Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

05.NOV 2019 | 14:00
Kristiansand: sentrum

Rutebilstasjonen: omlegging til permanente holdeplasser 11.11

12.SEP 2019 | 12:59
Tvedestrand: Laget

Lagveien stenges helt – omkjøring for linje 154 fra 17/9:

22.JUL 2019 | 12:00
Lyngdal-Flekkefjord: E39

Fra skolestart torsdag 15. august blir E-39 igjen stengt pga tunneloppgradering mellom Feda terminal og Pit-Stop på Kvinesheia. All trafikk går via Liknes og Utsikten (på gamle E-18).

Alle trafikkmeldinger
Ruteendringer i Kristiansandsområdet fra 25. juni

Ruteendringer i Kristiansandsområdet fra 25. juni

Det skjer store endringer i busstilbudet i Kristiansandsområdet fra 25. juni. Nye linjekombinasjoner og endrede holdeplasser i Kvadraturen gjør at bussen bringer deg nærmere dit du skal og at du får kortere gangavstander. I ferieperiodene vil de fleste avganger gå på de samme tidene som resten av året, mens ekstraavganger i rushtiden i hovedsak er innstilt. Merk at Nettbuss vil kjøre rutene til og med 30. juni 2018. Fra 1. juli vil de nye, hvite bussene til Boreal overta busskjøringen. Innføring av ny teknologi medfører at kollektivtrafikken blir mer miljøvennlig i Kristiansandsområdet.

Ruteendringer i Kristiansandsområdet fra 25. juni

Rutetider fra 25. juni:

Fra i år vil rutetidene i ferieperiodene i hovedsak være lik resten av året. Dette betyr at det ikke kommer ut egne sommerruteplaner, men at rutetidene vil kommer i en helårsplan, hvor unntak for ferieperiodene er markert med farger.

De fleste avganger på sommeren vil gå på de samme tidene som resten av året. Ekstraavganger (som kjører i rushtiden) er i hovedsak innstilt på sommeren. Lørdager og søndager er som hovedregel lik gjennom hele året. På flere linjer vil siste avgang på kveldstid på søndager være lik siste avgang på kveldstid på hverdager. 

De fleste lokallinjer kjøres fortsatt på tilfeldige skolefridager (planleggingsdager og lignende), i høstferien og vinterferien, men unntak kan forekomme. Legg også merke til at skoleruter og avganger som kun kjøres på skoledager følger skolerutene i kommunen ruten går i.

Nye holdeplasser i Kvadraturen fra 25. juni:

 • Alle avganger fra vest og nord som tidligere har hatt endeholdeplass i Henrik Wergelandsgate forlenges til Festningsgata, enten Gyldengården eller Rådhuset.
 • Alle avganger fra øst får siste holdeplass i Tollbodgata ved Markens gate (pl. P) eller Tollbodgata nedre (pl. Q).
 • Linjer mot vest og nord vil starte ved Rådhuset (pl. M og N).

For deg som passasjer betyr dette at du vil oppleve at bussen bringer deg nærmere dit du skal i Kvadraturen og at du får kortere gangavstander. Du får en mer forutsigbar reisevei og bruker kortere tid på reisen. Du trenger heller ikke lure på om bussen går til eller starter fra Rådhuset eller Markens gate, da alle bussene vil starte eller slutte på plattformer innenfor samme område. Se nærmere informasjon i vårt holdeplasskart for Kvadraturen her

 

Oppdaterte rutetider finner du i reiseplanleggeren eller i vår mobil-app, «AKT-Reise».

Last ned AKT Reise for iPhone

Last ned AKT Reise for Android
  

 

 

Ruteendringer i Kristiansandsområdet fra 25. juni:

Linje M1 Flekkerøy–Kvadraturen–UiA–Sørlandsparken (Dyreparken–IKEA) 

 • Endring av kjøretider.
 • Perioden med avganger til Sørlandsparken og Dyreparken på søndager utvides. Det blir avganger på alle søn- og helligdager ut august og søndagskjøringen starter opp igjen 1. mai 2019.

Linje M2 Sørlandssenteret–Hånes–UiA–Kvadraturen–Voiebyen + linje A2 Hånes–Kvadraturen

 • Alle avganger på M2 til/fra Hånes forlenges over Lauvåsen til Sørlandssenteret. Dette gir opptil 3 avganger i timen på hverdager mellom Hånes og Sørlandssenteret, med 2 avganger i timen på kvelder og i helger. Linjen vil ha avgang hver halvtime også på søndag formiddag.
 • Linje A2 får endring i kjøretider.

Linje M3 Slettheia–Kvadraturen–UiA–Søm + linje A3 Kvadraturen–Søm

 • Endringer av avgangstider og kjøretider. Linjen vil ha avgang hver halvtime også på søndag formiddag.

Linje 07 lokalrute Flekkerøy blir ny linje 57

 • Endrer nummer til 57.

