Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Mobilbillett

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Reisepenger (verdikort)

Reisepenger (verdikort)

For deg som tar buss av og til. Reisepenger er penger du fyller på busskortet. Reisepenger kan du bruke istedenfor kontanter og er gyldig i hele Agder. I Vest-Agder gir betaling med reisepenger 20 % rabatt på enkeltbillett for barn, voksen og honnør. I Aust-Agder gir betaling med reisepenger 30 % rabatt på enkeltbilletter for barn, voksen og honnør.

Reisepenger (verdikort)

Busskortet kjøpes første gang på bussen/kundesentre. Engangsgebyr: 20,– for selve kortet

 

REISEPENGER (AKT VERDIKORT) FOR KRISTIANSANDSOMRÅDET

 • For deg som reiser med buss av og til i Kristiansandsområdet, er Flexikort ofte et mer lønnsomt alternativ enn reisepenger.
  Med Flexikort får du inntil 50 % rabatt på voksen enkeltbillett, mot 20 % rabatt ved bruk av reisepenger.


REISEPENGER (AKT VERDIKORT) FOR VEST-AGDER 

 • Betaling med reisepenger gir 20 % rabatt på barn, voksen og honnør enkeltbillett 
 • Ikke rabatt for reiser på nattbuss
 • Busskortet fylles på med reisepenger (dvs. ønsket verdi, min. 200 kr og maks 2000 kr)
 • Det kan legges inn en forhåndsdefinert strekning, såkalt autoreise, som forenkler bruken
 • Reisepenger kan brukes for å betale for flere personer
 • Reisepenger kan brukes i hele Agder, uavhengig av busselskap
 • Reisepenger kan ikke benyttes på flybuss og ekspressbuss
 • Oppdatering/påfyll av reisepenger må skje på et "AKT-busskort"
 • Reisepenger er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken

 

REISEPENGER (AKT VERDIKORT) FOR AUST-AGDER  

 • Betaling med reisepenger gir 30 % rabatt på enkeltbilletter for barn, voksen og honnør
 • Ikke rabatt for reiser på nattbuss
 • Busskortet fylles på med reisepenger (dvs. ønsket verdi, min. kr 200,– og maks kr 2000,–)
 • Det kan legges inn en forhåndsdefinert strekning, såkalt autoreise, som forenkler bruken
 • Reisepenger kan brukes for å betale for flere personer
 • Reisepenger kan brukes i hele Agder, uavhengig av busselskap
 • Reisepenger kan ikke benyttes på flybuss og ekspressbuss
 • Oppdatering/påfyll av reisepenger må skje på et "AKT-busskort"
 • Reisepenger er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken

 

Pris- og sonetabeller for Reisepenger (verdikort)


Pris er avhengig av ønsket reiselengde. Sjekk prisen mot antall soner i sonetabell for Vest-Agder.
Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale for Agder Kollektivtrafikk AS.
På ekspressbusser/flybusser/nattbusser gjelder egne priser. Voksen gjelder for aldersgruppen 16–66 år.

 

 

Antall soner

Enkeltbillett
Voksen

Reisepenger
20 % rabatt

Enkeltbillett
Barn/honnør

Reisepenger
20 % rabatt 

1

43,–

34,40

22,–

17,60*

2

58,–

46,40

29,–

23,20

3

73,–

58,40

37,–

29,60 

4

88,-

70,40

44,–

35,20 

5

105,–

84,-

53,–

42,40

6

122,–

97,60

61,–

48,80 

7

139,–

111,20

70,–

56,- 

8

156,–

124,80

78,–

62,40

9

173,–

138,40

87,–

69,60 

10

190,–

152,-

95,–

76,- 

11-15

207,–

165,60

104,–

83,20 

 Pr 1. februar 2016. *Merk at papirutgaven av takstbrosjyre 2016 for Vest-Agder og Kristiansand, har feil pris for Reisepenger barn/honnør i 1 sone. Rikig pris i tabell ovenfor eller i takstbrosjyre versjon 2.

 

 Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.

K = For reiser innenfor Kristiansandsområdet gjelder egne soner og priser.
N = Nærtakst for sentrumsnære områder.

