Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

27.NOV 2020 | 15:31
Arendal: Hisøy

Veiarbeid på Hisøy/Kirkeveien med omkjøring for linje 103 fra 02.01.20. Normal trasé fra 07.12.20

19.NOV 2020 | 14:55
Kristiansand: Henrik Wergelandsgt

Henrik Wergelandsgate stenger for trafikk lørdag 21.11

15.OKT 2020 | 14:21
Agder: coronapandemi

Status for kollektivtrafikken på Agder

Alle trafikkmeldinger
Coronavirus: status og reiseråd

Coronavirus: status og reiseråd

Stenging av fremdør på flere linjer i området Mandal - Farsund fra 16.11.20

sist revidert: 24.11.20

Information in English

For å støtte opp under viktige samfunnsfunksjoner, opprettholder AKT driften og tilbudet i kollektivtrafikken på et så høyt nivå som mulig under de rådende forhold. For å kunne holde kollektivtrafikken i gang ønsker vi å begrense kontakten mellom passasjerer og sjåfører i størst mulig grad. Vask av kontaktflater har prioritet. Husk at selv om vi har forsterket renholdsrutinene er det viktig at alle følger helsemyndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene, se revidert utgave pr 23.11.20 av Helsedirektoratets smittevernveileder for kollektivtrafikk her.

Generelle råd

 • Bruk sitteplasser før ståplasser.
 • Følg anvisninger om sitteplasser som er tillatt i bruk.
 • Gjeldende smittevernråd tilsier at det nå er tillatt å sitte skulder ved skulder i kjøreretningen. Man kan i dag sitte skulder mot skulder på kortere reiser, men kontakt ansikt mot ansikt bør unngås. Seter med ryggen mot kjøreretning bør derfor ikke benyttes, med unntak av reisende som er i familie, går i samme skoleklasse eller om man reiser sammen med de man regner som sine nærmeste. 
 • Føler du deg syk? Ikke reis kollektivt.
 • Vask og sprit hendene jevnlig
 • Host/nys i papir eller i albuekroken.
 • Skoleskyss: Elever oppfordres til å gå, sykle eller bli kjørt.
 • Vurder reisebehovet og ikke reis kollektivt om du ikke må.
 • Vent på neste avgang dersom det er trangt på bussen. Beregn derfor ekstra god tid hvis du reiser i perioder hvor det vanligvis er mange som reiser med bussen.
 • Elever oppfordres til å sitte sammen med en medelev i samme kohort

NYHET: Vi har i disse dager lansert en ny funksjon i reiseplanleggeren hvor du kan se hvor mye ledig plass det er på avgangen du venter på, se mer her

Smittevern i kollektivtrafikken – hvem har ansvar for hva?

Takk for at du bidrar til å redusere smittespredningen, ved å reise bare når du må, holde avstand og ikke reise når du er syk. Slik er ansvarsfordelingen for å håndtere smittevernet i kollektivtrafikken:

 • Helsemyndighetene, både nasjonalt og lokalt, har iverksatt tiltak for å avgrense spredningen av Covid-19.
 • AKT følger de rådene og tiltakene som gjelder for kollektivtrafikken. Vi informerer på våre nettsider, sosiale medier, andre relevante kanaler og på skjermer på transportmiddel og terminaler om hvilke tiltak som gjelder.
 • Den reisende skal holde seg oppdatert om hvilke smittevernregler som gjelder og følge disse, vise hensyn, holde avstand til andre reisende og bruke munnbind hvis dette er pålagt.
 • Sjåførene skal konsentrere seg om å få transportmiddelet trygt frem. Sjåførene har derfor ikke ansvaret for smittevern eller avstandskrav om bord. I enkelt tilfeller vil sjåfør benytte mikrofonen for å gi informasjon til de reisende.
 • Operatørselskapene har iverksatt ekstra rengjøringstiltak om bord i transportmidlene

Bussavganger med rapportert smitte

Nedenfor finnes oversikt over bussavganger hvor det i senere tid har vært rapportert smitte på lokalbussene på Agder. Dersom du har vært passasjer på èn av disse avgangene og føler deg syk, må du bestille testing ved ditt lokale koronatestsenter. 

