Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • NYHET! AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

16.OKT 2018 | 11:31
Kristiansand: rutebilst

Ny merking holdeplass for linje 200 og Flybussen på rutebilstasjonen fra A til 16

12.OKT 2018 | 15:00
Kristiansand: Tollbodgata

Busser til/fra Kvadraturen kjører alternativ trasé i øvre del av Tollbodgata

12.OKT 2018 | 13:51
Vennesla: sentrum

Flytting holdeplass Vennesla sentrum nord 16.10-09.12

Alle trafikkmeldinger
Nye busspriser 2016 for Vest-Agder og Kristiansandsområdet

Nye busspriser 2016 for Vest-Agder og Kristiansandsområdet

Med virkning fra 1. februar 2016 endres prisene på busskort og enkeltbilletter. Endringene gjelder ordinære ruter; på ekspressbusser, nattbusser og flybusser gjelder egne priser.

Nye busspriser 2016 for Vest-Agder og Kristiansandsområdet

Prisjusteringen har fokus på at det fortsatt skal være mer lønnsomt å forhåndsbetale reisen, fremfor å kjøpe enkeltbillett hos sjåfør. I tillegg er prisen på ungvoksenkortet uforandret fra i fjor.

 

 BUSSPRISER FRA 1. FEBRUAR 2016:

 

Enkeltbilletter

Klikk her for mer informasjon om bruk av enkeltbilletter.


Ruteområdet i Kristiansandsområdet er delt inn i grønn, gul og blå fargekode. Prisen for enkeltbillett blir beregnet ut fra hvor mange soner du passerer. Du betaler nærtakst ved reise innenfor én av sonene i Kristiansandsområdet. Finn først reisestrekning i sonekart før du finner prisen i pristabellen nedenfor. Du kan kjøpe hele reisen fra avgangssone til ankomstsone. 

Sonekart for Kristiansandsområdet


Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale for Agder Kollektivtrafikk AS. 
På ekspressbusser/flybusser/nattbusser gjelder egne takster.

      

Sirkel Billetter Pos AKT RGB

ENKELTBILLETT 
OM BORD

 Sirkel Mobiltelefon Pos AKT RGB

AKT MOBILBILLETT 
SMS

Sirkel Mobiltelefon Pos AKT RGB

AKT MOBILBILLETT
BANKKORT

Voksen Barn/honnør Voksen Barn/honnør Voksen Barn/honnør
REISE INNAD I NÆRSONE  31,­–  16,­–  27,­–   14,­–  22,– 11,– 


REISE 
MELLOM

Grønn

Gul

                    43,– 22,–  37,–  19,–  32,–  16,–
Grønn Blå    58,–  29,–  49,–  25,–  44,–  22,–
Gul Blå VIA  43,– 22,–   37,–   19,–  32,–   16,–
Gul Gul Grønn  43,– 22,–   37,–   19,–  32,–   16,–
Blå Blå Grønn   58–   29,–  49,–  25,–   44,–  22,–
Blå Gul Grønn   58,–  29,–  49,–  25,–   44,–  22,–

 pr 1. februar 2016

 


Pris avhengig av ønsket reiselengde. Sjekk prisen mot antall soner i sonetabell for Aust-Agder. Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale for Agder Kollektivtrafikk AS og Aust-Agder fylkeskommune. På ekspressbusser/flybusser/nattbusser gjelder egne priser.