AVREISESTEDANKOMSTSTED
Linje 501 KristiansandLinje 504 VenneslaLinje 507 SongdalenLinje 505 SogneLinje 601 MandalLinje 604 VigelandLinje 608 MarnardalLinje 611 KonsmoLinje 701 FarsundLinje 710 LyngdalLinje 714 Hagebostad NLinje 614 Aseral Kjyrkjeb Linje 801 FlekkefjordLinje 810 KvinesdalLinje 816 Tonstad
501 Kristiansand K K K K 5 6 5 5 10 8 6 7 12 10 15
504 Vennesla K K K K 6 7 6 6 11 9 7 8 13 11 15
507 Songdalen K K K K 4 5 3 3 9 7 4 5 11 9 15
505 Søgne K K K K 3 5 4 4 8 6 5 6 10 8 14
601 Mandal 5 6 4 3 N 2 4 4 6 4 6 7 8 6 12
604 Vigeland 6 7 5 5 2 1 5 3 5 3 5 6 7 5 11
608 Marnardal 5 6 3 4 4 5 1 3 9 7 4 5 11 9 15
611 Konsmo 5 6 3 4 4 3 3 1 7 5 3 4 7 9 13
701 Farsund 10 11 9 8 6 5 9 7 N 3 7 10 7 5 11
710 Lyngdal 8 9 7 6 4 3 7 5 3 1 5 8 5 3 9
714 Hægebostad N 6 7 4 5 6 5 4 3 7 5 1 4 9 7 13
614 Åseral (Kyrkjeb.) 7 8 5 6 7 6 5 4 10 8 4 1 12 10 15
801 Flekkefjord 12 13 11 10 8 7 11 7 7 5 7 12 N 3 5
810 Kvinesdal 10 11 9 8 6 5 9 9 5 3 9 10 3 1 7
816 Tonstad 15 15 15 14 12 11 15 13 11 9 13 15 5 7 1

 

 

 

 


Pris er avhengig av ønsket reiselengde. Sjekk prisen mot antall soner i sonetabell for Aust-Agder. Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale for Agder Kollektivtrafikk AS og Aust-Agder fylkeskommune.På ekspressbusser/flybusser/nattbusser gjelder egne priser.

 

 

Antall soner

Enkeltbillett

Voksen

Reisepenger 

30 % rabatt

Enkeltbillett

Barn/Honnør

Reisepenger

30 % rabatt

1 34,- 23,80 17,- 11,90
2 53,- 37,10 27,- 18,90
3 72,- 50,40 36,- 25,20
4 91,- 63,70 46,- 32,20
5 112,- 78,40 56,- 39,20
6 133,- 93,10 67,- 46,90
7 154,- 107,80 77,- 53,90
8 175,- 122,50 88,- 61,60
9 196,- 137,20 98,- 68,60
10 217,- 151,90 109,- 76,30
11 238,- 166,60 119,- 83,30
12 259,- 181,30 130,- 91,00
13 280,- 196,00 140,- 98,00
14 301,- 210,70 151,- 105,70
15 322,- 225,40 161,- 112,70
16 343,- 240,10 172,- 120,40
17 364,- 254,80 182,- 127,40
18 385,- 269,50 193,- 135,10
19 406,- 284,20 203,- 142,10
20 427,- 298,90 214,- 149,80
21 448,- 313,60 224,- 156,80
22 469,- 328,30 235,- 164,50
23 490,- 343,00 245,- 171,50
24 511,- 357,70 256,- 179,20
25 532,- 372,40 266,- 186,20
26 553,- 387,10 277,- 193,90
27 574,- 401,80 287,- 200,90
28 595,- 416,50 298,- 208,60
29 616,- 431,20 308,- 215,60

 Priser pr 1. februar 2016

 

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.
VA = For reiser innenfor Vest-Agder gjelder egne soner og priser. 

AVREISESTEDANKOMSTSTED
Linje 501 Kristiansand NarLinje 219 BirkelandLinje 216 LillesandLinje 211 GrimstadLinje 209 OsedalenLinje 205 Nedenes FevikLinje 202 Arendal HisoyLinje 204 StokkenLinje 105 TvedestrandLinje 101 RisorLinje 115 GjerstadLinje 309 EvjeLinje 313 ByglandLinje 404 ValleLinje 407 BykleLinje 410 Hovden
501 Kristiansand nær VA 4 4 6 9 7 8 9 11 13 15 8 11 19 21 24
219 Birkeland 4 1 2 4 6 5 6 7 9 11 13 7 9 18 20 23
216 Lillesand 4 2 1 3 7 4 5 6 8 10 12 8 10 19 21 24
211 Grimstad 6 4 3 1 5 2 3 4 6 8 10 7 9 18 20 23
209 Osedalen 9 6 7 5 1 4 3 4 4 6 8 7 10 18 20 23
205 Nedenes/Fevik 7 5 4 2 4 1 2 3 5 7 9 8 11 19 21 24
202 Arendal/Hisøy 8 6 5 3 3 2 1 2 4 6 8 9 11 20 22 25
204 Stokken 9 7 6 4 4 3 2 1 3 6 8 10 13 21 23 26
105 Tvedestrand 11 9 8 6 4 5 4 3 1 4 6 10 12 21 23 26
101 Risør 13 11 10 8 6 7 6 6 4 1 5 12 14 23 25 28
115 Gjerstad 15 13 12 10 8 9 8 8 6 5 1 13 15 24 26 29
309 Evje 8 7 8 7 7 8 9 10 10 12 13 1 4 12 14 17
313 Bygland 11 9 10 9 10 11 11 13 12 14 15 4 1 9 11 14
404 Valle 19 18 19 18 18 19 20 21 21 23 24 12 9 1 3 6
407 Bykle 21 20 21 20 20 21 22 23 23 25 26 14 11 3 1 4
410 Hovden 24 23 24 23 23 24 25 26 26 28 29 17 14 6 4 1

