Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

01.OKT 2019 | 12:20
Arendal: Barbu

Jens Gjerløws vei stengt 03.10 - 24.10 grunnet veiarbeid.

12.SEP 2019 | 12:59
Tvedestrand: Laget

Lagveien stenges helt – omkjøring for linje 154 fra 17/9:

20.AUG 2019 | 14:00
Kristiansand: Tollbodgt

Midlertidig flytting av holdeplasser fra pl Q til pl P.

Alle trafikkmeldinger

Aktuelt

 • Nye soner som følge av nye kommunegrenser

  07.10.19

  1. januar 2020 blir flere kommuner slått sammen på Agder. For deg som bussreisende kan dette innebære færre soner og lavere priser.

  Les mer
 • Rutejusteringer linje 100D fra 7. oktober

  01.10.19

  Fra 07.10.19 endres enkelte av avgangstidene på linje 100D.

  Les mer
 • Setebeltekontroll i buss

  02.09.19

  Fra mandag 2. september vil Statens vegvesen gjennomføre kontroll av beltebruk i busser over hele landet.

  Les mer
 • Omlegging av linje 150 - kortere reisetid Risør - Arendal

  27.08.19

  Nytt ruteopplegg fra 16.09.19 gir inntil 15 minutter kortere reisetid for de lengste reisene. Dagens linje 150 Risør - Tvedestrand - Arendal vil bli splittet opp i to linjer. Ny linje 160 går mellom Risør og Tvedestrand, med bytte på Grenstøl for deg som skal til/fra Arendal. Linje 150 går mellom Tvedestrand og Arendal på ny E18, med stopp på Grenstøl terminal og i Longumkrysset.

  Les mer
 • Forsterkninger i rutetilbudet under Arendalsuka

  08.08.19

  Utvidet tilbud og avvikende holdeplasser under Arendalsuka.

  Les mer
 • Forsendelser fra AKT vedrørende vedtak om skoleskyss

  22.07.19

  AKT innfører nytt system for skoleskyss og det har forekommet at enkelte har mottatt flere forsendelser fra AKT vedr. vedtak om skoleskyss. AKT beklager de ulemper dette har medført. Dette er tekniske utfordringer og vil ikke medføre noen konsekvens for elevens rettighet til skoleskyss for kommende skoleår. Dersom det er noen spørsmål ber vi om at dette sendes per e-post til skoleskyss@akt.no .

  Les mer
 • Ruteendringer Kristiansandsområdet fra 19. august

  18.07.19

  Bedre tilbud på kveldstid og helger, samt ny Bussmetrolinje M4 er de største endringene i rutetilbudet i Kristiansandsområdet fra 19. august.

  Les mer
 • Ekstraavganger under Canal Street 2019

  18.07.19

  Det kjøres ekstra bussavganger torsdag og fredag under Canal Street.

  Les mer
 • Bestillingstransport i Aust-Agder

  27.06.19

  Det settes opp bestillingsruter fra 1. juli for Hastensund/Tromøy og fra 2. juli for gamle E18 Arendal-Tvedestrand

  Les mer
 • Sommerruter på Agder

  21.06.19

  Fra uke 26 er det sommerferie på skolene og enkelte busslinjer kjører etter en litt annerledes ruteplan. Bruk vår app AKT Reise for oppdaterte avgangstider for din busslinje. Nedenfor følger en enkel oversikt for våre ruteområder.

  Les mer
 • Rute- og traséendring i Aust-Agder 24. juni

  17.06.19

  24. juni skjer det endringer på enkelte linjer og traséer i Aust-Agder. På Tromøy bytter linje 102 og linje 103 destinasjon, som igjen medfører nye rutetider på Hisøy og Rykene. Endringene medfører også at bussene vil spre seg mer utover på fellesstrekningen mellom Strømmen og Krøgenes, slik at reisende på denne strekningen får enda flere avganger å velge mellom. Linje 133 og linje 139 vil igjen trafikkere Lillesand sentrum.

  Les mer
 • Tour of Norway 2019

  27.05.19

  Under Tour of Norway vil stenging av veier og områder innvirke på kollektivtrafikken. Enkelte områder vil ikke kunne betjenes eller vil kun betjenes med et redusert tilbud i tidsrommet arrangementet pågår.

