Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

16.AUG 2018 | 11:10
Kvinesdal: Feda

Busser vil kun betjene Feda sentrum fra øst

26.JUL 2018 | 09:33
Arendal: Tromøy

Elgveien stenges fra og med mandag 30.07.18 til høsten 2020

01.JAN 2014 | 00:00
Akutte trafikkavvik

Akutte hendelser og ikke-planlagte avvik i kollektivtrafikken publiseres i reiseplanlegger på web og mobilapp.

Alle trafikkmeldinger
Rute-/traséendringer i Kristiansand – fra 2. januar 2018

Rute-/traséendringer i Kristiansand – fra 2. januar 2018

2. januar 2018 gjennomføres rute- og traséendringer i Kristiansand. Endringene medfører økt antall avganger og nye rutetider på flere linjer – samt at enkelte linjer legges ned. Økt frekvens på utvalgte linjer sørger derimot for at antall avganger totalt blir uendret.

Rute-/traséendringer i Kristiansand – fra 2. januar 2018


FÅ FULL OVERSIKT! Oppdaterte rutetider og traséer finner du i reiseplanlegger eller i vår mobil-app, «AKT-Reise».
Du finner også rutetidene i de nye rutetabellene som kan lastes ned som PDF her!

Last ned AKT Reise for iPhone

Last ned AKT Reise for Android
  


De viktigste rute-/traséendringene fra 2. januar 2018:


M2/D2/A2

 • M2 endrer kjøreretning fra Voiebyen mot Kvadraturen. Ny start-/endeholdeplass ved Skonnertveien (rett ovenfor Vågsbygdveien/Møvig).
 • D2 innstilles – erstattes av flere avganger på M2 slik at antall avganger totalt blir uendret. Linje A26 fortsetter som før.
 • Det blir også nye avgangstider på Hånes for linje M2 og A2 som følge av endringen i Voiebyen.

M1 / Lokalrute 07

 • M1 øker antall avganger til/fra Flekkerøy-Kvadraturen-Sørlandsparken/IKEA. 
 • Lokalrute 07 Flekkerøy får ny ruteplan.

Linje 01/A1/A24 

 • Linje 01/A1/A24 mellom Kvadraturen-Sørlandsparken innstilles – erstattes av bedre tilbud på linje M1.

Linje 19

 • Linje 19 Kvadraturen-Lund-UIA øker antall avganger på Lund (da linje 01 innstilles). 

Linje 12

 • Linje 12 Eg får ny avgang fra sykehuset til Kvadraturen kl 22:40.

Linje 15

 • Linje 15 Tinnheia vil i retning mot Kvadraturen starte fra ny holdeplass i Eigevannskrysset.

 

Linje 100 / 100E (fra 1. januar)

 • Linje 100: Lokale reiser mellom Kristiansand og Sørlandssenteret begrenses som følge av forbedret tilbud på M1. Dette vil gi raskere reise for passasjerer som reiser langt.
 • Linje 100E: Avgang kl. 07.00 Kristiansand-Grimstad endres til kl. 06.55.

 

Se flere detaljer i oversikten nedenfor:

M2 endrer trasé fra Voiebyen mot Kvadraturen

Fra 2. januar vil M2 endre kjøreretning fra Voiebyen mot Kvadraturen. Denne endringen er for å gi et mer pålitelig busstilbud i Voiebyen.

M2 vil snu på den nye snuplassen på Møvig (i Skonnertveien) som tas i bruk 2. januar. Det blir også nye avgangstider på Hånes linje M2 og A2 som følge av endringen i Voiebyen. Linje D2 innstilles og erstattes av ekstraavganger i linje M2. Det vil si at alle avganger på M2 kjører samme trase. A26 fortsetter som før, med direktebusser mellom Voiebyen og Sørlandsparken/IKEA i rushtiden.