Linje 08 lokalrute ytre Randesund blir ny linje 58

 • Endrer nummer til 58.

Linje 10 Sykehuset–Kvadraturen NYHET!

 • Ny linje som kjører mellom Sykehuset og Kvadraturen. I Kvadraturen kjører bussen Tordenskjolds gateFestningsgataTollbodgataVestre StrandgateHenrik WergelandsgateFestningsgataTordenskjolds gate for å gi best mulig forbindelse til andre linjer.
 • Linjen får avganger hvert 10. minutt fra morgen til ettermiddag på hverdager og hvert 20. minutt på kvelden. I helgene kjøres det hver halvtime.
 • Trafikkeres med el-buss fra 1. juli.

Linje 12 Vågsbygd senter–Kjos haveby–Kvadraturen–Justvik NYHET!

 • Linje 12 til Vågsbygd og linje 23 til Justvik slås sammen til linje 12 som vil kjøre mellom Kjos haveby og Justvik.
 • Mellom Vågsbygd senter og Åsane vil bussene kjøre via Auglandslia i begge retninger. Forøvrig kjøres det som tidligere linje 12 til Kvadraturen og videre i samme trasé som tidligere linje 23. Bussene får en pause på Skinnerheia før de returnerer til Kvadraturen/Vågsbygd.
 • Linje 12 vil ha avganger hvert 20. minutt på hverdager og hver halvtime på kvelder og i helgene. I rushtiden vil det gå ekstraavganger mellom Vågsbygd senter og UiA, mens linje 59 kjører ekstraavganger til Justvik. Dette vil si at det blir noen ekstra kveldsavganger til Kjos haveby, mens Justvik får halvtimesrute også på kveldstid og på søndager.

Linje 13 Kvadraturen–Lund–Grimsmyra

 • Endring av avgangstider.
 • Trafikkeres med el-buss fra 1. juli.

Linje 15 Tinnheia–Kvadraturen–Lund–Universitetet NYHET!

 • Linje 15 forlenges fra Kvadraturen over Øvre Lund til Universitetet. Det vil si at den overtar den tidligere traseen til linje 19 på Lund.
 • Linjen vil få avganger hvert 10. minutt i rushtiden i begge retninger. På dagtid mandaglørdag vil det bli avganger hvert kvarter. På kveldstid og søndager avganger hver halvtime. Dette betyr bedre tilbud på Tinnheia på lørdager og på Øvre Lund i rushtidene.

Linje 17 Hellemyr–Kvadraturen–UiA–Odderhei–Tømmerstø/Holte

 • Endring av avgangstider. I ettermiddagsrushet vil endel avganger kun kjøres mellom Kvadraturen og Odderhei.

Linje 18 Hellemyr–Kvadraturen–UiA–Tømmerstø/Holte

 • Endring av avgangstider. Flere avganger i ettermiddagsrushet mellom Hellemyr og Holte.
 • Linje A18 legges ned og erstattes av forbedret byttemulighet til linje 10.

Linje 19 Suldalen–Kvadraturen–UiA–Gimlekollen NYHET!   

 • Strekningen over Øvre Lund overtas av linje 15. Linje 19 slås sammen med linje 22 til en ny linje 19 Suldalen–Gimlekollen. Linjen vil kjøre Østerveien mellom Kvadraturen og Universitetet. Det vil si at det blir en raskere forbindelse mellom Grim og Universitetet enn før.
 • Linjen vil få avganger hver halvtime mandag–lørdag fra morgen til ettermiddag, ellers hver time. Det vil si at Gimlekollen får flere avganger på lørdager, mens Suldalen får nye avganger på kveldstid.

Linje 22 Kvadraturen–UiA–Gimlekollen legges ned

 • Erstattes av linje 19.

Linje 23 Kvadraturen–Justvik legges ned

 • Erstattes av linje 12.

Linje A26 Voiebyen–Baneheitunnelen–Sørlandsparken (Dyreparken–IKEA)

 • Enkelte endringer i avgangstider.

Linje 29 Justvik–Ålefjær blir ny linje 59

 • Endrer nummer til 59.

Linje 30 Kristiansand–Strai–Vennesla

 • Enkelte endringer i avgangstider.
 • Det blir halvtimesrute mellom Vennesla kirke og Kristiansand om ettermiddagen, dette erstatter enkelte skolebussavganger for Vennesla vgs.