 

 

Antall soner

Enkeltbillett

Voksen

Reisepenger 

30 % rabatt

Enkeltbillett

Barn/Honnør

Reisepenger

30 % rabatt

1 34,- 23,80 17,- 11,90
2 53,- 37,10 27,- 18,90
3 72,- 50,40 36,- 25,20
4 91,- 63,70 46,- 32,20
5 112,- 78,40 56,- 39,20
6 133,- 93,10 67,- 46,90
7 154,- 107,80 77,- 53,90
8 175,- 122,50 88,- 61,60
9 196,- 137,20 98,- 68,60
10 217,- 151,90 109,- 76,30
11 238,- 166,60 119,- 83,30
12 259,- 181,30 130,- 91,00
13 280,- 196,00 140,- 98,00
14 301,- 210,70 151,- 105,70
15 322,- 225,40 161,- 112,70
16 343,- 240,10 172,- 120,40
17 364,- 254,80 182,- 127,40
18 385,- 269,50 193,- 135,10
19 406,- 284,20 203,- 142,10
20 427,- 298,90 214,- 149,80
21 448,- 313,60 224,- 156,80
22 469,- 328,30 235,- 164,50
23 490,- 343,00 245,- 171,50
24 511,- 357,70 256,- 179,20
25 532,- 372,40 266,- 186,20
26 553,- 387,10 277,- 193,90
27 574,- 401,80 287,- 200,90
28 595,- 416,50 298,- 208,60
29 616,- 431,20 308,- 215,60
30 637,- 445,90 319,- 223,30

 Priser pr 1. februar 2016

 

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.

VA = For reiser innenfor Vest-Agder gjelder egne soner og priser.  

 

AVREISESTEDANKOMSTSTED
Linje 501 Kristiansand NarLinje 522 Kristiansand OstLinje 502 Kristiansand VestLinje 512 Kristiansand NordLinje 504 VenneslaLinje 507 SongdalenLinje 505 SogneLinje 601 MandalLinje 710 LyngdalLinje 801 FlekkefjordLinje 215 LillesandLinje 211 GrimstadLinje 201 ArendalLinje 105 TvedestrandLinje 101 RisorLinje 309 Evje Og HornnesLinje 313 ByglandLinje 404 ValleLinje 407 BykleLinje 410 Hovden
501 Kristiansand Nær VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 5 8 11 13 8 11 19 21 24
522 Kristiansand Øst VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 3 5 7 10 12 7 10 18 20 23
502 Kristiansand Vest VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 7 10 18 20 23
512 Kristiansand Nord VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 7 10 18 20 23
504 Vennesla  VA  VA  VA  VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 7 10 18 20 23
507 Songdalen VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 6 9 17 19 22
505 Søgne VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 7 10 18 20 23
601 Mandal VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 7 9 11 14 16 8 11 19 21 24
710 Lyngdal VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 10 12 14 16 18 9 12 20 22 25
801 Flekkefjord VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 14 16 18 20 22 13 16 24 26 29
215 Lillesand 4 3 4 4 5 5 5 7 10 14 1 3 5 8 10 8 11 19 21 24
211 Grimstad 6 5 6 6 7 7 7 9 12 16 3 1 3 6 8 7 10 18 20 23
201 Arendal 8 7 8 8 9 9 9 11 14 18 5 3 1 4 6 9 12 20 22 25
105 Tvedestrand 11 10 11 11 12 12 12 14 16 20 8 6 4 1 3 10 13 21 23 26
101 Risør 13 12 13 13 14 14 14 16 18 22 10 8 6 3 1 12 15 23 25 27
309 Evje og Hornnes 8 7 7 7 7 6 7 8 9 13 8 7 9 10 12 1 4 12 14 17
313 Bygland 11 10 10 10 10 9 10 11 12 16 11 10 12 13 15 4 1 9 11 14
04 Valle 19 18 18 18 18 17 18 19 20 24 19 18 20 21 23 12 9 1 3 6
407 Bykle 21 20 20 20 20 19 20 21 22 26 21 20 22 23 25 14 11 3 1 4
410 Hovden 24 23 23 23 23 22 23 24 25 29 24 23 25 26 27 17 14 6 4 1


Pris er avhengig av ønsket reiselengde. Sjekk prisen mot antall soner i sonetabell for Vest-Agder.
Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale for Agder Kollektivtrafikk AS.
På ekspressbusser, flybusser og nattbusser gjelder egne takster. 