M2 fra Voiebyen mot Kvadraturen:

 • Mot Kvadraturen/Hånes vil bussene kjøre "motsatt vei" enn nåværende trasé gjennom Voiebyen. M2 vil kjøre Skonnertveien-Steindalen-Voie ringvei-Holskogveien til Vågsbygd bedehus. I Voiebyen vil M2 betjene de nye holdeplassene som ligger på motsatt side av veien fra den tidligere traséen M2 har kjørt. Fra Vågsbygd bedehus mot Kvadraturen følger M2 samme trasé som tidligere. 

M2 fra Kvadraturen mot Voiebyen:

 • Mot Voiebyen vil linje M2 kjøre som vanlig via Vågsbygdveien til Vågsbygd bedehus, deretter Holskogveien og gjennom Voiebyen (Voie ringvei, Steindalen og Skonnertveien) som før, men kun frem til den nye snuplassen i Skonnertveien ved Møvig.
   

Ruteplan PDF Linje M2 Hånes-UIA-Kvadraturen-Voiebyen

Gyldig fra 2. januar 2018

 

 

Flere avganger for linje M1 Flekkerøy-Sørlandsparken

Ruteendringen vil gi flere avganger på M1 til/fra Flekkerøy og til/fra Sørlandsparken. Linjene 01, A1 og A24 innstilles,  det blir istedenfor flere avganger på linje M1 mellom Kvadraturen og Sørlandsparken.

Traséen til linje M1 blir den samme som tidligere. De fleste bussene vil starte på Flekkerøy og kjører Vågsbygdveien via Vågsbygd senter-Trekanten-Hannevika til Kvadraturen. Fra Kvadraturen kjøres Østerveien-Universitetet-videre E18 via Rona-gjennom Sørlandsparken og til Sørlandssenteret. En del avganger vil fortsette til Travparken, Dyreparken og IKEA. Retur samme vei.

Reiser til/fra Flekkerøy

 • Det blir flere avganger til Flekkerøy. Linje M1 vil gå hvert 10. minutt i rushtiden, mot tidligere hvert kvarter. Utenom rushtid på hverdager forbedres tilbudet fra avgang hver halvtime til avgang hvert 20. minutt.
 • På kveldstid på hverdager, hele lørdag og hele søndag vil det være avgang hver halvtime. De fleste bussene vil gå til/komme fra Sørlandsparken og IKEA, men på kveldstid og søndager vil de snu i Kvadraturen som før.
 • Det blir endringer på linje 07 av hensyn til skoleskyssen fra Flekkerøy skole.

Reiser på strekningen Kjosbukta - Møvig (Vågsbygdveien)

 • Reisende på Vågsbygdveien mellom Vågsbygd bedehus og Møvig kan ikke lenger benytte M2, men får istedenfor et forsterket tilbud med linjene M1 og 51 Andøya. Linje M1 vil gå hvert 10. minutt i rushtiden. Utenom rushtid på hverdager vil M1 ha avgang hvert 20. minutt.
 • På kveldstid på hverdager, hele lørdag og hele søndag vil det bli avgang hver halvtime. Det vil si at M1 går oftere enn det M2 gjorde før. Denne endringen gir også kortere reisetider for mange, da passasjerene ikke lenger må kjøre om Voiebyen for å komme til Møvig.
 • Linje 51 Andøya fikk et forsterket tilbud i februar 2017, som fortsetter.
   

Reiser til/fra Sørlandsparken 

 • Nytt og bedre tilbud til Sørlandsparken - Det blir enklere å komme seg til Sørlandsparken og Sørlandssenteret og bussene går oftere enn før. Alle avganger vil gå i samme trase mellom Kvadraturen og Sørlandssenteret og det blir 6 avganger i timen store deler av dagen.
 • Linje M1 får avganger hvert 10. minutt mandag – fredag: Fra Kvadraturen blir det avganger hvert 10. minutt mellom ca kl 06:00 og ca kl 17:30, fra Sørlandssenteret/Sørlandsparken fra ca kl 08:30 og helt til etter at butikkene stenger. På lørdager blir det avganger enten hvert 10. minutt eller hvert kvarter frem til etter at butikkene stenger.
 • Vær oppmerksom på at ikke alle avganger vil gå helt til Dyreparken og IKEA, da en del avganger vil snu på Sørlandssenteret utenom rushtidene. Dyreparken og IKEA får avganger hvert 10. minutt i rushtid, ellers hvert 20. minutt på dagtid på hverdager. På hverdagskvelder og lørdager blir det avgang hver halvtime, med ekstraavganger rundt tiden da IKEA stenger for kvelden.
 • Linje 100 til/fra Arendal kan ikke benyttes for lokale reiser mellom Kristiansand sentrum og Sørlandsparken og omvendt etter 01.01.18, som en følge av styrket tilbud på M1