Det er pr nå ikke innrapportert situasjoner på bussene i Agder som påvirker smittevernsituasjonen. 

Gjeldende status for rutetilbudet på Agder

 • Fra 16.11.20: Framdør stenges på alle skolerutene i fra og med mandag 16.11 i følgende kommuner:
  • Farsund
  • Lyngdal
  • Hægebostad
  • Lindesnes
  • Linje 200 Farsund-Kristiansand har stengt framdør vest for Mandal sentrum (Alti i Mandal) og åpen framdør østover mot Kristiansand. Framdøra er åpen ved påstigning fra Mandal sentrum (Alti i Mandal) i begge retninger. Vi anbefaler likevel at du har forhåndskjøpt billett.  
  • Linje 204 Taxus i Mandal kjøres med åpen framdør. Vi anbefaler likevel at du har forhåndskjøpt billett. 
  • Linje 200: Farsund – Lyngdal rutebilstasjon
  • Linje 200: Lyngdal rutebilstasjon – Farsund
  • Linje 230: Fra Farsund-Lista
  • Linje 250: Fra Lyngdal rutebilstasjonFra 13.11.20: Grunnet Farsundområdets smittesituasjon har helsemyndighetene anbefalt at det mellom Farsund/Lista og Lyngdal inntil videre kun er anledning til å bruke bussens bakdør. Husk forhåndsbetalt billett. Dette gjelder alle avganger med:
  • Kriseledelsen i Lyngdal anmoder i tillegg om at barn over 12 år og voksne benytter munnbind på kollektivtransport. 
 • Følg anvisninger om sitteplasser som er tillatt i bruk.
 • Tilnærmet full sittekapasitet på samtlige busser på Agder, bortsett fra linje 170 Kristiansand - Evje - Hovden, hvor det er plassbegrensning mellom Evje og Hovden.
 • Fremdør åpnes fra 1. juli og det er igjen mulig å lese av busskort/mobilbillett eller kjøpe billett med bankkort. Ingen kontantbetaling. Vi anbefaler å ha gyldig billett før du går om bord –dette for å minimere direkte kontakt mellom sjåfør og passasjer. Forhåndskjøpt enkeltbillett eller periodebillett kan kjøpes i mobilbilletten AKT Billett. Har du busskort kan du oppdatere periodebilletter/Flexikort i AKT Nettbutikk, samt fylle på Reisepenger
 • I Kristiansandsområdet anbefaler vi at du fremdeles benytter bakdør og leser av forhåndskjøpt billett på kortleseren ved bakdøren
 • Husk at du kan måtte vise gyldig billett i en eventuell billettkontroll
 • AKTs kundesentre har ordinære åpningstider. Husk på avstandsbegrensningene, maks 3-4 kunder i kundesenteret i Kristiansand og Arendal samtidig, færre i Lyngdal og Flekkefjord.
 • Hold avstand til sjåfør og medpassasjerer for å begrense smitterisiko.
 • Når du går av bussen, benytt bakdøren. La avstigende passasjerer forlate bussen, før du selv går på. 

Ordinære linjer

 • Alle bussavganger på Agder kjører etter vanlig rutetabell 
 • Båtruter i Kristiansand kjøres som normalt, men med redusert kapasitet om bord.

Nattbusser:

 • Alle nattbusser er innstilt.