Husk at reisepenger gir 20 % rabatt på voksen enkeltbillett. 

 

Antall soner

Enkeltbillett
Voksen

Reisepenger
20 % rabatt

Enkeltbillett
Barn/honnør

Reisepenger
20 % rabatt 

1

43,–

34,40

22,–

17,60 

2

58,–

46,40

29,–

23,20

3

73,–

58,40

37,–

29,60 

4

88,-

70,40

44,–

35,20 

5

105,–

84,-

53,–

42,40

6

122,–

97,60

61,–

48,80 

7

139,–

111,20

70,–

56,- 

8

156,–

124,80

78,–

62,40

9

173,–

138,40

87,–

69,60 

10

190,–

152,-

95,–

76,- 

11-15

207,–

165,60

104,–

83,20 

 Pr 1. februar 2016. *Merk at papirutgaven av takstbrosjyre 2016 for Vest-Agder og Kristiansand, har feil pris for Reisepenger barn/honnør i 1 sone. Rikig pris i tabell ovenfor.

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.

K = For reiser innenfor Kristiansandsområdet gjelder egne soner og priser.
N = Nærtakst for sentrumsnære områder. 

 

  

 

AVREISESTEDANKOMSTSTED
Linje 501 KristiansandLinje 504 VenneslaLinje 507 SongdalenLinje 505 SogneLinje 601 MandalLinje 604 VigelandLinje 608 MarnardalLinje 611 KonsmoLinje 701 FarsundLinje 710 LyngdalLinje 714 Hagebostad NLinje 614 Aseral Kjyrkjeb Linje 801 FlekkefjordLinje 810 KvinesdalLinje 816 Tonstad
501 Kristiansand K K K K 5 6 5 5 10 8 6 7 12 10 15
504 Vennesla K K K K 6 7 6 6 11 9 7 8 13 11 15
507 Songdalen K K K K 4 5 3 3 9 7 4 5 11 9 15
505 Søgne K K K K 3 5 4 4 8 6 5 6 10 8 14
601 Mandal 5 6 4 3 N 2 4 4 6 4 6 7 8 6 12
604 Vigeland 6 7 5 5 2 1 5 3 5 3 5 6 7 5 11
608 Marnardal 5 6 3 4 4 5 1 3 9 7 4 5 11 9 15
611 Konsmo 5 6 3 4 4 3 3 1 7 5 3 4 7 9 13
701 Farsund 10 11 9 8 6 5 9 7 N 3 7 10 7 5 11
710 Lyngdal 8 9 7 6 4 3 7 5 3 1 5 8 5 3 9
714 Hægebostad N 6 7 4 5 6 5 4 3 7 5 1 4 9 7 13
614 Åseral (Kyrkjeb.) 7 8 5 6 7 6 5 4 10 8 4 1 12 10 15
801 Flekkefjord 12 13 11 10 8 7 11 7 7 5 7 12 N 3 5
810 Kvinesdal 10 11 9 8 6 5 9 9 5 3 9 10 3 1 7
816 Tonstad 15 15 15 14 12 11 15 13 11 9 13 15 5 7 1

24-timersbillett (for Kristiansandsområdet)

Klikk her for mer informasjon om bruk av 24-timersbillett.

24-timersbillett: 100,–

Flexikort (for Kristiansandsområdet)

Klikk her for mer informasjon om bruk av Flexikort.

FLEXIKORT:

 • 20 reiser: 430.–
 • 10 reiser: 250,–

Periodekort for andre områder

Klikk her for mer informasjon om  bruk av periodekort.

 • Periodekort Flekkefjord: 360,–
 • Periodekort Mandal: 360,–

Reisepenger (Verdikort)


20 % RABATT FOR VOKSEN, BARN/HONNØR 

Betaling med reisepenger gir 20 % rabatt på barn, voksen og honnør enkeltbillett.
For priser ved bruk av reisepenger, se pristabeller for enkeltbilletter.