  Les mer
 • Vinnere i vår brukerundersøkelse

  23.05.19

  9. mai 2019 gjennomførte AKT en stor brukerundersøkelse på bussene på Agder. Vinnerne av premier er nå trukket.

  Les mer
 • NYHET! Bestillingsrute Lyngdal

  20.05.19

  20. mai starter AKT sammen med Lyngdal kommune et prøveprosjekt med ny bestillingsrute i Lyngdal.

  Les mer
 • Rutetilbudet i Kristiansand på 17. mai

  10.05.19

  I år utvider vi rutetilbudet i Kristiansand med flere avganger enn tidligere år. Det går mange flere avganger på de fleste linjene og bussene kjører i år også når skoletoget og borgertoget går i Kvadraturen. Husk at Familierabatten gjelder på 17. mai.

  Les mer
 • Lokalrute Mandal-Møll-Dølebru

  20.02.19

  Fra mandag 25. februar kan du på hverdager og lørdag reise med linje 210 fra Møll til/fra Mandal og Kristiansand (med bussbytte på Dølebru).

  Les mer
 • Aldersgrensen for barn er nå 6 -17 år

  20.02.19

  Fra 1. februar ble aldersgrensene for barn endret. Nå betaler du barnetakst til og med 17 år.

  Les mer
 • 1. februar 2019: nye busspriser – for hele Agder

  25.01.19

  Med virkning fra 1. februar 2019 endres prisene på periodebilletter og enkeltbilletter. Endringene gjelder ordinære ruter. På ekspressbusser, nattbusser og flybusser gjelder egne priser. Fra 1. februar justeres nedre og øvre aldersgrense for barn til å gjelde mellom 6 år til og med 17 år. Prisjusteringen ellers har generelt fokus på at det fortsatt skal være mer lønnsomt å forhåndsbetale reisen, fremfor å kjøpe enkeltbillett hos sjåfør. Periodebilletter og enkeltbilletter kan du kjøpe i AKT Billett-appen eller på reisekort. Prisene har ikke vært justert siden 2017.

  Les mer
 • Ruteendringer i Kristiansandsområdet fra 2. januar 2019

  11.12.18

  2. januar skjer det enkelte endringer i rutetilbudet i Kristiansandsområdet. I tillegg til en del nye avganger på enkelte linjer, blir en del av avgangene på linje 44 Lokalrute Søgne til Ausviga omgjort til bestillingsruter.

  Les mer
 • Ekstraavganger Sørlandssenteret-Kvadraturen i desember

  06.12.18

  I desember styrker vi rutetilbudet mellom Sørlandssenteret og Kvadraturen. M1 kjører ekstraavganger på kveldstid hverdager og lørdager, samt ekstraavganger på søndager, helt frem til jul.

  Les mer
 • Jule- og nyttårsruter 2018

  28.11.18

  Nedenfor finner du en oversikt over hvordan bussene på Agder kjører jul og nyttår. Merk at det er reduserte åpningstider på AKTs kundesentre jul og nyttår.

  Les mer
 • Kjøp billetten på forhånd – og hjelp bussen fortere frem!

  22.11.18

  Glem kontanter og bankkort – både i bakken og på bussen. Forhåndsbetaling med AKT Billett-appen eller busskort er billigere og raskere, og bidrar til at bussene blir mer presise. Forhåndskjøp sparer både tid og penger; bussen kommer fortere frem og du reiser rimeligere! Forhåndsbetaling med mobilbillett eller reisepenger (på busskortet) gir nesten 40 % rabatt på enkeltbillett i hele Agder – mens periodebillett alltid er billigst for deg som tar buss ofte.

  Les mer
 • Dobbelt så godt busstilbud lørdager på linje 100 og 101

  30.10.18

  Fra og med lørdag 3. november øker frekvensen fra avgang hver time til avgang hver halvtime på dagtid både på linje 100 Arendal – Grimstad – Lillesand – Kristiansand og på linje 101 Eydehavn – Arendal – Fevik – Grimstad. På lørdagskveldene blir det avgang hver time istedenfor annenhver time på linje 100.

  Les mer
 • Ruteendringer i Aust-Agder fra 29. oktober 2018

  23.10.18

  29. oktober skjer det endringer i rutetilbudet Aust-Agder. Linje 100 Arendal– Grimstad – Lillesand – Kristiansand og linje 101 Eydehavn – Arendal – Fevik – Grimstad dobler antall avganger på lørdager, slik at det nå går buss hver halvtime på viktigste strekningene når det er flest som reiser med bussen.