Flybusser:

Vis hensyn

AKT forholder seg til enhver tid til gjeldende anbefalinger og pålegg fra helsemyndighetene. Vi oppfordrer våre reisende til å gjøre det samme. Dette innebærer blant annet:

 • Hold avstand til andre passasjerer
 • Ikke gå om bord dersom du ser at det er for trangt om plassen, vent på neste avgang
 • Hvis du har vært i kontakt med koronasmitte eller er syk, ikke reis kollektivt
 • Vask hendene ofte og grundig
 • Gå eller sykle om du kan
 • Reis utenom rushtid om du kan

Sittekapasitet i buss

Helsedirektoratet har oppdatert veilederen «Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv. covid-19)». 

bilde skulder ved skulder

Fra 16. juli er det tillatt å sitte skulder ved skulder i samme sitteretning på alle busslinjene på Agder, unntak er linje 170 Kristiansand - Evje - Hovden, hvor det er begrensninger mellom Evje og Hovden (mellom Evje og Kristiansand kan man sitte skulder ved skulder).

Unntakene er seter som er vendt mot hverandre og i enkelte bussmodeller, setene rett bak sjåfør.

Selv om det åpnes for flere sitteplasser er vi ikke tilbake i en normalsituasjon for kollektivtrafikken. Fremdeles må den reisende selv ta ansvar for å bare gå om bord dersom en kan holde avstand til andre.

 • På transportmidler som har både stå- og sitteplasser, bør sitteplasser prioriteres fremfor ståplasser.
 • Det anbefales å holde 1 meters avstand, men dette kan fravikes ved kortere reiser.
 • Unngå kontakt ansikt mot ansikt.
 • Husk å holde avstand ved av- og påstigning. La avstigende passasjerer gå ut før du går om bord.

Det er nødvendig å unngå kontakt ansikt til ansikt, ikke stå inntil seteradene og stå spredt i de åpne områdene. Ved å sitte skulder ved skulder er det mulig å begrense ansiktskontakt, som er viktig for å hindre smitte. Det er fremdeles anbefalt å holde avstand, men bruk av sitteplasser skal prioriteres fremfor ståplasser for å begrense kontakt ansikt til ansikt.

Tips for å se ledig kapasitet på bussen

Myndighetene har innført avstandsbegrensninger som et av smitteverntiltakene på buss under coronapandemien.  Ved å benytte vår nye "kapasitetsindikator" kan du lettere forutse når det er ledig kapasitet på bussene til og fra Kristiansand, Arendal og Grimstad sentrum.

Her kan du få en indikasjon på gjennomsnittlig belastning på tilgjengelige avganger i tidsrommet du planlegger å reise. Indikatoren baserer seg på historiske data og vil kunne endre seg ved nye forutsetninger i smittevernsituasjonen. Du får ikke konkret informasjon om ledig kapasitet på en spesifikk avgang (det finner du i denne lenken), men verktøyet gir en indikasjon på hvordan kapasiteten gjennomsnittlig har vært de 5 siste virkedagene, eller lørdager/søndager, på bussene/linjene i et område. Se mer informasjon om kapasitetsindikator og ledig kapasitet på bussen her

Hvordan betale ombord på bussen

Vi anbefaler at du alltid har en forhåndskjøpt billett før du reiser med bussen. I og med at fremdøren igjen er åpnet på bussene på Agder, er det likevel mulig å kjøpe billett ombord på bussen, men ikke med kontanter. Passasjeren er selv ansvarlig for å ha gyldig billett.  Husk at du må vise gyldig billett i en eventuell billettkontroll.

Kjøp billett med bankkort ombord på bussen

Det er mulig å lese av busskort/mobilbillett foran hos sjåfør eller kjøpe billett med bankkort ombord. Ingen kontantbetaling. 

Følgende billetter kan du kjøpe med bankkort hos sjåfør:

Vi anbefaler likevel å ha gyldig billett før du går om bord –dette for å minimere direkte kontakt mellom sjåfør og passasjer. Forhåndskjøpt enkeltbillett eller periodebillett kan kjøpes i mobilbilletten AKT Billett. Har du busskort kan du oppdatere periodebilletter/Flexikort i AKT Nettbutikk, samt fylle på Reisepenger. I Kristiansandsområdet anbefaler vi at du fremdeles benytter bakdør og leser av forhåndskjøpt billett på kortleseren ved bakdøren. 

