Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Mobilbillett

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Studentkort i Kristiansand/Grimstad

Studentkort i Kristiansand/Grimstad

Studenter i aldersgruppen 20-29 år kan kjøpe et eget studentkort for kortere reiser i Kristiansand eller i Grimstad til kr 430,- i vår nettbutikk

Studentkort i Kristiansand/Grimstad

Busskortet kjøpes første gang på bussen/kundesentre. Engangsgebyr: 20,– for selve kortet

 

STUDENTKORT KRISTIANSAND ELLER GRIMSTAD (for deg mellom 20-29 år): kr 430,–

 

Fra 1. august 2016 er det tilgjengelig et nytt studentkort for studenter i Kristiansand eller Grimstad, som dekker reiser i nærområdene til campus i Kristiansand eller Grimstad. Det nye studentkortet er tilgjengelig for bruk enten innenfor Kristiansand kommune eller innenfor Grimstad kommune og koster kr 430,-  Kortet er gyldig for bruk i 30 dager etter førstegangsbruk på bussen  

 

Kun tilgjengelig i nettbutikken

Merk at studentkortet for Kristiansand/Grimstad kun vil være tilgjengelig for salg i vår nettbutikk. Selve busskortet kjøpes på bussen/kundesentre. Engangsgebyr: kr 20 for selve kortet.

Logg inn i AKT NETTBUTIKK

 

Hvor er studentkortet gyldig?

 • Studentkort Kristiansand er gyldig i sonene i Kristiansand (grønn og gul sone i sonekartet, sone 501, 502, 512, 522)
 • Studentkort Grimstad er gyldig i sonene i Grimstadområdet (sonekart sone 200, 205, 210, 211, 212, 213)
 • Merk at studenkort Kristiansand ikke kan brukes i Grimstad og studentkort Grimstad ikke kan brukes i Kristiansand. Reiser du mellom campusene må du ha det ordinære Ung Voksenkortet

 

Hvem kan få studentkort?

Du kan få studentkort gyldig for reiser i Kristiansand kommune eller for reiser i Grimstad kommune, hvis du er under 30 år og

 • studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som  kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt.
 • er lærling/lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i  opplæringslovens kapittel 4.

Har du fylt 30 år, må du kjøpe studentkort for dem over 30 år. Er du yngre enn 20 år, lønner det seg å kjøpe 30-dagers ungdomskort.

 

Krav til studiet og studenten

Du må ha ordinær utdanning som mål, og i forbindelse med skolegangen kan du ikke motta lønn eller annen godtgjørelse. Unntaket er lærlinger/lærekandidater som får rabatt mens de går i lære. Stipend og mottatte legater regnes ikke som lønn.

Studiet må ha en varighet på minst tre måneder, og for høyere utdanning skal studiet være på 30 studiepoeng eller mer per semester. I videregående opplæring skal studiebelastningen være årskurs (Vg1, Vg2 eller Vg3) eller tilsvarende. Hvis du bruker lengre tid enn normalt eller undervisningen ikke følges i alle fag, regnes studiet som deltid, og du er derfor ikke kvalifisert til studentrabatt.

Rabatt gis kun om du deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid. Voksne fremmedspråklige under 30 år, som gjennomgår kurset «Norsk med samfunnskunnskap» eller introduksjonsprogrammet for flyktninger, får likevel studierabatt.

 

Studier som ikke går under studentrabattordningen

 • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling
 • Etatskoler (under Forsvaret, Postverket, Kriminalomsorgen m.v.)
 • Korrespondanseskoler
 • Kortvarige kveldskurs

 

Husk gyldig bevis for rabatt når du reiser

Når du reiser med studentkort må du i en eventuell billettkontroll alltid kunne vise gyldig bevis på at du studerer eller går i lære det aktuelle semesteret. Beviset må inneholde navnet ditt og fødselsdato, studiested samt at det gjelder det aktuelle semesteret.

 

Hva er gyldig bevis?

 • Studiekort eller studentbevis på mobil.
 • Skolebevis for lærlinger, som bekrefter at du er student/lærling inneværende semester.
 • Dokumentasjon fra skole eller lærebedrift, som bekrefter skolegang inneværende semester, sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen legitimasjon med foto.
 • ISIC-kort med NSB-logo.

ANSA-kort godtas ikke.

Studiebevis for vårsemesteret gjelder til og med august, og høstsemesteret til og med januar. Avslutter du studiet betyr det at siste dato for aktivering av nytt studentkort er 31. juli eller 31. desember.

Spørsmål og svar om studentkort

 

Selve busskortet kjøpes på bussen/kundesentre. Engangsgebyr: kr 20 for selve kortet. 

Reiseproduktet Student Kristiansand eller Student Grimstad (sammen med mange andre reiseprodukter) fyller du på busskortet i vår nettbutikk.

 

I Kristiansand er studentkortet gyldig innenfor det gule og grønne soneområdet.

Grønn markering for holdeplass markerer siste gyldige holdeplass i sonen hvor studentkortet kan benyttes.

Busskortene er berøringsfrie smartkort, slik at du ikke fysisk trenger å sette kortet inn i billettmaskinen. Alt du trenger å gjøre er holde kortet inntil kortleseren ved sjåføren slik at kortet blir registrert. Husk å holde kortet rolig over kortleseren (der du ser det gule merket) til grønn lampe lyser. Grønn lampe betyr at kortet/reisen er registrert. Husk at ved overgang mellom busser må du alltid lese kortet på nytt.

 

 

Studentkort Kristiansand/Grimstad, i tillegg til våre alderstilpassede periodekort (med unntak av enkelte voksenkort-kategorier), Flexikort og 24-timersbillett kan du oppdatere i nettbutikken. Du kan i tillegg fylle på Reisepenger på kortet. Du betaler med bankkort (VISA/MasterCard). 

 

SLIK BRUKER DU NETTBUTIKKEN

Du må ha et AKT reisekort (busskort) for å kunne benytte nettbutikken. Reisekort får du på AKTs kundesentre eller på bussen.   


1. Etabler brukerkonto

Når brukerkonto er etablert, må denne tas i bruk innen 48 timer fra mottatt bekreftelsesmelding.

 

2. Innlogging

 • Logg deg på nettbutikken med brukernavn og passord.

 

3. Kjøp av produkt

 • Velg hvilket reisekort/busskort produktet skal legges inn på.

 Hvordan kjøpe en periode 

 1. Velg reisekort.
 2. Velg periode eller flexikort.
 3. Velg Student Kristiansand eller Student Grimstad
 4. Legg til handlekurv.
 5. Vis handlekurv og betal med kredittkort.

 

4. Ved gjennomført betaling:

 • Ved gjennomført betaling skal man komme tilbake til siden som viser "Ditt kjøp er fullført". 

5. Fra nettbuttikk til bussen neste dag:

 • Klokka 0500 hver morgen går det en melding fra nettbutikken til bussenes billettmaskiner om hvilke busskortprodukter som er kjøpt i nettbutikken foregående dag. For at du skal være helt sikker på at meldingen er kommet frem til alle billettmaskiner, anbefaler vi at du oppdaterer kortet i nettbutikken en stund før kortet utløper. 

Se nærmere info om hvordan du bruker nettbutikken her