Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Mobilbillett

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Kart

Kart

Her finner du trasékart, holdeplasskart og sonekart for bussruter på Agder. Velg det området du ønsker nærmere informasjon om. Merk at kartene ikke dekker midlertidige traséendringer og trafikkavvik som følge av veiarbeid, omkjøring etc.

Kart

 

TRASÉKART (PDF)

Trasekartene viser på en forenklet form bussrutenes ordinære kjøretraseer, sentrale holdeplasser/knutepunkter og viktige geografiske holdepunkter på de ulike rutene. Ytterligere detaljer om de ulike busslinjene finner du i våre rutetabeller. 

 • Agder (oversiktskart som viser ordinære linjer i Agderfylkene, for detaljer i byområdene se kart for Kristiansandsområdet og Arendal/Grimstad)

 

 

HOLDEPLASSKART (PDF)

Her finner du holdeplasskart for byområder og andre sentrale holdeplassområder. Merk at alle holdeplasser i sentrum har en bokstavkode som du finner igjen i reiseplanlegger og på holdeplassen. Her er også en egen destinasjon/reisemålsliste. I tillegg finner du et eget kart med bokstavkode på Kristiansand lufthavn Kjevik. 

 

PRIS/SONEKART (PDF)

Sonekartene er et hjelpemiddel for å kunne beregne prisen for en strekning. Sonekartet må sees i sammenheng med de ulike pristabellene, som du finner for Kristiansandsområdet, Vest-Agder og Aust-Agder.

 

 

 

Spørsmål og svar om trasékart

Et trasé/rutekart vil alltid representere en forenkling av virkeligheten. Det er ofte annen informasjon enn ren geografisk korrekt informasjon som er viktig å prioritere. Trasé/rutekartet prioriterer å få med holdeplasser, knutepunkter og viktige geografiske holdepunkter på de ulike rutene, uten at dette nødvendigvis stemmer helt korrekt avstandsmessig med andre kart eller den geografiske virkeligheten.  

 
Snarveier