Forhåndskjøpt billett før du stiger på bussen

 • Du kan kjøpe enkeltbilletter og periodebilletter i appen AKT Billett
 • Du kan kjøpe periodebilletter og fylle på reisepenger i AKT Nettbutikk. I Kristiansandsområdet kan du også kjøpe Flexikort (10 reiser/20 reiser i Kristiansandsområdet) i AKT Nettbutikk).

Våre kundesenter har ordinære åpningstider hvor du kan kjøpe periodebilletter og Flexikort (og legge inn Autoreise).

For å minimere kontakt ansikt til ansikt er det ikke mulig å betale med kontanter ombord!

 

Last ned AKT Billett-appen for hele Agder

Med AKT Billett-appen er det enkelt å forhåndskjøpe periodebilletter eller enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder som kjøres på oppdrag for AKT.

   

Tips og råd for å redusere smitterisikoen

I likhet med alle andre steder der mange mennesker er samlet på et lite areal, så øker risikoen for smitte også på bussen. Derfor anbefaler vi at våre kunder i størst mulig grad reiser utenfor rushtid, eller benytter sykkel/gåing eller hjemmekontor i de tilfeller det er mulig. På bussen øker vi renholdet av håndtak, stoppknapper og andre områder med smitterisiko.

 • Vis hensyn til dine medpassasjerer, det er ikke alltid mulig å se om en person er mer mottakelig for smitte enn andre
 • Er du syk, skal du ikke reise kollektivt
 • Hold avstand ombord på bussen
 • Reis utenfor rushtid i størst mulig grad. Bruk hjemmekontor, sykkel eller gå hvis du har mulighet. Da får vi bedre plass om bord til alle som må bruke kollektivtilbudet.
 • Benytt bakdør for påstigning/avstigning
 • Reis med forhåndsbetalt billett via mobilbilletten AKT Billett. Periodebilletter/Flexikort kan også oppdateres i vår nettbutikk
 • Følg rådene fra helsemyndighetene. Er du syk eller antar at du er smittet, skal du ikke reise med buss
   

Helsemyndighetenes råd om gode vaner forebygger smitte.

Nedenfor følger anbefalinger fra Helsedirektoratet og lenke til oppdatert informasjon.

 

 • Ikke reis hvis du er syk: Hvis du er syk eller mistenker at du er syk bør du ikke reise med offentlig kommunikasjon.
 • Er reisen nødvendig? Vurder nødvendigheten av å gjennomføre reisen.
 • Bruk sykkel og andre transportmidler: Hvis mulig, oppfordres du til å sykle, gå eller bruke andre transportmidler istedenfor å bruke offentlig kommunikasjon.
 • Unngå rush: Forsøk å legge reisen til et tidspunkt utenfor rushtiden for å redusere trengsel på offentlig kommunikasjon, på holdeplasser, i havner osv.
 • God hostehygiene: Unngå å hoste og nyse i retning av medpassasjerer. Dersom du må hoste eller nyse bør du gjøre dette i et engangslommetørkle eller i albuekroken.
 • God håndhygiene: Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen. Vær ekstra oppmerksom på dette når du har vært i direkte kontakt med felles berøringspunkter, slik som håndtak, signalknapper, armlener mv. Unngå å berøre flater når det ikke er nødvendig.
 • Hold avstand: Forsøk å holde god avstand til andre passasjerer. Det anbefales å holde en avstand på minst en meter til andre medpassasjerer på offentlige transportmidler. Dersom du ser at det er trengsel på transportmiddelet du hadde planlagt å reise med, bør du vurdere å vente til neste avgang eller å utsette reisen ytterligere.
 • Vis hensyn til andre reisende: Sørg for å vise hensyn til medpassasjerer og andre reisende, spesielt eldre personer.

Sist faglig oppdatert: 05. mai 2020

AKT følger retningslinjene i veileder for smittevern i kollektivtrafikk utgitt av Helsedirektoratet 

Råd fra Helsenorge angående kollektivtransport

Oppdatert informasjon om coronaviruset finner du på Helsedirektoratet sine nettside

Mer informasjon om coronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettside

Papirlommetørkle
Bruk papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.