Klikk her for mer informasjon om bruk av reisepenger.

Periodekort

Klikk her for mer informasjon om bruk av periodekort.


BARN (4–15 ÅR): 360,–

 • Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder

UNGDOM (16–19 ÅR): 410,–

 • Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder

UNG VOKSEN (20–29 ÅR): 530,–

 • Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder

HONNØR (OVER 67 ÅR): 410,–

 • Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder

VOKSEN (30–66 ÅR): fra 820,– til 1 530,–

 • Reis så ofte du vil i 30 dager, i hele Agder. 
  Pris er avhengig av ønsket reiselengde. 
  Se under for pris- og sonetabell for voksenkortet

 PRIS- OG SONETABELL FOR VOKSENKORTET:


Pris avhengig av ønsket reiselengde. Merk: Ved kjøp må du oppgi ønsket reisestrekning.

Antall soner Voksen 30 dager  Voksen 180 dager
1 820,– 4 100,–
2 820,– 4 100,–
3 950,– *4 750,–
4 1 100,– *5 500,–
5 1 300,– *6 500,–
6 1 300,– *6 500,–
7-15  1 530,– 7 650,

Priser pr 1. februar 2016 *Merk at papirutgaven av takstbrosjyre 2016 for Vest-Agder og Kristiansand, har feil pris for 180 dager voksen for 3,4, 5 og 6 soner. Rikig pris i tabell ovenfor.

 

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.
K = For reiser innenfor Kristiansandsområdet gjelder egne soner og priser.
N = Nærtakst for sentrumsnære områder.

AVREISESTEDANKOMSTSTED
Linje 501 KristiansandLinje 504 VenneslaLinje 507 SongdalenLinje 505 SogneLinje 601 MandalLinje 604 VigelandLinje 608 MarnardalLinje 611 KonsmoLinje 701 FarsundLinje 710 LyngdalLinje 714 Hagebostad NLinje 614 Aseral Kjyrkjeb Linje 801 FlekkefjordLinje 810 KvinesdalLinje 816 Tonstad
501 Kristiansand K K K K 5 6 5 5 10 8 6 7 12 10 15
504 Vennesla K K K K 6 7 6 6 11 9 7 8 13 11 15
507 Songdalen K K K K 4 5 3 3 9 7 4 5 11 9 15
505 Søgne K K K K 3 5 4 4 8 6 5 6 10 8 14
601 Mandal 5 6 4 3 N 2 4 4 6 4 6 7 8 6 12
604 Vigeland 6 7 5 5 2 1 5 3 5 3 5 6 7 5 11
608 Marnardal 5 6 3 4 4 5 1 3 9 7 4 5 11 9 15
611 Konsmo 5 6 3 4 4 3 3 1 7 5 3 4 7 9 13
701 Farsund 10 11 9 8 6 5 9 7 N 3 7 10 7 5 11
710 Lyngdal 8 9 7 6 4 3 7 5 3 1 5 8 5 3 9
714 Hægebostad N 6 7 4 5 6 5 4 3 7 5 1 4 9 7 13
614 Åseral (Kyrkjeb.) 7 8 5 6 7 6 5 4 10 8 4 1 12 10 15
801 Flekkefjord 12 13 11 10 8 7 11 7 7 5 7 12 N 3 5
810 Kvinesdal 10 11 9 8 6 5 9 9 5 3 9 10 3 1 7
816 Tonstad 15 15 15 14 12 11 15 13 11 9 13 15 5 7 1

 

 

 

 


Pris avhengig av ønsket reiselengde. Merk: Ved kjøp må du oppgi ønsket reisestrekning.

Antall soner Voksen 30 dager
1 870,–
2 870,–
3 870,–
4 870,–
5 1 200,–
6 1 200,–
7-29 1 530,–

Pr 1. februar 2016

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.
VA = For reiser innenfor Vest-Agder gjelder egne soner og priser.  