  Les mer
 • Kjøp periodebilletter med AKT Billett-appen!

  10.10.18

  Fra 16. oktober 2018 kan du kjøpe periodebilletter med AKT Billett-appen! Du kan kjøpe 30-dagersbillett for alle alderskategorier (Barn, Ungdom, Ung Voksen, Voksen og Honnør) – samt nyheten 7-dagersbillett for alderskategorien Voksen (30-66 år). I tillegg utvides 24-timersbilletten til å gjelde reiser i hele Agder og kan kjøpes av barn, honnør og voksne. 7-dagers- og 24-timersbillett er praktisk for deg som skal reise ofte med buss over en kortere periode. Merk at Studentkort og Flexikort ikke kan kjøpes med mobilappen. Du kan også kjøpe nattbussbillett i Kristiansandsområdet og i Aust-Agder i AKT Billett-appen under Andre billetter.

  Les mer
 • Velkommen som student på Agder

  13.08.18

  Som student er det mye nytt å sette seg inn i. Her har vi satt sammen noen tips som kan gjøre kollektivhverdagen litt enklere for deg som er ny som student i Agderfylkene.

  Les mer
 • Forbedring i rutetilbudet Sørlandsruta

  01.08.18

  Fra 16. august skjer det store forbedringer i rutetilbudet på linje 200 og 250 på Sørlandsruta. Blant annet blir det avgang hvert kvarter Mandal - Kristiansand mellom kl 06:20 og 08:20 og Kristiansand - Mandal mellom kl 14:00 og 16:30. I tillegg blir det flere korrespondansemuligheter i Lyngdal med linje 250 mot Kvinesdal og Flekkefjord.

  Les mer
 • Avgang hvert kvarter mellom Mandal og Kristiansand i rushtiden

  01.08.18

  Vet du hvor godt busstilbud du egentlig har mellom Mandal og Kristiansand? Blant annet er det avgang hvert kvarter Mandal - Kristiansand mellom kl 06:20 og 08:20 og Kristiansand - Mandal mellom kl 14:00 og 16:30. I tillegg er det timesavganger mellom Farsund/Lyngdal og Kristiansand, med korrespondansemuligheter i Lyngdal med linje 250 mot Kvinesdal og Flekkefjord på mange avganger.

  Les mer
 • AKT nettbutikk – for hele Agder!

  05.07.18

  I nettbutikken kan du holde oversikt over gjenstående dager på periodebillettene, slik at du kan kjøpe ny periode i god tid før den gamle perioden utløper. Du får også frem restverdi på Reisepenger og gjenstående reiser på Flexikortet.

  Les mer
 • Boreal overtok rutekjøringen i Kristiansandsområdet 1. juli

  30.06.18

  1. juli overtok Boreal rutekjøringen i Kristiansandsområdet. Du som kunde vil merke at AKT som oppdragsgiver er opptatt av miljøet og å gjøre det enklere for deg å reise med bussen ved denne overgangen.

  Les mer
 • Ruteendringer i Kristiansandsområdet fra 25. juni

  05.06.18

  Det skjer store endringer i busstilbudet i Kristiansandsområdet fra 25. juni. Nye linjekombinasjoner og endrede holdeplasser i Kvadraturen gjør at bussen bringer deg nærmere dit du skal og at du får kortere gangavstander. I ferieperiodene vil de fleste avganger gå på de samme tidene som resten av året, mens ekstraavganger i rushtiden i hovedsak er innstilt. Merk at Nettbuss vil kjøre rutene til og med 30. juni 2018. Fra 1. juli vil de nye, hvite bussene til Boreal overta busskjøringen. Innføring av ny teknologi medfører at kollektivtrafikken blir mer miljøvennlig i Kristiansandsområdet.

  Les mer
 • Ta linje M1 til Dyreparken, alle dager i uken

  07.05.18

  I mai starter vi søndagskjøring med M1 til Dyreparken på søndager og bevegelige helligdager. Reiser du fra Kristiansand sentrum må du ta buss M1 til Sørlandsparken/Dyreparken fra Metrostoppet for østgående ruter i Henrik Wergelandsgate (plass C) eller Rådhuset (plass K) i Kvadraturen. Husk at AKT Billett (mobilbillett) er et godt og lønnsomt alternativ til ordinære enkeltbilletter.

