Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Mobilbillett

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Enkeltbilletter i Vest-Agder

Enkeltbilletter i Vest-Agder

For reiser innenfor Vest-Agder (utenom Kristiansandsområdet). Prisen for enkeltbillett i Vest-Agder (utenom Kristiansandsområdet) blir beregnet ut ifra hvor mange soner du passerer. Normalt telles soner langs traséen der det går ordinære rutegående busser. Nærsoner telles ikke med i antall sonepasseringer. For enkeltbilletter vil du maksimalt betale for 15 soner. Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale for Agder Kollektivtrafikk AS. På ekspressbusser, flybusser og nattbusser gjelder egne priser.

 

PRISTABELL FOR VEST-AGDER

Pris er avhengig av ønsket reiselengde. Sjekk prisen mot antall soner i sonetabell for Vest-Agder.
Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale for Agder Kollektivtrafikk AS.
På ekspressbusser, flybusser og nattbusser gjelder egne takster. 

Husk at reisepenger (verdikort) gir 20 % rabatt på barn, voksen og honnør enkeltbillett.

 

 

Antall soner

Enkeltbillett
Voksen

Reisepenger
20 % rabatt

Enkeltbillett
Barn/honnør

Reisepenger
20 % rabatt 

1

43,–

34,40

22,–

17,60 

2

58,–

46,40

29,–

23,20

3

73,–

58,40

37,–

29,60 

4

88,-

70,40

44,–

35,20 

5

105,–

84,-

53,–

42,40

6

122,–

97,60

61,–

48,80 

7

139,–

111,20

70,–

56,- 

8

156,–

124,80

78,–

62,40

9

173,–

138,40

87,–

69,60 

10

190,–

152,-

95,–

76,- 

11-15

207,–

165,60

104,–

83,20 

Priser pr 1. februar 2016. *Merk at papirutgaven av takstbrosjyre 2016 for Vest-Agder og Kristiansand, har feil pris for Reisepenger barn/honnør i 1 sone. Rikig pris i tabell ovenfor eller takstbrosjyre versjon 2

 

SONETABELL FOR VEST-AGDER 

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.
K = For reiser innenfor Kristiansandsområdet gjelder egne soner og priser.
N = Nærtakst for sentrumsnære områder. 

AVREISESTED ANKOMSTSTED
Linje 501 Kristiansand Linje 504 Vennesla Linje 507 Songdalen Linje 505 Sogne Linje 601 Mandal Linje 604 Vigeland Linje 608 Marnardal Linje 611 Konsmo Linje 701 Farsund Linje 710 Lyngdal Linje 714 Hagebostad N Linje 614 Aseral Kjyrkjeb Linje 801 Flekkefjord Linje 810 Kvinesdal Linje 816 Tonstad
501 Kristiansand K K K K 5 6 5 5 10 8 6 7 12 10 15
504 Vennesla K K K K 6 7 6 6 11 9 7 8 13 11 15
507 Songdalen K K K K 4 5 3 3 9 7 4 5 11 9 15
505 Søgne K K K K 3 5 4 4 8 6 5 6 10 8 14
601 Mandal 5 6 4 3 N 2 4 4 6 4 6 7 8 6 12
604 Vigeland 6 7 5 5 2 1 5 3 5 3 5 6 7 5 11
608 Marnardal 5 6 3 4 4 5 1 3 9 7 4 5 11 9 15
611 Konsmo 5 6 3 4 4 3 3 1 7 5 3 4 7 9 13
701 Farsund 10 11 9 8 6 5 9 7 N 3 7 10 7 5 11
710 Lyngdal 8 9 7 6 4 3 7 5 3 1 5 8 5 3 9
714 Hægebostad N 6 7 4 5 6 5 4 3 7 5 1 4 9 7 13
614 Åseral (Kyrkjeb.) 7 8 5 6 7 6 5 4 10 8 4 1 12 10 15
801 Flekkefjord 12 13 11 10 8 7 11 7 7 5 7 12 N 3 5
810 Kvinesdal 10 11 9 8 6 5 9 9 5 3 9 10 3 1 7
816 Tonstad 15 15 15 14 12 11 15 13 11 9 13 15 5 7 1

 

SONEKART FOR HELE AGDER

Dersom du ikke finner ditt reisemål i sonetabellen - kan du også bruke sonekartet for hele Agder.
Tell antall soner som henger sammen korteste vei fra påstigningssone til avstigningssone.
Sjekk antall soner mot pristabell for å finne riktig pris.

Sonekart for hele Agder

 

BILLETTKATEGORIER VEST-AGDER

Voksen

 • Gjelder for aldersgruppen 16–66 år.

 

Barn/honnør

 • Gjelder for aldersgruppen 4–15 år og alle over 67 år.
 • Gjelder også for alle med honnørkort fra NAV. Ektefelle eller registrert partner til personer som har rett til honnørbillett, får også kjøpe honnørbillett når disse reiser sammen.
 • 50 % rabatt avrundet opp til nærmeste hele krone.
 • Barn under 4 år reiser gratis i følge med betalende passasjer.

 

Vernepliktig

 • Gjelder for alle i førstegangstjeneste.
 • 50 % rabatt avrundet opp til nærmeste hele krone

 

 Sykkel

 • Fast pris kr 40,-
 

Nærtakst

 • Du betaler nærtakst ved reise innenfor én av sonene i Kristiansandsområdet, samt for reiser sentrumsnære områder (Farsund, Flekkefjord og Mandal).
 • Fri viderereise i nærsonen innen 45  minutter.

 

Familiebillett

 • Når 2 foresatte reiser på voksen enkeltbillett, reiser egne barn under 16 år gratis.

 

Barnehagebillett

 • Når barnehagepersonell reiser med større grupper barn under 4 år, reiser 2 av disse barna gratis.Resten må betale.

 

Gruppebillett

 • Når 12 personer eller flere reiser samlet, gis det 20 % rabatt på voksen enkeltbillett.
 • Det gis ingen rabatt for barn/honnør, men disse teller med i antall reisende.
 • Er gruppen større enn 15 personer, må transportør kontaktes dagen i forveien.

 

Gratis reise

 • Barn under 4 år reiser gratis i følge med betalende passasjer.
 • Hunder, barnevogn, trehjulsykkel, bagasje inntil 20 kg, ski, rullestol til betalende passasjer, ledsager til døvblind og ledsager til passasjer som har brukerkort fra «Transporttjeneste for funksjonshemmede», er også gratis.

 

Overgangsregler

 • Fri viderereise i samme sone (ankomstsonen) innen 45 minutter fra rutemessig ankomsttid.
 • Gyldig overgangstid vises på billetten.

 

(Merk at det ikke er mulig å splitte betalingen i en kontantdel og en kortdel. Hele betalingen må skje på samme betalingsform)

 
Snarveier