Linje 31 Kristiansand–Sødal–Vennesla

 • Bussene vil kjøre Baneheitunnelen og Oddernesbrua til og fra Kvadraturen. Dette gir kortere reisetid mellom Vennesla og Kvadraturen i Kristiansand, da bussene heretter vil kjøre raskeste vei.
 • Fra Kvadraturen stoppes det i H.Wergelandsgate ved plattform G, deretter i Festningsgata ved Kristian IVs gate, Oddernesbrua ved Kjøita Park og deretter Torridalsveien ved Gimleveien (som før).
 • Mot Kvadraturen stoppes det ved Torridalsveien ved Gimleveien (som før), deretter på Oddernesbrua ved Kjøita Park, i Festningsgata ved Kristian IVs gate og ved Gyldengården og i Tollbodgata ved Rådhuset og nederst i Tollbodgata ved plattform Q som blir siste holdeplass.
 • Om morgenen vil det bli avganger opptil hvert 10. minutt i retning Kristiansand.

Linje D31 direktebuss Vennesla–Kristiansand legges ned

 • Erstattes av flere avganger og raskere trase på linje 31.

Linje 32 Kvadraturen–Strai–Høietun

 • Enkelte endringer i avgangstider.

Linje 34 lokalrute Vennesla

 • Ny avgang på ettermiddagen for å bedre tilbudet til elever på videregående skole og arbeidsreisende.

Linje 35 Kristiansand–Kjevik–Tveit/Brattvollsheia

 • Nye avgangstider. Det blir 2 avganger i timen morgen og ettermiddag.

Linje 36 Kristiansand–Tveit–Birkeland

 • Linjene 36 og 137 slås sammen til linje 36 som vil kjøre mellom Kristiansand og Birkeland via Tveit. Det blir avgang hver time fra morgen til ettermiddag mandag –lørdag, og annenhver time på på kveldstid og på søndager. Dette betyr at det ikke lenger vil være bussbytte på Ve for reisende fra Solsletta, Boen og Drangsholt. For reisende til og fra Birkeland vil dette være en kraftig forbedring av tilbudet.
 • Til sammen vil linje 35 og 36 ha avganger hvert kvarter mellom Hamresanden og Kristiansand om morgenen og hvert 20. minutt mellom Kristiansand og Hamresanden om ettermiddagen. På dagtid mandag–lørdag vil det til sammen være avganger hver halvtime og hver time på kvelder og søndager.
 • Dønnestad beholder tilbudet på skoledager.

Linje 40 Kristiansand–Tangvall–Høllen–Årosskogen

 • Linjen får flere avganger, som erstatning for linje 42. Det blir kvartersrute morgen og ettermiddag. Ellers halvtimesrute på dagtid mandag–lørdag og timesrute hele søndag.

Linje 41 Kristiansand–Langenes–Tangvall

 • Tidligere linje 50. Enkelte endringer i avgangstidene for å passe bedre til videregående skoler.

Linje 42 Kristiansand–Langenes–Tangvall

 • På grunn av dårlig fremkommelighet over Stauslandsbrua vil linje 42 bli kjørt av mindre busser og kun mellom Tangvall og Langenes. Mellom Tangvall og Kristiansand må et forbedret tilbud på linje 40 benyttes. Linje 41 over Vågsbygd kan også benyttes som før. Det blir noen flere avganger på linje 42, spesielt på lørdager og søndager.

Linje 44 lokalrute Søgne

 • Tidligere linje 47. Det blir endringer i avgangstidene. Tilbudet i ferieperiodene forbedres.

Linje 45 Kristiansand–Nodeland–Nodelandsheia/Stokkeland

 • Endringer i avgangstider.

Linje 46 Kristiansand–Nodeland–Stokkeland–Finsland

 • Endringer i avgangstider.

Linje 47 lokalbuss Søgne 

 • Endrer nummer til 44.

Linje 49 lokalbuss Søgne 

 • Endrer nummer til 44 (skolebuss 2144).

Linje 50 Kristiansand–Langenes–Tangvall

 • Endrer nummer til 41.

Linje 51 (Universitetet)/Slettheia–Vågsbygd senter–Andøya

 • Linjen forlenges fra Vågsbygd senter til Slettheia. Endringer i avgangstider.

Linje 52 Slettheia–Vågsbygd senter–Bråvann

 • Linjen forlenges fra Vågsbygd senter til Slettheia. Endringer i avgangstider.

Linje 53 Slettheia–Vågsbygd senter legges ned

 • Erstattes av linjene 51 og 52 som forlenges til Slettheia og erstatter linje 53 på samme strekning. Linje 52 vil kjøre via Lumber og Vågsbygd ringvei (forbi Trekanten).

Linje 56 Ringbuss Søm legges ned

 • Dette på grunn av lave passasjertall.

Linje 57 lokalrute Flekkerøy

 • Linjen får justeringer i avgangstidene av hensyn til skoleskyss til Flekkerøy og Lindebøskauen skoler.

Linje 58 lokalrute ytre Randesund

 • Linjen får justeringer i avgangstidene av hensyn til skoleskyss til Kringsjå skole.

Linje 59 lokalrute Justvik/Ålefjær

 • Linjen får justeringer i avgangstidene av hensyn til skoleskyss til Justvik skole.

 

 
Snarvei