Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Mobilbillett

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Mandal, Lindesnes og Lyngdal

Mandal, Lindesnes og Lyngdal

Her finner du rutetabeller for Mandal, Lindesnes og Lyngdalområdet med Farsund/Lista. Ved å klikke på en bussrute får du opp papirversjonen av rutetabellen som PDF-format, eller så blir du linket til transportørens nettside. Rutetabellene er også tilgjengelige på bussen og på våre kundesentre. For oppdatert ruteinformasjon, benytt vår nye reiseplanlegger eller ring tlf. 177. Merk at linje 900 fra 5. januar bytter holdeplass til AMFI Mandal og ikke lenger betjener Buen kulturhus fra denne dato.

Ved skoleferier/skolefridager er linjer og avganger som er merket med "S" eller «skoledager» (eller lignende innstilt), mens  avganger som er merket med «kun ved skolefri»eller lignende kjøres (lokale variasjoner kan forekomme).

  Sirkel PDF Pos AKT RGBSirkel PDF Pos AKT RGB
Rute  

Gyldig fra

Gyldig fra

  LANGRUTER    
900 Sørlandsruta Kristiansand-Mandal-Lyngdal-Farsund-Lista 05.01.15   
       
  LOKALRUTER    
451 Flekkefjord-Kvinesdal-Lyngdal 14.12.14  
602 Mandal-Marnadal st.-Bjelland 05.01.15  
601 Mandal- Vigeland – Konsmo- Byremo ( Audnedalen) 05.01.15    
603 Mandal- Sjølingstad –Vigeland- Sprangereid-Lindesnes fyr (ikke Sjølingstad om sommeren) 05.01.15     
604 Taxus Mandal Mandal 05.01.15   
605 Mandal-Harkmark-Tregde 05.01.15     
606 Mandal-Håland-Hesland 05.01.15     
607 Mandal-Hogganvik 05.01.15   
615 Mandal-Harkmark-Dal (ikke Dal om sommeren) 05.01.15     
616 Mandal – Skjernøy-Tregde-Mandal 05.01.15    
781 Lyngdal-Snartemo 15.12.15  
       
  BESTILLINGSRUTER    
781 Lyngdal-Snartemo 15.12.15  
782 Snartemo-Eiken 15.12.15  

 

 

 
andre rutetilbud