Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

25.MAR 2020 | 15:53
Kristiansand: ferieplan

Boreal vil fra 30.03 kjøre ruteopplegget etter ferieruteplan (sommerruter), med enkelte unntak, grunnet coronapandemien.

20.MAR 2020 | 09:00
Agder: skolebusser

Reduksjon i skolebusstilbudet fra 23.03

17.MAR 2020 | 12:00
Agder: natt- og flybusser

Nattbusser på Agder innstilles inntil videre, sammen med flybuss mellom Kristiansand og Kjevik.

Alle trafikkmeldinger
Fra 16. oktober: Nye busspriser og mobilbillett – for hele Agder

Fra 16. oktober: Nye busspriser og mobilbillett – for hele Agder

Mandag 16. oktober 2017 ble det innført en rekke endringer for busspassasjerene i Agder. Endringene omfatter nye busspriser, ny soneinndeling og ny mobilbillett – for hele Agder. I sum handler de nye tiltakene om forenkling. Det er nå like priser og lik sonestruktur i begge fylker. I tillegg ble AKT Billett-appen innført, som gjør det lettere å forhåndskjøpe enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder. Husk at uansett om du tar buss ofte eller bare av og til, så vil det alltid lønne seg å forhåndsbetale bussreisen fremfor å kjøpe enkeltbillett med kontanter eller bankkort på bussen. Fra 16. oktober gir forhåndsbetaling med mobilbillett eller reisepenger (på reisekortet) 40 % rabatt på enkeltbillett for barn, voksen og honnør.

Fra 16. oktober: Nye busspriser og mobilbillett – for hele Agder


>>> SCROLL HELT NED PÅ SIDEN FOR Å SE NYE PRISTABELLER OG SONEKAR – OG LASTE NED AKT-BILLETT!

Her er en oversikt over de viktigste tiltakene fra 16. oktober 2017:

Nye busspriser, ny soneinndeling og ny mobilbillett – for hele Agder

 • Felles sonestruktur i hele Agder: 1 sone = 1 kommune.
 • 80 % reduksjon i antall soner – fra 157 soner til 30 soner i Agder.
 • Ny prisberegning: Du betaler for maks 6 soner ved bruk av enkeltbillett og maks 3 soner for periodebillett voksen.
 • Lik pris i begge fylker på alle billettprodukter.
 • Ny og forbedret mobilbillett – AKT Billett – som tilbyr forhåndsbetaling av enkeltbilletter i hele Agder.
 • De særskilte ordningene for Flexikort og periodebillett voksen innenfor Kristiansandsområdet er videreført som i dag. Flexikort er gyldig i hele Kristiansandsområdet. For periodebillett voksen Kristiansandsområdet regnes Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla som én felles sone. Vennesla utvides til å inkludere Øvrebø (dvs. hele Vennesla kommune).
 • Forenkling av pris- og sonestruktur fører til at hver sone, med tilhørende billettpris, inkluderer et større geografisk område enn før. Dette innebærer at systemet med nærtakst forsvinner. 
 • Periodebillett Mandal og Flekkefjord utgikk som egne reiseprodukter.
 • Familiebillett ble erstattet av ny ordning med familierabatt i helger og offentlige fridager. Gruppebillett (over 12 personer) utgikk.
 • Sykkel er nå gratis (så lenge det er plass på bussen).

 

Last ned AKT Billett-appen for hele Agder

Vi har utviklet en ny mobilbillett som gjør at du kan ta buss med mobil i hele Agder. Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhåndskjøpe enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT. Forhåndsbetaling med mobilbillett gir 40 % rabatt på enkeltbillett for barn, voksen og honnør – i hele Agder. AKT Billett-appen for hele Agder erstatter AKT Mobilbillett for Kristiansandsområdet. Klikk her for mer informasjon om bruk av AKT Billett-appen. 

