Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Skoleskyss

Skoleskyss

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har ansvar for skoleskyss til grunnskoler og videregående skoler i Aust- og Vest-Agder. Skoleskyssen organiseres av AKT, i nært samarbeid med rutebilselskaper, drosjer og andre undertransportører.

 

Generelle henvendelser vedrørende skoleskyss

Kontakt oss gjerne på epost skoleskyss@akt.no eller ring 38 03 83 00 dersom du har spørsmål om skoleskyss.

Coronapandemien: Situasjonen rundt coronapandemien påvirker også skoleskyss på Agder. 

AKT forholder seg til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene og veiledningene om smittevern for kollektivtrafikken som gis fra sentrale myndigheter, nå sist oppdatert 7.juli i «Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) (covid-19)». Det er per nå varslet at sentrale myndigheter skal revidere smittevernveileder for kollektivtrafikk, og AKT kjenner foreløpig ikke til eventuelle endringer. Pr. i dag er det gult nivå i hele Agder. Skoleskyss på gult nivå vil si at kapasiteten kan utnyttes fullt ut dersom det er nødvendig for at alle elevene skal komme seg til skolen. Elevene oppfordres til å gå, sykle og kjøres av foresatte for å sikre kapasitet på bussen for de elevene som er helt avhengig av skoleskyss. Vi ønsker å minne om dette nå, slik at kommunene og skolene kan videreformidle dette til foresatte før skolestart.

AKT er avhengig av at skoler, kommuner og større arbeidsplasser avlaster kollektivtrafikken, og finner løsninger for å begrense bruken av kollektivtransport til det absolutt mest nødvendige. Skoleelever, personer med samfunnskritiske oppgaver mv er avhengige av kollektivtransport. Skoleskyssen er en lovpålagt oppgave som må prioriteres. Dersom det blir endringer i mulig kapasitetsutnyttelse på bussene til skoleskyss og/eller ordinær kollektivtrafikk, eller at det blir endringer til rødt nivå i kommuner og regioner må AKT og kommunene ha dialog omkring løsning av skoleskyssen. AKT vil vurdere nytten av tiltakene opp mot konsekvensene for andre reisende og kostnader.

Dersom smittesituasjonen i kommunen endrer seg frem mot skolestart eller etter skolestart er det viktig at AKT og kommunen har en tett dialog om løsninger for skoleskyssen, og kommunen melder fra om eventuelle behov for endringer til områdeansvarlig eller skoleskyss@akt.no.

AKT kommer tilbake med ny informasjon dersom veileder eller sentrale smittevernstiltak endres i tiden fremover.

 
 • Skyss til videregående skole
  Skyss til videregående skole

  Opplæringsloven gir elever i videregående skoler rett til fri skoleskyss når avstand mellom hjem og... Les mer

 • Skyss til grunnskolen
  Skyss til grunnskolen

  Opplæringsloven gir elever i 1.trinn rett til fri skoleskyss når avstand mellom hjem og skole er 2... Les mer

 • Spesialskyss og midlertidig skyss på grunn av sykdom/skade
  Spesialskyss og midlertidig skyss på grunn av sykdom/skade

  Opplæringsloven gir elever som har varige eller midlertidige sykdom, skade og funksjonsnedsettelse... Les mer

 • Mål avstand mellom hjem og skole
  Mål avstand mellom hjem og skole

  AKT avstandsmåler alle elever i Agder i ett digitalt kartverktøy hvor statens kartverk ligger til... Les mer

 • Reglement for skoleskyss
  Reglement for skoleskyss

  Her finner du gjeldende skyssreglementer for grunnskole og videregående skoler i Agder. Les mer

 • Innlogging til "FSkyss"
  Innlogging til "FSkyss"

  Bruk linken under for tilgang til AKTs digitale skoleskyssløsning. Systemet er innlogging for både... Les mer