 

 

SPØRSMÅL & SVAR om Reisepenger (verdikort)

Resiepenger er penger som fylles på busskortet (min. kr 200,- og maks kr 2000,-) og som du kan bruke som betalingsmiddel på buss istedenfor kontanter. Hvis du reiser en strekning ofte, kan du legge dette inn som en standard reise (autoreise), som forenkler bruken på bussen. Autoreise kan ikke legges inn mellom fylkene, kun internt i ett fylke.

I Vest-Agder får du 20 % rabatt på enkeltreiser for voksen, barn og honnør i forhold til ordinær enkeltbillett.
I Aust-Agder får du 30 % rabatt på enkeltreiser for voksen, barn og honnør i forhold til ordinær enkeltbillett.

Du kan bruke et grønt AKT-busskort i Aust-Agder og et Aust-Agder-busskort i Vest-Agder, men du vil kun oppnå rabatten som er innenfor din reisestrekning. Fra 1. februar 2015 må du ha et AKT- busskort for å fylle på reisepenger på reisekortet.

Alle alderskategorier kan bruke reisepenger, men det er kun barn, voksen og honnør som oppnår rabatt i forhold til prisen på enkeltbillett. I Aust-Agder er rabattsatsen 30 %, i Vest-Agder er rabattsatsen20 %. Reisepenger er uansett et smart alternativ til å gå rundt med kontanter. 

Du kan reise på alle lokalbusser som kjører i de sonene du har betalt for og du kan reise på kortet over fylkesgrensen.

På Agder kan du ikke bruke reisepenger på ekspressbusser  eller flybusser. Du kan derimot bruke reisepenger på nattbusser, men det gir ikke rabatt.

 

Busskortet kjøpes første gang på bussen/kundesentre. Engangsgebyr: 20,– for selve kortet. 

Reisepenger kan oppdateres / fylles på med ønsket verdi i nettbutikken, på et av våre kundesentre eller om bord på bussen. Du kan bruke et grønt AKT-busskort i Aust-Agder og et Aust-Agder-busskort i Vest-Agder, men du vil kun oppnå rabatten som er innenfor din reisestrekning. Fra 1. februar 2015 må du ha et AKT- busskort for å fylle på reisepenger på reisekortet.

 

Nei, alle våre busskort upersonlige og ikke tilknyttet navn/person, kun alder. Husk å ta vare på kvitteringen fra siste oppdatering!

Ja, busskortet er upersonlig og kan derfor også benyttes av andre, også på samme reise. 

Det kan legges inn en forhåndsdefinert strekning ("favorittstrekning"), såkalt autoreise, som forenkler bruken når du betaler med reisepenger.

Hvis du reiser en strekning ofte, kan kundesenteret legge denne strekningen inn som en "favorittstrekning", en såkalt autoreise. Når du reiser på autoreise, må du på bussen gjøre følgende:

 1. Hold kortet mot kortleseren til grønn lampe lyser
 2. Displayet viser saldo på kortet, med fratrukket rabatt

 

 1. Fortell sjåføren hvor du skal.
 2. Sjåføren taster inn reisestrekningen din.
 3. Hold reisekortet mot kortleseren til grønn lampe lyser.
 4. Displayet viser saldo på kortet.

Med reisepenger med autoreise (fast reisestrekning) må du stige på neste buss innen 45 minutter etter du gikk av første buss. Husk at du må registrere/validere kortet ditt for hver nye påstigning. 

For reisepenger uten autoreise (uten fast reisestrekning) avhenger overgangstiden av om du får papirbillett fra sjåføren eller om reisen legges direkte på kortet. Har du mottatt papirbillett fra sjåføren viser du denne ved påstigning neste buss. På papirbilletten står det hvor lenge billetten er gyldig for overgang, minimum 45 minutter. Alternativt ligger billetten elektronisk i kortet. Da må du registrere kortet ved påstigning neste buss ved å føre det over kortleseren/validatoren. Hvis overgangstiden blir oversteget må du betale for ny reise.

Det er passasjerens eget ansvar å kunne fremvise gyldig enkeltbillett/busskort, samt legitimasjon, ved billettkontroll. Brudd på disse bestemmelsene vil medføre et straffegebyr.

 
Velg område