Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Mobilbillett

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Periodekort

Periodekort

For deg som tar buss ofte. Periodekortene deles inn etter alder og gjelder for hele Agder. Periodekort gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet. Kortet kan brukes av flere, men ikke på samme reise og bare så lenge personen er innenfor samme alderskategori. Ta alltid vare på kvitteringen fra siste oppdatering, i tilfelle problemer med kortet. Periodekort er ikke gyldig på nattbuss, flybuss og ekspressbuss.

Periodekort

Busskortet kjøpes første gang på bussen/kundesentre. Engangsgebyr: 20,– for selve kortet.


BARN
(4–15 år): kr 360,–

 • Gjelder aldersgruppen 4–15 år. 
 • Kortet er gyldig i 30 dager fra førstegangsbruk på bussen.
 • Gyldig på alle ordinære ruter, i hele Agder (ikke gyldig på nattbuss, flybuss og ekspressbuss).
 • Reisekortet er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.


UNGDOM (16–19 år): kr 410,–

 • Gjelder aldersgruppen 16–19 år. 
 • Kortet er gyldig i 30 dager fra førstegangsbruk på bussen. 
 • Gyldig på alle ordinære ruter, i hele Agder (ikke gyldig på nattbuss, flybuss og ekspressbuss).
 • Reisekortet er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.


UNG VOKSEN (20–29 år): kr 530,–

 • Gjelder aldersgruppen 20–29 år. 
 • Kortet er gyldig i 30 dager fra førstegangsbruk på bussen. 
 • Gyldig på alle ordinære ruter, i hele Agder (ikke gyldig på nattbuss, flybuss og ekspressbuss).  
 • Reisekortet er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.


HONNØR (over 67 år): kr 410,–

 • Gjelder for alle over 67 år eller med honnørkort fra NAV. 
 • Kortet er gyldig i 30 dager fra førstegangsbruk på bussen. 
 • Gyldig på alle ordinære ruter, i hele Agder (ikke gyldig på nattbuss, flybuss og ekspressbuss).
 • Reisekortet er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.


VOKSEN (30–66 år): fra 820,– til 1 530,–

 • Gjelder aldersgruppen 30–66 år.
 • Reis i hele Agder innenfor de sonene du betaler for.
 • Voksenkortet gjelder for 30 dager eller 180 dager (180 dager kun i Vest-Agder). Ikke gyldig på nattbuss, flybuss og ekspressbuss.
 • Kjøp av 180-dagerskort (kun Vest-Agder) gir 30 dager gratis reise!  NB! 180-dagerskort er ikke tilgjengelig i Aust-Agder.
 • For reiser innenfor Kristiansandsområdet: 820,– for 30 dager
 • For reiser mellom Mandal–Kristiansand: 1300,– for 30 dager
 • For reiser i hele Agder: 1 530,– for 30 dager
 • Reisekortene er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.

 Priser pr 1. februar 2016

 

 

 

Pris- og sonetabeller for Voksenkortet

Pris avhengig av ønsket reiselengde. Merk: Ved kjøp må du oppgi ønsket reisestrekning.

Antall soner Voksen 30 dager  Voksen 180 dager
1 820,– 4 100,–
2 820,– 4 100,–
3 950,– *4 750,–
4 1 100,– *5 500,–
5 1 300,– *6 500,–
6 1 300,– *6 500,–
7-15  1 530,– 7 650,–

Priser pr 1. februar 2016 *Merk at papirutgaven av takstbrosjyre 2016 for Vest-Agder og Kristiansand, har feil pris for 180 dager voksen for 3,4, 5 og 6 soner. Rikig pris i tabell ovenfor eller i takstbrosjyre versjon 2.

 

 

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.
K = For reiser innenfor Kristiansandsområdet gjelder egne soner og priser.
N = Nærtakst for sentrumsnære områder.