Last ned AKT Billett for iPhone

Last ned AKT Billett for Android

Husk at alle reiseprodukter kjøpt før 16. oktober kan benyttes på ordinær måte frem til gyldighetsperioden utløper. Ny AKT Billett-app må lastes ned! Fra 16. oktober skjer avlesning av ny mobilbillett ved at du holder mobilen inntil ny kortleser slik at QR-kode blir avlest.

 

Nye pristabeller og sonekart

Fra 16. oktober 2017

 

Periodebilletter – for deg som tar bussen ofte


PRISTABELL FOR 30-DAGERSBILLETT

Priser pr 16. oktober 2017

Sjekk pris mot antall soner i sonekartet.
Prisene gjelder alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS.
På nattbusser, flybusser og kommersielle ekspressbusser gjelder egne priser.

ANTALL SONER

Barn
4–15 år

Ungdom
16–19 år

Ung Voksen
20–29 år

Honnør*
fra 67 år

Student**
20–29 år

Voksen***
30–66 år

 1 360,– 375,–  495,–  495,–  440,–   750,–  
 2  — 900,– 
 Alle soner (3+) —  1 275,–  


*Honnør:
Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.
**Student: Kun gyldig for reiser innenfor enten Kristiansand kommune eller Grimstad kommune.
Student over 30 år: Pris lik Ung Voksen (495,-). Særskilt tilbud – betingelser gjelder.
***Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla (inkludert Øvrebø), regnes som én felles sone.


Klikk her for mer informasjon om bruk av periodebilletter

 

 

Periodebillett voksen Kristiansandsområdet

Pris pr 16. oktober 2017

Kristiansandsområdet kr 750,– 

 • Reis så ofte du vil i 30 dager, innenfor Kristiansandsområdet.
 • Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla (inkludert Øvrebø) = 1 felles sone.
 • Gjelder aldersgruppen 30–66 år og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.
 • Gyldig på alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS.
  Gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.
 • MERK! For reiser med periodebillett voksen Kristiansandsområdet regnes Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla (inkludert Øvrebø) som én felles sone.

Klikk her for mer informasjon om bruk av periodebilletter

 

Enkeltbilletter – for deg som tar buss av og til


PRISTABELL FOR ENKELTBILLETTER

Priser pr 16. oktober 2017

Sjekk pris mot antall soner i sonekartet.
Prisene gjelder alle linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS.
På nattbusser, flybusser og kommersielle ekspressbusser gjelder egne priser.
Vernepliktige betaler barnepris for enkeltbillett i tjenesteperioden.

 

1 sone = 1 kommune
 Pris fastsettes ut fra

hvor mange soner 
du reiser i totalt
(maks 6 soner).

 
FORHÅNDSKJØP
Mobilbillett/Reisepenger


KONTANTKJØP
Om bord

 ANTALL SONER

Voksen

Barn/honnør Voksen Barn/honnør
 1 30,– 15,– 50,– 25,–
 2 42,– 21,– 70,– 35,–
 3 90,– 45,– 150,– 75,–
 4 120,– 60,– 200,– 100,–
 5 150–  75,– 250,–  125,–
 Alle soner (6+) 180,– 90,– 300,–  150,–

 

MERK! For reiser med enkeltbillett er alltid 1 sone = 1 kommune. Ordningen med én felles sone for reiser innenfor Kristiansandsområdet gjelder altså ikke for enkeltbilletter.


Enkeltbilletter – billettyper og reiseregler

 • Gyldighet: Enkeltbilletten er gyldig for reise innenfor sonen(e) billetten gjelder for. Siste påstigning må skje innenfor tidspunktet angitt på billetten. 90 minutter i første sone, deretter 30 minutter pr. nye sone. Eksempel: Kristiansand-Vennesla: 90 min + 30 min = 120 min (2 timer). Gjelder alle typer enkeltbilletter. 
 • Voksen: Enkeltbilletter gjelder for aldersgruppen 16–66 år. For periodebilletter gjelder andre aldersgrenser. 
 • Barn: Gjelder for aldersgruppen 4–15 år. Barn under 4 år reiser gratis i følge med betalende passasjer.
 • Honnør: Gjelder alle fra fylte 67 år eller med honnørkort fra NAV.
 • Vernepliktig: Gjelder for alle i førstegangs-tjeneste. Pris lik barnebillett – også på AKT Billett-appen.
 • Familierabatt: Gjelder lørdager, søndager og offentlige fridager. En voksen over 18 år med gyldig reisebevis (enkeltbillett, periodebillett eller Flexikort) kan ta med inntil fire barn under 16 år gratis.
 • Hund: Gratis. Ikke garantert plass, sjåføren avgjør. Situasjonsbetinget. Hunder skal sitte på gulvet eller fanget, ikke på setet.
 • Sykkel: Gratis. Ikke garantert plass, sjåføren avgjør. Situasjonsbetinget.

