Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • NYHET! AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

20.SEP 2018 | 15:09
Vennesla: sentrum

Flytting holdeplass Vennesla sentrum nord 24.09 --07.10

12.SEP 2018 | 12:31
Kristiansand: rutebilst

Flytting av holdeplass for linje 200 og Flybussen på rutebilstasjonen

23.AUG 2018 | 20:00
Bygland: rv 9

Fånefjelltunnelen stengt for vedlikehaldsarbeid 27.08-27.09

Alle trafikkmeldinger
Midlertidig omlegging av busser på Søm fra 14. august

Midlertidig omlegging av busser på Søm fra 14. august

Grunnet vei- og anleggsarbeid mellom Torsvikheia og Torsvikkleiva stenges Vardåsveien for gjennomgående trafikk fra 14. august. Dette medfører store linje- og traséendringer på Søm. Linje M3 og A3 endrer trasé, og det opprettes en midlertidig linje 3X på Vardåsveien (nord).

SE STØRRE KART SOM PDF-FIL HER!


Vei- og anleggsarbeid på Vardåsveien fra 14. august:

Vei- og anleggsarbeid gjør at Vardåsveien stenges for gjennomgående trafikk mellom Torsvikheia og Torsvikkleiva fra 14. august. Antatt varighet for stengingen er 6 uker fremover fra denne datoen. Dette medfører at linje M3 og A3 endrer trasé, mens det opprettes en midlertidig busslinje 3X for å betjene de nordlige delene av Søm/Vardåsveien i stengeperioden.

 

Linje M3 og A3 endrer trasé på Søm:

Fra 14. august vil M3 og A3 kjøre avvikende trasé på Søm. Avgangene i linje M3 kjøres fra Kvadraturen til Rona, deretter tilbake til Sømsveien/Torsvikkleiva, opp på Vardåsveien og videre til Søm terrasse, Lianveien og Rona.

Linje M3 Søm–Kvadraturen–Slettheia:

 • M3 vil fra 14. august kjøre ordinær trasé fra Kvadraturen til Rona–SømsveienTorsvikkleivaVardåsveienLian Ringvei–Strømme senter– Rona– ordinær trasé til Kvadraturen

Linje A3 Søm–Kvadraturen

 • Linje A3 starter ved Sømsveien/Torsvikkleiva på avgangene mot Kvadraturen på morgenen. Linje A3 kjører samme trasé som M3 - men betjener ikke Strømme og kjører istedet direkte til Rona, via Dvergnesveien. På avgangene på ettermiddagen fra Kvadraturen er Lianveien siste holdeplass.

 

Midlertidig linje 3X på Vardåsveien (nord):

For å betjene de nordlige delene av Søm/Vardåsveien vil det fra 14. august bli opprettet en midlertidig linje, 3X, som vil kjøre:

RonaStrømmeveienLian RingveiVardåsveien–Torsvikheia handel (hvor bussen snur)VardåsveienLian RingveiStrømmeveienRona 

Linje 3X har gode korrespondansemuligheter på Rona videre til/fra Kvadraturen. All på- og avstigning på linje 3X på Vardåsveien mellom Lianveien og Torsvikheia handel (dvs. Snehvitbakken, Gudbrandslia, Rødhettes vei og Nordlia) skjer kun på ordinære holdeplasser i retning Torsvikheia handel. På returen fra Torsvikheia handel kjører bussen direkte til Lianveien (dvs. ingen stopp på Vardåsveien.)


Linje 254
til KKG. Inntil videre går det ikke egen skolebuss fra Søm til KKG. Benytt ordinært rutetilbud. 

 

Se nedenfor hvilke konsekvenser omleggingen har for deg som vanligvis tar bussen fra en fast holdeplass. Sjekk mot kartet over.

Konsekvenser for deg som tar bussen fra ...

Strekningen betjenes av M3 til/fra Kvadraturen. Merk at M3 kjører til Søm syd før Lianveien og Strømme. For lokale reiser Rona–Strømme–Lianveien kan også midlertidig linje 3X benyttes. Linje A3 betjener Lianveien, men ikke Strømme.

 

For lokale reiser fra Strømme/Lianveien til Søm syd må man benytte første buss til Rona og bytte der til M3 mot Søm syd.

Strekningen betjenes av linjene M3 og A3 til/fra Kvadraturen.

Normale avgangstider.

Holdeplassene blir ikke betjent.

Benytt holdeplassene Torsvikheia handel (midlertidig linje 3X), Vardåsveien/Torsvikkleiva (linje M3 og A3) eller Sømsveien (linje 17, M3 og A3)

Strekningen betjenes av midlertidig linje 3X til/fra Rona. Fra Kvadraturen benyttes linjene M1, M2, M3, 18, 35, 137 eller 139 til Rona for bussbytte. Linje 3X går fra snuplassen på Rona i retning Torsvikheia handel, via Strømme. All på-/avstigning på linje 3X på Vardåsveien mellom Lianveien og Torsvikheia handel (dvs. Snehvitbakken, Gudbrandslia, Rødhettes vei og Nordlia) skjer kun på ordinære holdeplasser i retning Torsvikheia handel. På returen fra Torsvikheia handel kjører bussen direkte til Lianveien (dvs. ingen stopp på Vardåsveien.) Linje 3X går like ofte som ordinær M3, men vær oppmerksom på endringer i avgangstidene.

På kveldstid og i helger er det korrespondanse fra linje M3 til 3X og fra 3X til M3 (venter ved mindre forsinkelser). Ved avgang hvert 20. minutt venter ikke 3X på forsinkede busser i andre linjer.

For lokale reiser på Søm eller til/fra Kvadraturen er det også mulig å bytte mellom 3X, M3 og A3 ved Lianveien (NB! Ingen korrespondanse).