 

AVREISESTEDANKOMSTSTED
Linje 501 Kristiansand NarLinje 522 Kristiansand OstLinje 502 Kristiansand VestLinje 512 Kristiansand NordLinje 504 VenneslaLinje 507 SongdalenLinje 505 SogneLinje 601 MandalLinje 710 LyngdalLinje 801 FlekkefjordLinje 215 LillesandLinje 211 GrimstadLinje 201 ArendalLinje 105 TvedestrandLinje 101 RisorLinje 309 Evje Og HornnesLinje 313 ByglandLinje 404 ValleLinje 407 BykleLinje 410 Hovden
501 Kristiansand Nær VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 5 8 11 13 8 11 19 21 24
522 Kristiansand Øst VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 3 5 7 10 12 7 10 18 20 23
502 Kristiansand Vest VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 7 10 18 20 23
512 Kristiansand Nord VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 7 10 18 20 23
504 Vennesla  VA  VA  VA  VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 7 10 18 20 23
507 Songdalen VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 6 9 17 19 22
505 Søgne VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 7 10 18 20 23
601 Mandal VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 7 9 11 14 16 8 11 19 21 24
710 Lyngdal VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 10 12 14 16 18 9 12 20 22 25
801 Flekkefjord VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 14 16 18 20 22 13 16 24 26 29
215 Lillesand 4 3 4 4 5 5 5 7 10 14 1 3 5 8 10 8 11 19 21 24
211 Grimstad 6 5 6 6 7 7 7 9 12 16 3 1 3 6 8 7 10 18 20 23
201 Arendal 8 7 8 8 9 9 9 11 14 18 5 3 1 4 6 9 12 20 22 25
105 Tvedestrand 11 10 11 11 12 12 12 14 16 20 8 6 4 1 3 10 13 21 23 26
101 Risør 13 12 13 13 14 14 14 16 18 22 10 8 6 3 1 12 15 23 25 27
309 Evje og Hornnes 8 7 7 7 7 6 7 8 9 13 8 7 9 10 12 1 4 12 14 17
313 Bygland 11 10 10 10 10 9 10 11 12 16 11 10 12 13 15 4 1 9 11 14
04 Valle 19 18 18 18 18 17 18 19 20 24 19 18 20 21 23 12 9 1 3 6
407 Bykle 21 20 20 20 20 19 20 21 22 26 21 20 22 23 25 14 11 3 1 4
410 Hovden 24 23 23 23 23 22 23 24 25 29 24 23 25 26 27 17 14 6 4 1

 

 

 

Spørsmål og svar om årlig prisjustering

 

AKT organiserer kollektivtrafikken i fylket innenfor avgrensede økonomiske rammer. Det er i denne sammenhengen viktig å være klar over at AKT ikke skal utbetale utbytte til våre eiere eller ha formål om størst mulig økonomisk overskudd. 

Kollektivtrafikken finansieres av offentlige tilskudd og billettinntekter. Våre billettinntekter blir brukt til å opprettholde rutetilbudet i fylket, men billettinntektene dekker likevel kun en liten del av det kollektivtrafikken koster.  Dersom vi ikke endrer billettprisene i takt med den generelle prisveksten, vil det ikke være mulig å opprettholde rutetilbudet. Alternativt må dette kompenseres i form av økte offentlige tilskudd.

 

 

 

AKTs mål er å skape så mye kollektivtrafikk vi klarer innenfor de budsjettmessige rammene vi til enhver tid har til rådighet. Kontraktene med busselskapene blir årlig regulert i forhold til statsbudsjettets forutsetninger om kostnadsveksten i samfunnet. Hvis vi skal opprettholde tilsvarende rutetilbud som i dag, men med lavere eller like billettpriser, betyr dette i realiteten at våre økonomiske rammer blir mindre og at vi ikke kan kjøre like mye kollektivtrafikk som i dag. Alternativt må dette kompenseres i form av økte offentlige tilskudd.