  Les mer
 • Ruter bevegelige helligdager våren 2019

  21.04.18

  Nedenfor finner du en oversikt over hvordan bussene på Agder kjører på de bevegelige helligdagene i mai/juni, samt åpningstider på kundesentrene. Husk at Familierabatten gjelder alle lørdager, søndager og offentlige helligdager.

  Les mer
 • Tour des Fjords 22. - 24. mai

  05.04.18
 • Påskeruter 2019

  08.03.18

  Nedenfor finner du en oversikt over hvordan bussene på Agder kjører i påsken. Merk at det er reduserte åpningstider på AKTs kundesentre i påsken.

  Les mer
 • Ta ferge med busskort!

  27.11.17

  Fra og med 1. desember 2017 kan personer med periodebilletter for barn (6-17 år), ungdom (18-19 år) eller ung voksen (20-29 år) fra AKT også benytte fergene mellom Arendal, Hisøy og Tromøy uten ekstra kostnad.

  Les mer
 • Ekstra avganger Sørlandssenteret nattåpent

  20.11.17

  I forbindelse med nattåpent fredag 15. og 22. desember, går det ekstra bussavganger på kveldstid i rute M1 og 01 til/fra Kvadraturen og Sørlandssenteret. Disse avgangene kjøres i tillegg til ordinær ruteplan. Ordinære priser og busskort gjelder.

  Les mer
 • NYHET! Priskalkulator

  14.11.17

  Er du usikker på hvilken billett som lønner seg for deg? Prøv vår priskalkulator – og finn beste alternativ basert på dine reisevaner!

  Les mer
 • Nå kan du betale for bussen med mobilen!

  23.10.17

  Den nye AKT Billett-appen gjør det lettere og rimeligere å reise kollektivt i hele Agder.

  Les mer
 • Spar 40 prosent når du tar buss med mobil!

  23.10.17

  Nye endringer i Agder Kollektivtrafikk gjør bussreisen billigere, raskere og tryggere.

  Les mer
 • Bli sett – bruk refleks!

  19.10.17

  Ved å bruke refleks gjør du det lettere for våre sjåfører å se deg i tide.

  Les mer
 • Fra 16. oktober: Nye busspriser og mobilbillett – for hele Agder

  07.10.17

  Mandag 16. oktober 2017 ble det innført en rekke endringer for busspassasjerene i Agder. Endringene omfatter nye busspriser, ny soneinndeling og ny mobilbillett – for hele Agder. I sum handler de nye tiltakene om forenkling. Det er nå like priser og lik sonestruktur i begge fylker. I tillegg ble AKT Billett-appen innført, som gjør det lettere å forhåndskjøpe enkeltbilletter på alle linjer i hele Agder. Husk at uansett om du tar buss ofte eller bare av og til, så vil det alltid lønne seg å forhåndsbetale bussreisen fremfor å kjøpe enkeltbillett med kontanter eller bankkort på bussen. Fra 16. oktober gir forhåndsbetaling med mobilbillett eller reisepenger (på reisekortet) 40 % rabatt på enkeltbillett for barn, voksen og honnør.

  Les mer
 • Følg AKT på sosiale medier

  31.08.17

  Velkommen til AKT på sosiale medier. Her vil du finne informasjon om alt det spennende som rører seg i kollektivtrafikken på Agder.

  Les mer
 • Bedre busstilbud i Arendal og Grimstad

  07.08.17

  Det siste året har busstilbudet og antall avganger i rushtiden økt betydelig på flere linjer i Aust-Agder. Det har også blitt innført like busspriser og felles sonestruktur i begge Agder-fylkene (1 sone = 1 kommune). Det skal lønne seg å forhåndskjøpe bussbilletten og derfor har vi innført AKT Billett-appen, som gir 40 % rabatt på enkeltbillett for barn, voksen og honnør i hele Agder. Vi har også lansert en ny og mer brukervennlig nettbutikk for oppdatering av periodebilletter – samt påfyll av reisepenger på busskortet ditt.

