Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

27.NOV 2020 | 15:31
Arendal: Hisøy

Veiarbeid på Hisøy/Kirkeveien med omkjøring for linje 103 fra 02.01.20. Normal trasé fra 07.12.20

19.NOV 2020 | 14:55
Kristiansand: Henrik Wergelandsgt

Henrik Wergelandsgate stenger for trafikk lørdag 21.11

15.OKT 2020 | 14:21
Agder: coronapandemi

Status for kollektivtrafikken på Agder

Alle trafikkmeldinger
Faktasjekk: buss vs bil

Faktasjekk: buss vs bil

Vi hører ofte argumentet om at «det lønner seg ikke å kjøre kollektivt for meg». Stemmer dette? Vi har bedt Transportøkonomisk Institutt se nærmere på saken.

Faktasjekk: buss vs bil

Basert på utregninger høsten 2019 

AKT har fått utarbeidet en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) hvor vi sammenligner kostnadene for henholdsvis personbil med bensinmotor, personbil med elektrisk motor og kollektivtransport på tre ulike reisestrekninger.

Tør du se regnestykkene??

 

TØI har beregnet kostnader for tre eksempelstrekninger i Agder-regionen:

Lokal reise

 • Innenfor Kristiansand med endepunkt i Kristiansand sentrum – total distanse 15 km tur-retur

Regional reise

 • Mandal-Kristiansand sentrum – total distanse 86 km tur-retur
 • Arendal-Kristiansand sentrum – total distanse 136 km tur-retur

For disse tre reiserelasjonene er de månedlige privatøkonomiske kostnadene ved å benytte bil som transportmiddel til arbeid sammenlignet med tilsvarende billettkostnad ved å benytte kollektivtilbud i form av buss. Det tas utgangspunkt i at reisene gjennomføres i rushtid.I prosjektet er det utelukkende fokusert på trafikantenes direkte økonomiske/monetære utlegg ved reisen og ser bort ifra øvrige elementer som vanligvis inkluderes når man beregner trafikantens samlede generaliserte reisekostnader i nyttekostnadsanalyser. I beregningene ekskluderes dermed tidskostnader og andre kostnadselementer som påvirker trafikantens reiseatferd. Kanskje du blir overrasket over resultatet?

 Hele rapporten kan du lese her

Beregninger

Lokale reiser innenfor Kristiansand:

Buss: 30 dager periodebillett voksen for Kristiansandsområdet: kr 770,-

Bil: De samlede kostnadene per måned for bompenger, drivstoff, olje/dekk, reparasjon/service og kapitalkostnader beløper seg til 1485 kr per måned for bensinbiler og 772 kroner per måned for elektriske biler. For trafikanter som bruker en personbil med bensinmotor til korte pendlerreiser er kostnadene dermed betydelig høyere enn prisen for en periodebillett til kr 770,- Legger man til eventuelle parkeringskostnader som trafikanten er nødt til å betale for å parkere ved arbeidsplass vil månedskostnadene overstige billetten for et månedskort for begge typer personbiler. 

 

  Bensinbil Elektrisk bil Buss
Bompenger 370    
Drivstoff 294 79  
Olje/dekk 99 79  
Reperasjon/service 389 257  
Kapitalkostnader 333 356  
Parkeringskostnader 500 500  
Periodebillett voksen 30 dager     770
sum 1 985 1 272 770

 Les mer om beregningene fra side 8 i rapporten fra TØI

 

Regionale reiser Mandal-Kristiansand og Arendal-Kristiansand


Buss: pris 30 dager periodebillett voksen for Agder (ved oppnådd maksimalt antall sonetall på 3) kr 1300,-. Dette er maksimal pris du vil betale for en periodebillett voksen, som da kan benyttes i hele Agder.


Bil: Inkludert kapitalkostnader er den privatøkonomiske kostnaden beregnet å være 6765 kr og 10483 kr for pendlerreiser fra henholdsvis Mandal og Arendal med bensinbil. Dersom man ekskluderer kapitalkostnadene fra regnestykket blir summene henholdsvis 4854 kr og 7461 kr. Også i tilfeller der man er to i bilen og kan dele på kostnadene vil de privatøkonomiske kostnadene overstige prisen av en periodebillett på kr 1300,- for  kollektivtransport. Dette gjelder også når man ser bort i fra kapitalkostnader og eventuelle parkeringskostnader ved arbeidsplass.


For trafikanter som benytter personbiler med elektrisk motor beregnes de privatøkonomiske kostnadene å bli 4427 kr og 7001 kr for pendlerreiser fra henholdsvis Mandal og Arendal dersom man ser bort ifra parkeringskostnader. Fjerner man i tillegg kapitalkostnadene blir summene henholdsvis 2384 kr og 3770 kr. For begge reiserelasjoner er dette betydelig høyere enn prisen på en periodebillett på kr 1300,- for kollektivtransport for disse strekningene.

Beregninger Mandal-Kristiansand

  Bensin Elektrisk Buss
Bompenger 370    
Drivstoff 1 684 454  
Olje/dekk 568 454  
Reperasjon/service 2 233 1 476  
Kapitalkostnader 1 911 2 043  
Parkeringskostnader 500 500  
Periodebillett voksen 30 dager     1 300
sum 7 266 4 927 1 300

 

 

Beregninger Arendal-Kristiansand

  Bensin Elektrisk Buss
Bompenger 370    
Drivstoff 2 663 718  
Olje/dekk 898 718  
Reperasjon/service 3 531 2 334  
Kapitalkostnader 3 022 3 231  
Parkeringskostnader 500 500  
Periodebillett voksen 30 dager     1 300
sum 10 984 7501 1 300

 

Les mer om beregningene fra side 9 i rapporten fra TØI