Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
9t14- gruppebillett

9t14- gruppebillett

9t14-gruppebillett er en gruppebillett har som mål å kunne tilby skoler, barnehager og organiserte grupper billigere transport på det ordinære ruteopplegget, på tider av døgnet hvor det vanligvis er færre passasjerer på bussene. 9t14 gruppebillett kan kjøpes og benyttes på bussene fra 26. september 2018.

9t14- gruppebillett

fra 26. september 2018, oppdatert 1 februar 2019:

Hva er 9t14 gruppebillett:

Billetten er for mindre grupper som reiser selvstendig og sporadisk, og ikke er en del av større organiserte opplegg (eksempelvis Den kulturelle skolesekken etc*). Billetten kan brukes mellom kl 09:00 og 14:00, mandag til fredag hele året.

Du kan kjøpe to typer billetter:

- 9t14 liten, for grupper inntil 8 personer (voksne og barn), kr 80,-

- 9t14 stor, for grupper inntil 15 personer (voksne og barn), kr 150,-

Det skal kun kjøpes én felles billett for gruppen, det utstedes ikke enkeltbillett til den enkelte reisende. Det må minimum være én voksen reisende med gruppen. Billetten kan ikke brukes til individuelle reiser.

 

*Ved større fellesarrangement som gjelder hele/flere skoler og barnehager (eksempelvis forestillinger i "Den kulturelle skolesekken") anbefales det å bestille egen transport fra busselskapene. Det er ikke plassgaranti for reise på 9-14-gruppebillett.

 

Hvem gjelder 9t14 for:

Billetten kan brukes av alle barnehager, grunnskoler og andre grupper med barn under 18 år på Agder. Billetten gjelder i et tidsrom der eksisterende busser/avganger har ledig kapasitet i tidsrommet mellom kl 09:00 og 14:00. Billetten brukes derfor på det ordinære rutetilbudet, uten at det settes opp ekstraavganger.

 

Hvordan kjøpe 9t14 gruppebillett:

Billetten kjøpes om bord på bussen hos sjåfør. Kjøperen foretar enten:

 • utlegg (ved kjøp med kontanter eller bankkort) eller
 • benytter busskort med reisepenger.

 

Hvordan bruke 9t14 gruppebillett:

9t14 kan benyttes på alle ordinære busser på Agder mellom kl 09:00-14:00.  Billetten kan bruke i alle soner, uavhengig av reiselengde. Siste påstigning må skje før kl 14:00.

 • Billetten kjøpes hos sjåfør og må forevises sjåfør hver gang gruppen går på en ny buss (også hver gang gruppen bytter buss).
 • Merk at gruppen må reise samlet på hele reisen. Totalt antall personer må ikke overstige antallet personer som billetten er gyldig for.
 • Av kapasitetshensyn er det kun plass til maksimalt 15 personer samlet pr. bussavgang. Gruppen må selv regulere antall grupper som reiser pr avgang.
 • Merk at det ikke er plassgaranti for gruppen.
 • Billetten er gyldig i 90 minutter fra kjøpstidspunktet. Siste påstigning ved korrespondanser må skje før utløpstiden er passert.

 

 

Spørsmål og svar om 9t14 Gruppebillett

Billetten kan brukes av barnehager og grunnskoler på Agder, både kommunale og private. Billetten er for mindre grupper som reiser selvstendig og sporadisk, og ikke er en del av større organiserte opplegg (eksempelvis Den kulturelle skolesekken etc.)

 Det finnes to størrelser på billetten, avhengig av størrelsen på reisegruppen:

 • 9t14 liten, for grupper inntil 8 personer (voksne og barn), kr 80,-
 • 9t14 stor, for grupper inntil 15 personer (voksne og barn), kr 150,-
 • 9t14 kan benyttes på alle ordinære busser på Agder mellom kl 09:00-14:00. 
 • Billetten kan brukes i alle soner, uavhengig av reiselengde.
 • Siste påstigning må skje før kl 14:00.

Billetten kjøpes om bord på bussen hos sjåfør. Kjøperen foretar enten:

 • kjøp med kontant/bankkort
 • benytter busskort med reisepenger.

9t14 må forevises sjåfør hver gang gruppen går på en ny buss (også hver gang gruppen bytter buss). 9t14 kan foreløpig ikke kjøpes på mobilbillett eller andre betalingsmåter. 

Nei, det er ikke mulig å kjøpe 9t14 gruppebillett som mobilbillett. Gruppebilletten må kjøpes hos sjåfør, enten med bankort/kontanter eller Reisepenger. 

Nei, gruppen må gå inn via fordøren ved sjåfør (selv om det på bussene i Kristiansand nå er tillatt å gå på bussen via bakdøren, så lenge man har en forhåndskjøpt billett). 9t14 gruppebillett må kjøpes hos sjåfør og gruppen må derfor gå på bussen via fordøren. Vi anbefaler også at gruppen går på via fordør ved korrespondanser/overganger, også i Kristiansandsområdet.

9t14 er et tilbud som benytter de ordinære bussavgangene, når det vanligvis er færre passasjerer på bussen og god kapasitet til å ta i mot grupper. I bytrafikken begynner "rushtiden" rundt kl 14:00. Det betyr at det ofte er mindre plass på bussen, noe som gjør det vanskelig å få plass til større grupper. 

9t14 kan kun brukes mandag-fredag, ikke i helger og offentlige fridager. 

Nei, ved kjøp av 9t14 gruppebillett får man ikke ytterligere rabatt, selv om man benytter Reisepenger. Det er kun på ordinære individuelle enkeltbilletter man oppnår rabatt ved bruk av Reisepenger.

 

9t14 utnytter kun ledig kapasitet på det eksisterende ruteopplegget innenfor et tidsrom det vanligvis er færre som bruker bussen. Billetten utnytter derfor kun ledig kapasitet som allerede er satt opp, og billetten gir ikke plassgaranti. Hvis bussen er full når den kommer til deres holdeplass må dere enten dele dere eller vente på neste avgang. Det settes ikke opp ekstraavganger knyttet til 9t14 gruppebillett.

 
Snarveier