AVREISESTEDANKOMSTSTED
Linje 501 KristiansandLinje 504 VenneslaLinje 507 SongdalenLinje 505 SogneLinje 601 MandalLinje 604 VigelandLinje 608 MarnardalLinje 611 KonsmoLinje 701 FarsundLinje 710 LyngdalLinje 714 Hagebostad NLinje 614 Aseral Kjyrkjeb Linje 801 FlekkefjordLinje 810 KvinesdalLinje 816 Tonstad
501 Kristiansand K K K K 5 6 5 5 10 8 6 7 12 10 15
504 Vennesla K K K K 6 7 6 6 11 9 7 8 13 11 15
507 Songdalen K K K K 4 5 3 3 9 7 4 5 11 9 15
505 Søgne K K K K 3 5 4 4 8 6 5 6 10 8 14
601 Mandal 5 6 4 3 N 2 4 4 6 4 6 7 8 6 12
604 Vigeland 6 7 5 5 2 1 5 3 5 3 5 6 7 5 11
608 Marnardal 5 6 3 4 4 5 1 3 9 7 4 5 11 9 15
611 Konsmo 5 6 3 4 4 3 3 1 7 5 3 4 7 9 13
701 Farsund 10 11 9 8 6 5 9 7 N 3 7 10 7 5 11
710 Lyngdal 8 9 7 6 4 3 7 5 3 1 5 8 5 3 9
714 Hægebostad N 6 7 4 5 6 5 4 3 7 5 1 4 9 7 13
614 Åseral (Kyrkjeb.) 7 8 5 6 7 6 5 4 10 8 4 1 12 10 15
801 Flekkefjord 12 13 11 10 8 7 11 7 7 5 7 12 N 3 5
810 Kvinesdal 10 11 9 8 6 5 9 9 5 3 9 10 3 1 7
816 Tonstad 15 15 15 14 12 11 15 13 11 9 13 15 5 7 1

 

 

 

 

 

Pris avhengig av ønsket reiselengde. Merk: Ved kjøp må du oppgi ønsket reisestrekning.

Antall soner Voksen 30 dager
1 870,–
2 870,–
3 870,–
4 870,–
5 1 200,–
6 1 200,–
7-29 1 530,–

 Priser pr 1. februar 2016

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.
VA = For reiser innenfor Vest-Agder gjelder egne soner og priser.

AVREISESTEDANKOMSTSTED
Linje 501 Kristiansand NarLinje 219 BirkelandLinje 216 LillesandLinje 211 GrimstadLinje 209 OsedalenLinje 205 Nedenes FevikLinje 202 Arendal HisoyLinje 204 StokkenLinje 105 TvedestrandLinje 101 RisorLinje 115 GjerstadLinje 309 EvjeLinje 313 ByglandLinje 404 ValleLinje 407 BykleLinje 410 Hovden
501 Kristiansand nær VA 4 4 6 9 7 8 9 11 13 15 8 11 19 21 24
219 Birkeland 4 1 2 4 6 5 6 7 9 11 13 7 9 18 20 23
216 Lillesand 4 2 1 3 7 4 5 6 8 10 12 8 10 19 21 24
211 Grimstad 6 4 3 1 5 2 3 4 6 8 10 7 9 18 20 23
209 Osedalen 9 6 7 5 1 4 3 4 4 6 8 7 10 18 20 23
205 Nedenes/Fevik 7 5 4 2 4 1 2 3 5 7 9 8 11 19 21 24
202 Arendal/Hisøy 8 6 5 3 3 2 1 2 4 6 8 9 11 20 22 25
204 Stokken 9 7 6 4 4 3 2 1 3 6 8 10 13 21 23 26
105 Tvedestrand 11 9 8 6 4 5 4 3 1 4 6 10 12 21 23 26
101 Risør 13 11 10 8 6 7 6 6 4 1 5 12 14 23 25 28
115 Gjerstad 15 13 12 10 8 9 8 8 6 5 1 13 15 24 26 29
309 Evje 8 7 8 7 7 8 9 10 10 12 13 1 4 12 14 17
313 Bygland 11 9 10 9 10 11 11 13 12 14 15 4 1 9 11 14
404 Valle 19 18 19 18 18 19 20 21 21 23 24 12 9 1 3 6
407 Bykle 21 20 21 20 20 21 22 23 23 25 26 14 11 3 1 4
410 Hovden 24 23 24 23 23 24 25 26 26 28 29 17 14 6 4 1

 

 

 


Pris avhengig av ønsket reiselengde. Merk: Ved kjøp må du oppgi ønsket reisestrekning.