  Les mer
 • Holdeplassopprop på buss i Setesdal, Birkenes, Froland og Åmli

  24.01.17

  Fra og med onsdag 25. januar aktiveres skjerm med holdeplassopprop i bussene i Setesdal/Iveland, Birkenes, Froland og Åmli. Fra denne dagen vil alle holdeplasser i ruten bli annonsert med lydsignal og stemme over bussens høyttalersystem, samt vises på passasjerskjerm. I tillegg blir sanntidsinformasjon tilgjengelig i reiseplanlegger og appen AKT-Reise. Dette innebærer at nesten alle lokalbusser på Agder nå er å finne i sanntid.

  Les mer
 • Sanntid med et "sveip"

  30.09.16

  Nå får du sanntid, kun med et "sveip", på iPhone med IOS 10

  Les mer
 • Nye åpningstider kundesenter Kristiansand

  24.05.16

  Fra mandag 30. mai får kundesenteret i Tollbodgata 22 nye åpningstider. Dette gjelder også ruteopplysningstelefon 177.

  Les mer
 • AKT med sanntidsinformasjon i Google Maps

  27.03.16

  Nå finner du sanntidsinformasjon fra AKT i Google maps

  Les mer
 • Gøy i byen

  22.02.16

  Hva skal du ta deg til i vinterferien? Her finner du tips til aktuelle ting du kan gjøre i skolens vinterferie i Kristiansand. Husk at du kan bruke bussen til de fleste aktivitetene når du skal ha det gøy i byen....

  Les mer
 • Holdeplassopprop i buss i Flekkefjordområdet

  02.02.16

  Fra tirsdag 2. februar aktiveres skjerm med holdeplassopprop i bussene i Flekkefjord/Kvinesdal/Sirdal. Fra denne dagen vil alle holdeplasser i ruten bli annonsert med lydsignal og stemme over bussens høyttalersystem, samt vises på passasjerskjerm. I tillegg blir sanntidsinformasjon tilgjengelig i reiseplanlegger og appen AKT-Reise

  Les mer
 • Unngå dyre reisevaner – ta bussen!

  17.11.15

  Vil du unngå dyre reisevaner, lønner det seg ta bussen. Du slipper du alle de høye bilutgiftene, som f.eks. drivstoff, parkering, bomavgifter m.m. Med busskort reiser du alltid på rimeligste og enkleste måte, og med vår reiseplanlegger får du full oversikt over når bussen kommer og går.

  Les mer
 • Oppdag AKT

  05.09.15

  Oppdagelsesreisen begynner her! <br />Utforsk alle mulighetene på veien mot en lettere og mer oversiktlig bussreise.

  Les mer
 • Reis lett og kontantfritt ...

  13.04.15

  Enten du tar buss ofte eller bare av og til, lønner det seg å forhåndsbetale bussreisen fremfor å kjøpe enkeltbillett med kontanter om bord på bussen.

  Les mer
 • Sanntid i appene

  27.12.13

  Husk at sanntidsinformasjon er tilgjengelig i reiseappen «AKT Reise» (både Android og IOS-versjon). Sanntidsinfo er tilgjengelig i Kristiansandsområdet og i store deler av Aust-Agder, men vil i løpet av de neste år bli tilgjengelig flere og flere steder i Agderfylkene.

  Les mer
 • Sanntid – en bedre bussopplevelse

  04.09.13

  Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) innføres høsten 2013 i Kristiansandsområdet. 4. september presenteres systemet for publikum på holdeplasser og buss. Sanntid gir bedre og mer oppdatert informasjon som gjør det lettere og mer oversiktlig for deg å reise med bussen. Sanntid gir trygghet og forutsigbarhet for alle bussreisende og innføres for at du som passasjer skal bli bedre ivaretatt.

  Les mer
 • Reis lett med nye akt.no

  24.06.13

  Velkommen til vår nye nettside! All informasjon om kollektivtilbudet i Agder får du nå her. Akt.no erstatter de tidligere nettsidene busskort.no og 177-agder.no. På nettsiden finner du vår nye og forbedrede reiseplanlegger som hjelper deg med å finne reiseruter og rutetider. Reiseplanleggeren kan også lastes ned som mobilapp for iPhone og Android – helt gratis. Du kan også sjekke priser og hvilket busskort som er lønnsomt for deg. Dersom du har reisekort fra AKT, kan du oppdatere dette i vår nettbutikk. God tur med bussen!

  Les mer