fra Kristiansand rutebilstasjon til Mjåvann industriområde, med flere holdeplasser inne i industriområdet. Det blir en avgang til Mjåvann om morgenen og en returavgang på ettermiddagen, tilpasset flest mulig av bedriftene i området.
 • Linje A25 vil ikke lenger kjøre inn på Rige industriområde. De reisende henvises til eksisterende tilbud på holdeplassen Rige på E39, hvor også linjene 40, 45, 46 og 200 har hyppige avganger.
 • Se mer info om rutetider i ruteplan for linje A25 her

 

Bedre tilbud på kveldstid på flere linjer

 • Linjene M1 til Flekkerøy og M2 til Voiebyen og Hånes får avgang hvert 20. minutt helt til siste avgang på hverdager, i tillegg til de eksisterende hyppige avgangene til/fra Sørlandsparken med avgang hvert 10. minutt fra Sørlandssenteret til Kvadraturen frem til ca 21:30 og hvert 20. minutt til/fra IKEA.
 • Linjene M3 til Slettheia og Søm og den nye M4 til Hellemyr og Tømmerstø får avgang hvert 20. minutt frem til ca 20:30, deretter avgang hvert 30. minutt

Bedre tilbud på lørdager på flere linjer

 • Linjene M1 til Flekkerøy og Dyreparken/IKEA, M2 til Voiebyen og Hånes, M3 til Slettheia og Søm, den nye M4 til Hellemyr og Tømmerstø og 10 til Sykehuset får avgang hvert 20. minutt mellom ca kl 10:30 og 16:30.
 • Mellom Kvadraturen og Sørlandssenteret vil linje M1 kjøre hvert 10. minutt.