 

Ruteplan PDF Linje M1 Flekkerøy-Kvadraturen-UIA-Sørlandsparken/IKEA 

Ruteplan PDF Lokalrute 07 Flekkerøy

Gyldig fra 2. januar 2018 

Styrking av linje 19 på Lund

Øvre Lund (Marviksveien/Østre ringvei)

 • Linje 01 innstilles og erstattes av et forbedret tilbud på linje 19 på strekningen Universitetet – Lund – Kvadraturen. Det blir like mange avganger som før og et mer pålitelig tilbud.
 • Reisende som tidligere har brukt 01 til/fra E18 østover mot Sørlandsparken må enten benytte et forbedret tilbud på linje M1 på Østerveien eller bytte til/fra linje 19 på Universitetet, Prestebekken eller Lund torv. Linje M1 på Østerveien vil få opptil 6 avganger i timen, se informasjon om Linje M1 Flekkerøy-Sørlandsparken.

 

Ruteplan PDF Linje 19 Suldalen-Kvadraturen-Lund-UIA

Gyldig fra 2 januar 2018

 

 

Linje 01/A1/A24 legges ned 2. januar

For å gi et enklere rutetilbud mellom Kvadraturen og Sørlandsparken, styrkes tilbudet på linje M1. Samtidig legges linje 01 og A1/A24 ned. 

 • Linje 01 innstilles og erstattes av et forbedret tilbud på linje 19 på strekningen Universitetet-Lund-Kvadraturen. For reisende mellom Lund og Kvadraturen blir det like mange avganger som før, og et mer pålitelig tilbud.
 • Reisende som tidligere har brukt 01 til/fra E18 østover mot Sørlandsparken må enten benytte et forbedret tilbud på Østerveien med M1 eller bytte til/fra linje 19 på Universitetet, Prestebekken eller Lund torv.
 • Linje A1 Kvadraturen–UIA–via E18–Sørlandssenteret og A24 Skibåsen legges ned. Reisende til/fra Sørlandsparken må benytte et styrket tilbud på linje M1. 

Konsekvenser i ulike områder

Her kan du se oppsummert de viktigste konsekvensene ruteomleggingen 2. januar har i ulike områder/reisestrekninger. 

 

Reiser til/fra Flekkerøy (linje M1)

 • Det blir flere avganger til Flekkerøy. Linje M1 vil gå hvert 10. minutt i rushtiden, mot tidligere hvert kvarter. Utenom rushtid på hverdager forbedres tilbudet fra avgang hver halvtime til avgang hvert 20. minutt.
 • På kveldstid på hverdager, hele lørdag og hele søndag vil det være avgang hver halvtime. De fleste bussene vil gå til/komme fra Sørlandsparken og IKEA, men på kveldstid og søndager vil de snu i Kvadraturen som før.
 • Det blir endringer på linje 07 av hensyn til skoleskyssen fra Flekkerøy skole.

 

Reiser på strekningen Kjosbukta - Møvig/Vågsbygdveien (linje M1 og linje 51)

 • Reisende på Vågsbygdveien mellom Vågsbygd bedehus og Møvig kan ikke lenger benytte M2, men får istedenfor et forsterket tilbud med linjene M1 og 51.
 • Linje M1 vil gå hvert 10. minutt i rushtiden. Utenom rushtide på hverdager vil M1 ha avgang hvert 20. minutt.
 • På kveldstid på hverdager, hele lørdag og hele søndag vil det bli avgang hver halvtime. Det vil si at M1 går oftere enn det M2 gjorde før endringen. Denne endringen gir også kortere reisetider for mange, da passasjerene ikke lenger må kjøre om Voiebyen for å komme til Møvig.
 • Linje 51 fikk et forsterket tilbud i februar 2017, som fortsetter.