Antall soner Voksen 30 dager
1 870,–
2 870,–
3 870,–
4 870,–
5 1 200,–
6 1 200,–
7-29 1 530,–

Priser pr 1. februar 2016

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.
VA = For reiser innenfor Vest-Agder gjelder egne soner og priser.  

 

AVREISESTEDANKOMSTSTED
Linje 501 Kristiansand NarLinje 522 Kristiansand OstLinje 502 Kristiansand VestLinje 512 Kristiansand NordLinje 504 VenneslaLinje 507 SongdalenLinje 505 SogneLinje 601 MandalLinje 710 LyngdalLinje 801 FlekkefjordLinje 215 LillesandLinje 211 GrimstadLinje 201 ArendalLinje 105 TvedestrandLinje 101 RisorLinje 309 Evje Og HornnesLinje 313 ByglandLinje 404 ValleLinje 407 BykleLinje 410 Hovden
501 Kristiansand Nær VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 8 11 19 21 24
522 Kristiansand Øst VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 3 5 7 10 12 7 10 18 20 23
502 Kristiansand Vest VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 7 10 18 20 23
512 Kristiansand Nord VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 7 10 18 20 23
504 Vennesla  VA  VA  VA  VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 7 10 18 20 23
507 Songdalen VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 6 9 17 19 22
505 Søgne VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 7 10 18 20 23
601 Mandal VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 7 9 11 14 16 8 11 19 21 24
710 Lyngdal VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 10 12 14 16 18 9 12 20 22 25
801 Flekkefjord VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 14 16 18 20 22 13 16 24 26 29
215 Lillesand 4 3 4 4 5 5 5 7 10 14 1 3 5 8 10 8 11 19 21 24
211 Grimstad 6 5 6 6 7 7 7 9 12 16 3 1 3 6 8 7 10 18 20 23
201 Arendal 8 7 8 8 9 9 9 11 14 18 5 3 1 4 6 9 12 20 22 25
105 Tvedestrand 11 10 11 11 12 12 12 14 16 20 8 6 4 1 3 10 13 21 23 26
101 Risør 13 12 13 13 14 14 14 16 18 22 10 8 6 3 1 12 15 23 25 27
309 Evje og Hornnes 8 7 7 7 7 6 7 8 9 13 8 7 9 10 12 1 4 12 14 17
313 Bygland 11 10 10 10 10 9 10 11 12 16 11 10 12 13 15 4 1 9 11 14
04 Valle 19 18 18 18 18 17 18 19 20 24 19 18 20 21 23 12 9 1 3 6
407 Bykle 21 20 20 20 20 19 20 21 22 26 21 20 22 23 25 14 11 3 1 4
410 Hovden 24 23 23 23 23 22 23 24 25 29 24 23 25 26 27 17 14 6 4 1

 

 

 

PERIODEKORT FOR ANDRE OMRÅDER


Periodekort Flekkefjord: kr 360,–

 • Gjelder for alle aldersgrupper.
 • Gyldig innenfor nærtakstområdet i Flekkefjord i 30 dager.
 • Nærtakstområdet i Flekkefjord = nærsone 801 (dvs. Drangeid, Austad, Søyland og Svegeskogen)
 • Reisekortet er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.

 

Periodekort Mandal: kr 360,–

 • Gjelder for alle aldersgrupper.
 • Gyldig innenfor nærtakstområdet i Mandal i 30 dager.
 • Nærtakstområdet i Mandal = nærsone 601 som trafikkeres av Taxus Mandal.
 • Reisekortet er tilgjengelig for oppdatering i nettbutikken.

Priser pr 1. februar 2016

SPØRSMÅL & SVAR om Periodekort

Busskortene er berøringsfrie smartkort, slik at du ikke fysisk trenger å sette kortet inn i billettmaskinen. Alt du trenger å gjøre er holde kortet inntil kortleseren ved sjåføren slik at kortet blir registrert. Husk å holde kortet rolig over kortleseren (der du ser det gule merket) til grønn lampe lyser. Grønn lampe betyr at kortet/reisen er registrert. Husk at ved overgang mellom busser må du alltid lese kortet på nytt.