Host i albuekroken
Bruk albuekroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

Vask hendene
Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjon
Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

 

Spørsmål og svar om AKT og Coronaviruset

Vi har nedenfor samlet en del spørsmål og svar som du kanskje har rundt hvordan AKT og busselskapene håndterer den pågående krisen i forhold til kollektivtrafikk. For generelt helserelaterte spørsmål knyttet til coronasmitten må du søke svar på Folkehelseinstituttets nettside

Myndighetene har innført avstandsbegrensninger som et av smitteverntiltakene på buss under coronapandemien. I praksis betyr dette at bussene på Agder nå kjører med halv kapasitet av normalkapasitet. Ved å benytte vår nye kapasitetsindikator kan du lettere forutse når det er ledig kapasitet på bussene til og fra Kristiansand sentrum.

Her kan du få en indikasjon på gjennomsnittlig belastning på tilgjengelige avganger i tidsrommet du planlegger å reise. Indikatoren baserer seg på historiske data og vil kunne endre seg ved nye forutsetninger i smittevernsituasjonen.

I likhet med alle andre steder der mange mennesker er samlet på et lite areal, så øker risikoen for smitte. Derfor anbefaler vi at våre kunder i størst mulig grad reiser utenfor rushtid, eller benytter sykkel/gåing eller hjemmekontor i de tilfeller det er mulig.

For å redusere smittefare skjerpes det daglige renholdet ombord på bussene på Agder. Hyppig vask av kontaktflater har høyeste prioritet. Husk at selv om vi forsterker renholdsrutinene er det viktig at alle følger Folkehelseinstituttets rutiner om hånd- og hostehygiene.

 • På bussen øker vi renholdet av håndtak, stoppknapper og andre områder med smitterisiko.
 • Bakdør skal benyttes ved avstigning. 
 • Vi anbefaler våre kunder å holde størst mulig avstand om bord på bussen. Hold minst 1 meters avstand til andre ombord
 • Er du syk eller antar at du er smittet, skal du ikke reise med buss. 
 • Du kan reise med forhånskjøpt billett, enten i mobilbilletten AKT Billett eller på ordinært busskort. Reis med forhåndsbetalt billett via mobilbilletten AKT Billett. Periodebilletter/Flexikort kan også oppdateres i vår nettbutikk
 • Er bussen full? Vent til neste avgang hvis du har mulighet for det. Kan du sykle, gå eller ha hjemmekontor anbefaler vi dette.  Vi anbefaler også flest mulig å reise utenfor rushtiden. 

 

 

Fra 27. april gjenopptas ordinære åpningstider ved våre kundesentre.

Du kan i tillegg nå oss via vårt kontaktskjema på web eller telefon 177. Du finner oss også i sosiale medier.

I henhold til veileder for smittevern i kollektivtrafikken vil sjåfører/konduktører og annen betjening ikke kunne yte assistanse dersom det innebærer at man ikke kan holde ca. 1 m avstand til passasjerene. For personer med nedsatt funksjonsevne innebærer det at man ikke vil få den samme assistanse ved på og avstigning som tidligere, for eksempel til å feste en rullestol om bord.


Såfremt den som trenger bistand holder tilstrekkelig avstand vil sjåfører kunne hjelpe til med å få ut rampen som tidligere. Dersom bussen allerede frakter en rullestol eller barnevogn, må du vente på neste avgang.

Coronapandemien og reisegaranti: Som kunde har du rett til transport innenfor den kapasiteten vi har mulighet til å ha med om bord. Vi er nå pålagt av myndighetene strenge avstandsbegrensninger som smitteverntiltak ombord på våre kjøretøy, som innvirker på tilgjengelig kapasitet.

Det betyr at reisegarantien ikke gjelder hvis transportmiddelet du skal reise med ikke har ledig plass.

 
Snarveier