 

Reiser til/fra Sørlandsparken (linje M1)

 • Det blir enklere å komme seg til Sørlandsparken og Sørlandssenteret og bussene går oftere enn før. Alle avganger vil gå i samme trase mellom Kvadraturen og Sørlandssenteret og det blir 6 avganger i timen store deler av dagen.
 • Linje M1 får avganger hvert 10. minutt mandag – fredag: Fra Kvadraturen blir det avganger hvert 10. minutt mellom ca kl 06:00 og ca kl 17:30, fra Sørlandssenteret/Sørlandsparken fra ca kl 08:30 og helt til etter at butikkene stenger.
 • På lørdager blir det avganger enten hvert 10. minutt eller hvert kvarter frem til etter at butikkene stenger.
 • Vær oppmerksom på at ikke alle avganger vil gå helt til Dyreparken og IKEA, da en del avganger vil snu på Sørlandssenteret utenom rushtid. Dyreparken og IKEA får avganger hvert 10. minutt i rushtiden, ellers hvert 20. minutt på dagtid på hverdager. På hverdagskvelder og lørdager blir det avgang hver halvtime, med ekstraavganger rundt tiden da IKEA stenger for kvelden.
 • Reisende som tidligere har brukt 01 mellom Sørlandsparken -Øvre Lund - Marviksveien må bytte mellom M1 og linje 19 på Universitetet, Prestebekken eller Lund torv. M1 på Østerveien vil få opptil 6 avganger i timen. 
 • Linje 100 til/fra Arendal kan ikke benyttes for lokale reiser mellom Kristiansand sentrum og Sørlandsparken og omvendt etter 01.01.18, som en følge av styrket tilbud på M1

 

Reiser på Øvre Lund -Marviksveien/Østre ringvei (linje 19) 

 • Linje 01 innstilles og erstattes av et forbedret tilbud på linje 19 på strekningen Universitetet – Lund – Kvadraturen. Det blir like mange avganger som før og et mer pålitelig tilbud.
 • Reisende som tidligere har brukt 01 til/fra E18 østover mot Sørlandsparken må enten benytte et forbedret tilbud på Østerveien eller bytte til/fra linje 19 på Universitetet, Prestebekken eller Lund torv. M1 på Østerveien vil få opptil 6 avganger i timen.

 

Hånes  (linje M2 og A2)

 • Det blir nye avgangstider på linje M2 og A2 som følge av endringen i Voiebyen.

 

Sykehuset  (linje 12)

 • Det blir en ny avgang fra Sykehuset kl 22:40 til Kvadraturen alle dager, som er tilpasset nye sluttider på Sykehuset.

 

Reiser på strekningen Vågsbygd – Kvadraturen – Rona (linje M1, M2, M3, 17/18)

 • Reiser du mye med buss mellom Vågsbygd/Hannevika, Kvadraturen og Rona/Timenes vil du oppleve at avgangstidene er bedre fordelt utover og det skal ikke være lenge å vente på neste buss. På hverdager blir det store deler av dagen avganger hvert 5. eller 10. minutt på denne strekningen, på linje M1, M2, M3, 17 og 18. I tillegg kan en rekke andre busslinjer benyttes på strekningen. På kveldstid og i helgene vil det være noe lengre ventetid mellom avgangene.

 

Tinnheia – Hellemyr (linje 15, 17/18) 

 • Linje 15 Tinnheia vil i retning Kvadraturen starte fra ny holdeplass i Eigevannskrysset. Denne holdeplassen brukes også av linje 17 og 18 Hellemyr. Det vil gjøre det enklere å bytte mellom linjene 15, 17 og 18.

 

 

 
Snarveier