Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

27.NOV 2020 | 15:31
Arendal: Hisøy

Veiarbeid på Hisøy/Kirkeveien med omkjøring for linje 103 fra 02.01.20. Normal trasé fra 07.12.20

19.NOV 2020 | 14:55
Kristiansand: Henrik Wergelandsgt

Henrik Wergelandsgate stenger for trafikk lørdag 21.11

15.OKT 2020 | 14:21
Agder: coronapandemi

Status for kollektivtrafikken på Agder

Alle trafikkmeldinger
Rute- og traséendring i Aust-Agder 24. juni

Rute- og traséendring i Aust-Agder 24. juni

24. juni skjer det endringer på enkelte linjer og traséer i Aust-Agder. På Tromøy bytter linje 102 og linje 103 destinasjon, som igjen medfører nye rutetider på Hisøy og Rykene. Endringene medfører også at bussene vil spre seg mer utover på fellesstrekningen mellom Strømmen og Krøgenes, slik at reisende på denne strekningen får enda flere avganger å velge mellom. Linje 133 og linje 139 vil igjen trafikkere Lillesand sentrum.

Rute- og traséendring i Aust-Agder 24. juni

 

Ruteendringer Aust-Agder 24. juni:

Linje 102 og 103 endres for at avgangene på strekningen Strømmen –Arendal sentrum – Krøgenes – Færvik skal bli jevnere fordelt og for at Skilsø ferjekai skal få et busstilbud.

 • Linje 102 Tromøy øst-Arendal-Rykene::
  • Linje 102 går nå til Tromøy Øst istedenfor Vest. På Tromøy Øst betjener alle avganger Skare, og Tromøy får bussavganger på søndager.
 • Linje 103 Tromøy vest-Arendal-Hisøy: :
  • Linje 103 går nå til Tromøy Vest istedenfor Øst. På Tromøy Vest er Skilsø endeholdeplass, og bussene kjører via Revesand i begge retninger. Om morgenen kjøres bussene fortsatt i ring som før og ikke via Skilsø.
 • Linje 133 Kroksteinåsen-Lillesand-Birkeland :
  • Betjener igjen Lillesand sentrum med justerte rutetider.
 • Linje 139 Lillesand-Høvåg-Kristiansand:
  • Lillesand sentrum blir start- og endepunkt istedenfor Tingsaker.
 • Linje 170 Kristiansand-Evje-Hovden og 175 Arendal-Evje:
  • mindre justeringer i rutetider. Linje 170 tar ikke lenger lokaltrafikk på strekningen Mosby-Kristiansand-Mosby
 • Linje 173 Engesland/Iveland-Vennesla:
  • avganger bedre tilpasset skoler.

Ruteplan pdf for linje 102 og 103 fra 24.06.19 finner du her

Ruteplan pdf for linje 133 og 139 fra 24.06.19  finner du her

Ruteplan pdf for linje 170, 173 og 175 fra 24.06.19 finner du her

Fra 02.07.19, endringer i forbindelse med åpning av ny E18:

 • Linje 150 Arendal-Tvedestrand-Risør:
  • flyttes til ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal
  • gamle E18 (unntatt holdeplassene Rømyr, Myklebostad og Gliddiveien) betjenes med ny linje 158 med tre avganger i hver retning mandag-fredag
  • linje 150 kjøres ikke via sykehuset i Arendal. Benytt holdeplass Museet eller linje 114 fra sentrum
  • korrespondanser mellom linje 150 og 155 (Vegårshei) og 156 (Åmli) flyttes til Tvedestrand rutebilstasjon

Ruteplan pdf for linje 150-166 fra 02,07,19 finner du her