 

Klikk her for mer informasjon om bruk av enkeltbilletter. 


 

Sonekart for hele Agder

16. oktober 2017 ble det innført ny sonestruktur i hele Agder: 1 sone = 1 kommune. Dvs. totalt 30 soner i Agder.
Det ble også innført ny prisberegning hvor du betaler for maks 6 soner ved bruk av enkeltbillett og maks 3 soner for periodebillett voksen.


Sjekk antall soner i kartet mot pristabellene for enkeltbillett og periodebillett.

 • Hver tekstboks på kartet utgjør én sone/kommune. (1 sone = 1 kommune.)
 • Følg strekene på kartet, og husk å telle med både avgangs- og ankomstsone.
 • MERK! Du betaler kun for alternativet med færrest antall sonepasseringer langs strekene i kartet (gunstigste alternativ).

 

*Gjelder også Moi (Lund kommune i Rogaland) og Haukeli (Vinje kommune i Telemark).
Periodebillett voksen Kristiansandsområdet: 
Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla (inkludert Øvrebø) regnes som én felles sone

Flexikort: Gyldig i hele Kristiansandsområdet.

MERK! For reiser med enkeltbillett er alltid 1 sone = 1 kommune. Ordningen med én felles sone for reiser innenfor Kristiansandsområdet gjelder altså ikke for enkeltbilletter.

 

Klikk her for mer informasjon om bruk av sonekart. 

 

NYHET! Familierabatt i helger og offentlige fridager 
  

 • Familierabatten gjelder lørdager, søndager og offentlige fridager.
 • En voksen over 18 år med gyldig reisebevis (enkeltbillett, periodebillett eller Flexikort) kan ta med inntil fire barn under 16 år gratis. 
 • Familierabatt registreres ved at den voksne kjøper/fremviser sin enkeltbillett eller leser av sitt reisekort – og samtidig oppgir reisestrekning og antall barn i reisefølget til sjåføren.
 • Husk at alle må reise sammen på hele strekningen. 
 • Familierabatt gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
MERK! Ordningen med familierabatt erstatter den gamle familiebilletten.

Klikk her for mer informasjon om bruk av Familierabatt.

 

Flexikort for Kristiansandsområdet

Priser pr 16. oktober 2017

10 reiser kr 260,- 
20 reiser
kr 440,- 

 • Gyldig i hele Kristiansandsområdet, dvs. Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla (inkludert Øvrebø).
 • Flexikort er uavhengig av alderskategori.
 • Flexikort kan brukes til å betale for flere på samme reise.
 • Overgangstid gjelder 60 minutter fra første påstigning.
 • Flexikort gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • Tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.


Klikk her for mer informasjon om bruk av Flexikort

 

 

24-timersbillett for Kristiansandsområdet 

Pris pr 16. oktober 2017

kr 100,- 

 • Gjelder reiser i hele Kristiansandsområdet, dvs. Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla (inkludert Øvrebø).
 • Gyldig i 24 timer fra førstegangsbruk på bussen.
 • Utstedes på ordinært busskort for dem som har dette fra før - eller som engangskort.
 • Gjelder ikke på nattbuss, flybuss og kommersielle ekspressbusser.
 • 24-timersbillett er uavhengig av alderskategori.
 • 24-timersbillett er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.


Klikk her for mer informasjon om bruk av 24-timersbillett