Periodekortene for barn, ungdom, ung voksen og honnør kan du benytte uavhengig av antall soner og busselskap. På disse busskortene kan du reise så mye du vil i hele Agder i 30 dager. NB! Merk at AKT periodekort ikke kan benyttes på på nattbuss, flybuss og ekspressbuss.

Voksenkortet som er kjøpt for reiser over 6 soner, blir automatisk utvidet til å gjelde i begge Agderfylkene. Ved kjøp av færre soner, vil voksenkortet kun være gyldig i de sonene kortet er kjøpt for. Periodekortet er gyldig i 30 påfølgende dager fra førstegangsbruk på bussen, uavhengig når i måneden du ønsker å starte perioden.
 
Merk at periodekortet for voksen kun vil være gyldig innenfor de sonene som teller med i grunnlaget.
Det betyr at hvis du eksempelvis kjøper et voksenkort som går over 5 soner, vil det kun være gyldig i de definerte 5 sonene. Du kan dermed ikke benytte voksenkortet i 5 andre vilkårlige soner. Periodekortet kan fylles på med reiser over 6 soner (kr 1 440) slik at kortet gjelder i hele Agder.

 

Busskortet kjøpes på bussen/kundesentre. Engangsgebyr: kr 20 for selve kortet 

Periodekort kan oppdateres på våre kundesentre eller om bord på bussen. Periodekort som er gyldig i hele Agder, kan også oppdateres i AKT Nettbutikk. Eneste unntak er Voksenkort hvor reisestrekningen ikke er forhåndsdefinert, men du kan kjøpe voksenkort for hele Agder eller for Kristiansandsområdet i nettbutikken. Oppdateringen i nettbutikken er tilgjengelig allerede neste dag fra kl. 0500 og skjer automatisk neste gang du bruker kortet på bussen.

Husk at periodekort kan oppdateres før gyldighetsperioden utløper eller reiser.
Men oppdateringen (dvs. antall gjenstående dager) vises ikke i displayet (kortleseren) før det aktive reiseproduktet er oppbrukt.

1. Hold kortet mot kortleseren til grønn lampe lyser.
2. Displayet viser gjenstående dager du har igjen på kortet.
Hvis kortet ikke blir registrert, spør sjåføren om assistanse.
 
Merk at periodekortene har fleksibel start. Det betyr at perioden på kortproduktet ikke begynner å løpe før du har brukt kortet på bussen første gang. Hvis du har kjøpt flere perioder à 30 dager på busskortet, vil ikke påfølgende periode begynne å «løpe» før den foregående perioden er utløpt. Du kan dermed ha opphold mellom slutten av foregående periode før neste periode påbegynnes. 

På periodekort er det ingen begrensning på overgangstid.  Dvs. du kan reise så mye du vil innenfor de sonene du betaler for.

Nei, fra 1. januar 2012 er alle våre busskort upersonlige og ikke tilknyttet navn/person, kun alder. Selv om du har et tidligere personlig busskort med navn på, vil dette etter januar 2012 bli regnet som et upersonlig busskort. Ta alltid vare på kvitteringen fra siste oppdatering i tilfelle problemer med kortet.

Ja, flere i samme alderskategori kan bruke periodekortet, men ikke på samme reise. Merk at honnørkort og studentkort (over 30 år) ikke kan lånes bort til andre reisekategorier/aldersgrupper.

 • Det er passasjerens eget ansvar å kunne fremvise gyldig enkeltbillett/busskort, samt legitimasjon, ved billettkontroll.
 • Brudd på disse bestemmelsene vil medføre et straffegebyr.

Periodeproduktet/kortet må taes i bruk innen 365 dager etter at produktet er lagt inn på reisekortet.

Hvis du legger inn/kjøper flere perioder/måneder, må også den siste perioden taes i bruk innen 365 dager etter kjøpstidspunktet.  

Kvitteringen alene kan ikke brukes som reisebevis. Ta likevel alltid vare på kvitteringen for siste oppdatering av busskortet, i tilfelle problemer med kortet. 

 

 
Snarvei